Finansijska pomoć trudnicama i porodiljama

SMEDEREVO, 11. januar 2017 – Danas je objavljen prečišćen tekst Odluke o ostvarivanju finansijske pomoći trudnicama i porodiljama u Smederevu, kao poseban vid podsticaja rađanja dece, koju je utvrdila Komisija za propise na sednici održanoj još 23. novembra prošle godine.

Kako se navodi, pravo na finansijsku pomoć ostvaruje trudnica ukoliko ona ili njen bračni ili vanbračni drug imaju prebivalište na teritoriji grada Smedereva najmanje godinu dana pre dana podnošenja zahteva, da je na dan podnošenja zahteva kod trudnice od strane nadležne zdravstvene ustanove utvrđen najmanje treći mesec graviditeta i da ukupan mesečni prihod po članu porodičnog domaćinstva ne prelazi cenzus predviđen ovom Odlukom.

Za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć trudnicama, mesečni prihod po članu porodičnog domaćinstva, umanjen za poreze i doprinose, ne može da iznosi više od 10.000 dinara, a finansijska pomoć trudnicama grada Smedereva isplaćuje se jednokratno u iznosu od 25.000 dinara, uplatom preko JP  „Pošta Srbije“, na kućne adrese.

Porodilja ostvaruje pravo na finansijsku pomoć za svako novorođeno dete, pod uslovom da na dan rođenja deteta ima prebivalište na teritoriji grada Smedereva.

Ukoliko se majka porodila van teritorije grada Smedereva, podnosi zahtev za ostvarivanje prava na finansijsku pomoć najkasnije do navršenih godinu dana života deteta, uz koji prilaže Izvod iz matične knjige rođenih za novorođeno dete, otpusne liste za majku i dete nadležne zdravstvene ustanove gde se porodila kao i kopiju lične karte porodilje (čitač elektronske lične karte).

U slučaju da se u trenutku ostvarivanja  ovog prava utvrdi da porodilja nije živa, da je napustila dete, da je lišena poslovne sposobnosti, ili je iz drugih opravdanih razloga sprečena da se neposredno brine o detetu, pravo na finansijsku pomoć, umesto nje, može da ostvari otac ili lice koje se po pozitivnim zakonskim propisima brine o detetu, pri čemu se pored  dokumentacije iz stava 2. ovog člana, dostavlja i dokumentacija nadležne institucije, kojom se potvrđuje neposredno staranje o detetu.

Finansijska pomoć porodiljama grada Smedereva iz prethodnog člana isplaćuje se jednokratno u iznosu od 15.000 dinara, a za istovremeno rođeno dvoje, troje i više dece odjednom određuje se iznos od 100.000 dinara, s tim što porodilja ne ostvaruje pravo predviđeno prethodnim članom ove odluke.

Skorašnji članci