Podrška deci kroz individualni obrazovni plan

POŽAREVAC, SMEDEREVO, 12. novembar 2017 – “Planiranje i realizacija obrazovne podrške deci/učenicima kroz individualni obrazovni plan“ zajednički je naziv dva stručna skupa koja su održana nedavno u Požarevcu i u Smederevu, potvrdila je za Podunavlje.info Milena Vasić, savetnik – spoljni saradnik Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (Školska uprava  Požarevac) i nacionalni koordinator Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju.

Skupovi su bili namenjeni koordinatorima timova za inkluzivno obrazovanje u osnovnim i srednjim školama i predškolskim ustanovama Braničevskog i Podunavskog okruga. Skupu u Požarevcu prisusutvovalo je 56 učesnika, među kojima i prosvetni savetnik Draško Grujić, dok su skupu u Smederevu, pored 51 učesnika, prisustvovale i prosvetna savetnica Dušanka Stojković i republička prosvetna inspektorka Vesna Dasukidis.

Cilj održavanja oba skupa proizašao je iz potrebe unapređivanja kompetencija članova timova za inkluzivno obrazovanje u obrazovnim ustanovama Školske uprave Požarevac  za pružanje podrške učenicima iz osetljivih grupa putem izrade individualnih obrazovnih planova (IOP-a).

Kroz prezentaciju,  učesnici su imali prilike i da se bliže upoznaju sa članovima novog Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja relevantnim za inkluzivno obrazovanje i da se podsete procedura u izradi IOP-a. U drugom delu skupa, učesnici su mogli da se upoznaju sa zapaženim propustima u izradi IOP-a i da kroz međusobnu razmenu  identifikuju teškoće i nedoumice pri planiranju i realizaciji obrazovne podrške deci/učenicima sa smetnjama u razvoju  i invaliditetom.

Na osnovu diskusije i postavljanih pitanja, kao i na osnovu evaluacije oba skupa može se zaključiti da i pored primene članova Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja kojima je regulisano inkluzivno obrazovanje još od 2009. godine i dalje ima nepoznanica i nedovoljnog razumevanja značaja učenja u prirodnoj vršnjačkoj grupi, mogućnosti i načina prilagođavanja pristupa učenicima iz osetljivih grupa i načina izrade i primene IOP-a.

Takođe, tokom razmene pitanja i dilema među učesnicima, iskazana je potreba  za podrškom vaspitačima, učiteljima i nastavnicima u obrazovnim ustanovama u uspostavljanju kvalitetne inkluzivne obrazovne prakse.

Ova činjenica uslovila je na skupovima i bliže upoznavanje sa delovanjem Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju koja obuhvata model ustanove i stručnjake – pojedince  sa dokazanim uspehom u uključivanju dece iz osetljivih grupa u redovno obrazovanje i iskustvom u obezbeđivanju njihovog napredovanja u učenju i osamostaljivanju za život u zajednici. U tom cilju,  učesnici su upoznati  i sa mogućnostima uspostavljanja kontakata ustanova sa regionalnom Mrežom podrške inkluzivnom obrazovanju čime su, uz evaluaciju, završena oba stručna skupa.

 

 

Skorašnji članci