Izvršenje budžeta za prvih 9 meseci 96,6 posto

SMEDEREVSKA PALANKA, 23. novembar 2017 – Održana je četrdeset prva sednica Opštinskog veća Smederevske Palanke.

Članovi veća su usvojili izveštaj o izvršenju budžetu opštine Smederevska za period od 1. januara do 30. septembra ove godine, koje je na nivou od 96,6 posto.

Usvojene su i izmene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Opštinskoj upravi i Opštinskom pravobranilaštvu Smederevske Palanke, po nalogu upravnog inspektora Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave u redovnom nadzoru.

Članovi Opštinskog veća usvojili su predlog Odluke o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2018. godinu, na osnovu Izveštaja načelnika odeljenja Lokalne poreske administracije, a javnost je obaveštena da je prihod od lokalnih poreza u ovoj godini oko 160 miliona dinara.

U nastavku zasedanja, članovi veća dali su saglasnost na Program korišćenja sredstava za finansiranje i unapređenje bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji opštine Smederevska Palanka za 2017. godinu od prihoda za novčane kazne.  Data je i saglasnost  na Izmene i dopune finansijskog plana Doma zdravlja Smederevska Palanka. kako bi se sredstva raspodelila na razdeo budžeta i iskoristila za popravku dotrajalog voznog parka ove zdravstvene ustanove, pre svega se to odnosi na sanitetska vozila.

Opštinsko veće dalo je saglasnost na Izveštaj Opštinske uprave Smederevska Palanka o ostvarenim prihodima za naplatu naknade za dobijanje dozvole za rad i zauzeće javne površine u Glavaševoj ulici za vreme Krstovdanskog vašara 2017. godine koji je iznosio 3.053.600 dinara.

Skorašnji članci