Dodeljeno 37 jednokratnih novčanih pomoći

SMEDEREVO, 10. januar 2018 – Grad Smederevo dodelio je ukupno 37 jednokratnih novčanih pomoći, objavljeno je danas na zvaničnom sajtu lokalne administracije.

Devet jednokratnih novčanih pomoći u  iznosu od po 15.000 dinara je dato socijalno ugroženim porodicama izbeglih i interno raseljenih lica koja imaju boravište na teritoriji grada Smedereva – jednoroditeljske porodice, porodice sa nepokretnim članom u domaćinstvu i porodice sa invalidnim licem.

Dodeljeno je i dvanaest jednokratnih novčanih pomoći u  iznosu od po 10.000 dinara socijalno ugroženim porodicama izbeglih i interno raseljenih lica koja imaju boravište na teritoriji grada Smederevo – porodice koje imaju decu školskog uzrasta, porodice sa članom domaćinstva preko 80 godina života i porodice sa teškim akutnim oboljenjima.

Istom odlukom, podeljeno je i šesnaest jednokratnih novčanih pomoći u iznosu od po 7.500 dinara socijalno ugroženim porodicama izbeglih i interno raseljenih lica koja imaju boravište na teritoriji grada Smederevo – porodice koje ispunjavaju obavezne uslove iz Javnog poziva,

Odluku je, na osnovu Rešenja Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije i Pravilnika o uslovima i kriterijumima za dodelu pomoći u vidu humanitarnih paketa hrane, ogreva i jednokratne novčane pomoći  socijalno ugroženim porodicama izbeglica i interno raseljenih lica koja imaju boravište na teritoriji Grada Smedereva, donela Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći u vidu humanitarnih paketa hrane, ogreva i jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim porodicama izbeglih i interno raseljenih lica koja imaju boravište na teritoriji Grada Smedereva.

Skorašnji članci