Izgradnja bazena u nekoj narednoj etapi

SMEDEREVO, 28. jul 2017 – Projekat „Vodeni sportovi – zdrava budućnost za našu decu“, koji će u okviru realizacije prekogranične saradnje, zajedno realizovati Grad Smederevo i Opština Gilad iz Rumunije, predstavljen je danas na konferenciji u smederevskom Regionalnom centru.

Time je praktično počela realizacija projekta, čija je vrednost 829.000 evra – nešto više od polovine te sume (434.000) je namenjeno za izradu projektno-tehničke dokumentacije zatvorenog bazena u Smederevu, a ostatak za izgradnju sportskog centra sa otvorenim bazenom u Giladu, maloj opštini sa oko 2000 žitelja.  Projekat se finansira od strane Evropske unije u okviru Interreg IPA programa prekogranične saradnje Rumunije i Srbije, a ciljevi su mu stvaranje uslova za razvoj vodenih sportova i motivacija mladih da se posvete vodenim sportovima, obrazovanju i zdravom načinu života.

Menadžerka projekta za Smederevo, Zdravka Kovačević Vasić, istakla je da je reč o složenom projektu izrade tehničke dokumentacije, izradi studije opravdanosti i istraživačkim radovima, budući da se radi o napuštenom koritu reke Jezave, gde je planirana izgradnja zatvorenog bazena. Obezbeđena infrastruktura, koju će Smederevo dostići izradom projektno-tehničke dokumentacije za planirani zatvoreni bazen, predstavlja osnovu za realizaciju pomenutih ciljeva. Ona je izrazila nadu da će se zatvoreni bazen u Smederevu graditi “za jedno tri godine”.

Foto: Recionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju

Aranka Laslo, menadžerka projekta za rumunski grad Gilad, izrazila je zadovoljstvo učešćem u projektu i saradnjom sa jednim snažnim partnerom, kakav je grad Smederevo. Istakla je da će joj cilj, kao vođi projekta, biti izgradn

ja sportske baze za decu Gilada, ali i okoline.

Projekat traje 24 meseca, a završna konferencija projekta predviđena je za maj 2019. u rumunskom mestu Gilad.

Skorašnji članci

error: Content is protected !!