Remek-dela se vratila kući

SMEDEREVSKA PALANKA, 23. jul 2017 – Muzej u Smederevskoj Palanci obavestio je posetioce i poštovaoce umetnosti da su dela koja su činila izložbu „Predstave čoveka – reme- dela srpskog modernizma iz zbirke Narodnog muzeja u Smederevskoj Palanci“ vraćena u stalnu postavku.

Nakon što su u okviru ove izložbe gostovala u Beogradu, pa potom i Novom Sadu, ponovo su u palanačkom Muzeju. Remek-dela Paje Jovanovića, Milana Konjovića, Save Šumanovića, Jovana Bjelića, Nikole Martinoskog, Leona Koena i drugih sada su opet u Muzeju čekaju Palančane i goste Palanke.

Skorašnji članci