Konferencija „Svaki dan je inspiracija“

SMEDEREVO, 21. decembar 2017 – Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Smederevu je danas, u saradnji sa Centrom za promociju nauke i Elektrotehničkim fakultetom iz Beograda, organizovao konferenciju „Svaki dan je inspiracija“.

Ciljna grupa bili su đaci osnovnih i srednjih škola u prvoj sesiji, koju je vodio Dražen Drašković, asistent na katedri za računarsku tehniku i softversko inženjerstvo. U drugoj sesiji, koju je vodio dr Zaharije Radivojević, učestvovali su naučnici, istraživači, nastavnici, učenici i svi oni koje interesuje nauka. Treća sesija bila je rezervisana za privredu i sve strukture i organizacije koje svojim aktivnostima učestvuju u kreiranju povoljnog ambijenta za razvoj privrednih i istraživačkih aktivnosti. O ovim temama sa učesnicima je razgovarala dr Milica Đurić-Jovičić, direktor Inovacionog centra Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.

Učesnici današnje Konferencije imali su priliku da i praktično vide neka nova dostignuća i učestvuju u interaktivnim demonstracijama odabranih tehnoloških rešenja: Laboratorija za biomedicinske tehnologije – Lego roboti: „Sinergija muzike i pokreta“, Laboratorija za primenjenu elektromagnetiku – Merenje elektromagnetskog zračenja, Laboratorija za elektroniku – Upravljanje robotom koji rešava prostorne i matematičke probleme, Laboratorija za elektro-akustiku – „Šta čujemo?“ i Laboratorija za telekomunikacije – „Lokalizacija mobilnih telefona u zatvorenim prostorijama“.

Današnja konferencija bila je prva u nizu, a predviđeno je da se održi još dvanaest širom Srbije u periodu od januara do marta sledeće godine.

Izvor: http://www.rcsmed.edu.rs/34-aktivnosti/1219-svaki-dan-je-inspiracija.html

Skorašnji članci