Humanitarni paketi hrane za izbegle i raseljene

SMEDEREVO, 6. januar 2018 – Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći u vidu humanitarnih paketa hrane, ogreva i jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim porodicama izbeglica i interno raseljenih lica koja imaju boravište na teritoriji Grada Smedereva objavila je poziv za dodelu pomoći u vidu humanitarnih paketa hrane,  a, rok za prijavu od samo pet dana počeo je da teče.

Pozvane su najugroženije porodice izbeglica i interno raseljenih lica koja imaju boravište na teritoriji grada Smedereva, da prijave potrebe za humanitarnim paketima u hrani, a pravo na pomoć ostvaruju podnosioci zahteva, prema uslovima, kriterijumima i redu prvenstva utvrđenim  Pravilnikom, i to za 70 paketa hrane.

Kako je navedeno, pravo na pomoć nemaju porodice koje su ostvarile pravo na montažne kuće, otkup seoskih domaćinstava i pravo na građevinski materijal.

Prijavni obrazac može se preuzeti u prostorijama Povereništva za izbeglice Gradske uprave grada Smedereva, Trg Republike br. 12, svakog radnog dana od 7 i 30 do -15 i 30, gde se mogu dobiti i detaljna obaveštenja.

Popunjen prijavni obrazac sa prilozima – potrebnom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti predaje se na pisarnici Gradske uprave grada Smedereva, Ulica omladinska br. 1, ili putem pošte sa naznakom „Javni poziv za humanitarne pakete hrane – NE OTVARATI -“ u roku od 5 dana od dana objavljivanja poziva.

Istekom roka koji je naveden u pozivu, Komisija sačinjava spisak najugroženijih porodica izbeglica i interno raseljenih lica sa boravištem na teritoriji grada Smedereva, koji su ostvarili pravo na pomoć.

Spiskovi, koji su konačni i na njih se ne može izjaviti prigovor, objavljuju se na zvaničnoj internet stranici Gradske uprave grada Smedereva i na oglasnoj tabli Povereništva za izbeglice i migracije Gradske uprave grada Smedereva.

Skorašnji članci