Privremeni organ u Palanci i zvanično

SMEDEREVSKA PALANKA, 3. decembar 2017 – U petak je izašao 108. broj „Službenog glasnika RS“, a u njemu, među odlukama Vlade, stoji i Odluka o raspuštanju Skupštine opštine Smederevska Palanka i obrazovanju Privremenog organa opštine Smederevska Palanka, odmah potom i Rešenje o imenovanju predsednika i članova Privremenog organa opštine Smederevska Palanka.

 

Tako je ono što su mnogi mediji pre izvesnog vremena objavili kao „nezvanično saznanje“ postalo zvanično. Kome nije do ruku dopao „Službeni glasnik“, mogao je da se uveri na internet prezentaciji Opštine Smederevska Palanka, gde je istog dana uklonjena fotografija Toplice Pintorovića, a na njeno mesto postavljena Nikole Vučena, predsednika Privremenog organa.

Podsetimo, Zakon o lokalnoj samoupravi u članu 86. predviđa da „predsednik Narodne skupštine raspisuje izbore za odbornike u roku od dva meseca od stupanja na snagu odluke o raspuštanju skupštine jedinice lokalne samouprave“.
Do konstituisanja skupštine i izbora izvršnih organa jedinice lokalne samouprave, tekuće i neodložne poslove iz nadležnosti skupštine i izvršnih organa jedinice lokalne samouprave, obavlja privremeni organ jedinice lokalne samouprave koji čine predsednik i četiri člana.

Skorašnji članci