Konkurs za dodelu stipendija učenicima i studentima

VELIKA PLANA, 16. decembar 2017 – Opština Velika Plana raspisala je konkurs za dodelu stipendija studentima i učenicima sa područja ove opštine za školsku 2017/2018. godinu. Rok za prijavljivanje je zaključno sa 27. decembrom.

Uslov za konkurisanje je da je kandidat upisan kao redovan student na nekom od fakulteta čiji je osnivač Republika, na teret budžeta ili kao samofinansirajući, odnosno da je redovan učenik srednje škole čiji je osnivač Republika Srbija, da ima prijavljeno mesto prebivališta na teritoriji opštine Velika Plana najmanje godinu dana od dana raspisivanja konkursa i da nije korisnik stipendije ili kredita drugog davaoca.

Za studente prve godine osnovnih studija potrebno je da su sve četiri godine srednjeg obrazovanja završili sa odličnim uspehom, da ispunjavaju materijalni uslov za korišćenje stipendije – da mesečni prihodi po članu domaćinstva u kome žive za period januar-jun 2017. godine ne prelazi iznos od 50% prosečne neto zarade po zaposlenom u opštini Velika Plana prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog zavoda za statistiku,kao i da student nije u radnom odnosu.

Za studente druge, treće, četvrte, pete i šeste godine osnovnih i master studija uslovi su da su prvi put upisali tekuću godinu studija, da u toku studija nisu gubili više od jedne godine, da imaju prosečnu ocenu položenih ispita u toku studija najmanje 7,00, a moraju da ispunjavaju i materijalni uslov – da mesečni prihodi po članu domaćinstva za period januar -jun 2017. godine ne prelazi iznos od 50% prosečne neto zarade po zaposlenom u opštini Velika Plana prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog zavoda za statistiku, i da student nije u radnom odnosu.

Za nadarene studente treće, četvrte, pete i šeste godine osnovnih studija propisana su sledeća pravila: da su prvi put upisali tekuću godinu studija, da u toku studija nisu obnavljali ni jednu godinu, da imaju prosečnu ocenu položenih ispita u toku studija najmanje 9,00 i da student nije u radnom odnosu.

Za nadarene učenike srednjih škola konkursom je predviđeno da su završili najmanje prvi razred srednje škole sa odličnim uspehom i da su osvojili jedno od prva tri mesta na međunarodnim ili republičkim takmičenjima koji se nalaze u kalendaru.

 

Skorašnji članci