Železara Smederevo: Uspesi, perspektive i izazovi

NOVI SAD – 29. jun 2017 – izvor: RTV (Ljubinka Vesković) – U Briselu se traži bilo kakav postupak koji nije u skladu sa normama Evropske unije kako bi naš izvoz čelika i čeličnih proizvoda na tržište EU bio suspendovan. Samo aktivnom, odmerenom i dosledno pravno zasnovanom politikom Beograd to može da predupredi.

Prošlogodišnja privatizacije srpske železare u Smederevu od strane kinskog čeličnog giganta „Hestil“ pokazala se kao ogroman uspeh zvaničnog Beograda. Kompanija koja je decenijama bila veliki teret za naš budžet, više to nije. Ne samo što je njeno finansiranje prešlo u ruke inostrane privatne kompanije, već je i tradicionalni gubitaš postao profitabilna firma. Tako je na razne načine počela ozbiljno da doprinosi nacionalnim finansijama ali i Bruto domaćem proizvodu Srbije.

Zašto je važna Železara

Kada Železara Smederevo radi velikim delom (čak ne punim) kapaciteta, masovno se angažuje naša železnica, rečni i drumski transport i još mnogo toga. Stotine kooperanata redovno dobijaju posao a hiljade radnika plate. Raste srpski izvoz. Štaviše, porastao je toliko da je železara postala drugi po veličini naš eksporter. O tome da je Smederevu, gradu sa za naše prilike ne baš zanemarljivih 65 hiljada stanovnika, udahnut novi život, da šire ne govorimo. Još kada uzmemo u obzir šta to znači za region čije je središte, shvatamo puni značaj rečenog.

 

Umesto da, kao što su to naši i globalni neoliberali predlagali, zatvori Železaru Smederevo, naša vlada je našla modalitet da je uspešno privatizuje. Prvo je, radi toga, u nju dovela srpske stručnjake koji su u čeličnom biznisu vodećih zapadnih zemalja sticali iskustvo i znanje, kako bi bila stvorena „adresa“ na koju bi zainteresovani kupci iz sveta mogli da se obrate, odnosno kako bi im bio pružen tretman kakav je uobičajen u razvijenim zemljama. Drugo, kabinet tadašnjeg premijera Vučića, uložio je svoj međunarodni kredibilitet da reši pitanje železare.

Srbija vodi maksimalno pragmatičnu spoljnu politiku, čiji mozaik čine kako vodeće sile zapada tako i istoka. Te elemente nije lako pomiriti ali pokazalo se da racionalnim pristupom, uz mnogo strpljenja i upornosti, to ipak može da se postigne. Dok smo preterano bili okrenuti samo ka jednoj, zapadnoj strani, loše smo prolazili, isto kao i onda kada smo se pre toga nepromišljeno opirali Vašingtonu i ključnim državama EU. Uspeh nam je doneo treći pristup: politika geopolitike zlatne sredine, koja podrazumeva ne samo održavanje već i dalji razvoj dobrih odnosa sa zapadnim faktorima, ali i puno uvažavanje sila istoka.

Rezultat takve politike Beograda, koja je utemeljena i na punom poštovanju i kooperativnom odnosu prema sve moćnijoj Kini, odrazio se i na Železaru Smederevo. Peking je u punoj meri prepoznao spremnost Srbije da kao retko koja zemlja Evrope skupi hrabrost, i bez obzira na pritiske zapadnih moćnika, istraje u izgradnji strateškog partnerstva sa Kinom. To je toj velikoj sili, koja kao i svi novi globalni činioci, traži verifikaciju svoje uloge i međunarodnog prestiža, dosta značilo. Zato je oficijelni Peking rešio da izađe u susret Beogradu, i podstakne svoj privatni biznis da nam pomogne u rešavanju velikog problema.

U svemu je relevantnu ulogu imala i druga strana medalje naše vešte spoljne politike. Od kada je shvatila da Srbija promišljeno i aktivno traži svoje mesto na globalnom geopolitičkom „tržištu“, odnosno da nije slepo i bezrezervno zagledana u EU, briselska elita je počela da nam više izlazi u susret. Uz to što smo i ranije dospeli do one tačke na EU putu kada nam je otvoreno tržište čelika te unije, tamo je sazrela svest da u vezi sa tim ne smeju da nam nameću ni neformalne barijere.

Izvoz dobar za Srbiju, ali ne i za EU

Već pre privatizacije izvoz iz naše železare u EU je bitno porastao, što je predstavljalo veliki kvalitet za Kineze. Snažni apeli njihovih vlasti, EU tržište otvoreno za Srbiju, te naš izuzetan geografski i geopolitički položaj – prelomili su „Hestil“ da preuzme Železaru Smederevo. I da se ozbiljno angažuje u vezi sa njenim poslovanjem. Tako smo u roku od godinu dana stigli do drastičnog rasta proizvodnje i izvoza iz te kompanije sa strateškim značajem. Za Srbiju je to dobro, ali za čelični biznis u EU svakako nije. U okolnostima kada je tu već i tako teška situacija, pojavila se ozbiljna kinesko-srpska konkurencija!

Zato je sada Srbija, odnosno poslovanje železare u vlasništvu Kineza i njihov odnos sa vlastima u Beogradu, pod više lupa zapadnih i sa njima povezanih lokalnih medija u Srbiji ali i diplomata (pravih i onih koji su to samo nominalno) zemalja EU u kojima je jak lobi tamošnjih metalskih konzorcijuma. Traži se bilo kakav postupak koji nije u skladu sa normama Evropske unije kako bi naš izvoz čelika i čeličnih proizvoda na tržište EU bio suspendovan. To bi jako otežalo poslovanje „Hestila“ u Srbiji, ma koliko iz lokalnog menadžmenta te kompanije poručivali da je njima fokus na srpskom tržištu, i samo uz ogromno angažovanje kineskih vlasti ta privatna firma bi bila „ubeđena“ da ostane u Smederevu. Ne treba ni reći da bi se njen obim poslovanja drastično umanjio.

Već su počele diskretne optužbe na račun „Hestila“ da se kompletna proizvodnja koja se prikazuje kao smederevska ne odvija u Srbiji, što bi moglo da dovede do problema sa Evropskom unijom. Konkretno da Kinezi lim uvezen iz svoje države spajaju sa onim proizvedenim u Železari Smederevo pa ga onda prodaju na evropskom tržištu kao njen proizvod. To bi predstavljalo grubo kršenje sporazuma između Srbije i EU te bilo razlog za drastične mere Brisela. Srećom, na tim osnovama do toga neće doći. Radi se o pukim nagađanjima bez ikakvih dokaza. Naprotiv, od carinske dokumentacije pa nadalje, relevantni su dokazi da se takve stvari ne rade. Uostalom, država Srbija ne bi reskirala svoje odnose sa EU i stala iza takve prevare. Međutim, opasnost se ipak krije na drugim poljima. Daleko je od toga da ne postoji!

Menadžment kineske kompanije „Hestil“ nema iskustvo u radu u vođenju celovitog poslovanja, od proizvodnje, logistike do prodaje, van Kine. U pitanju je čelični gigant sa ukupnom proizvodnjom koja iznosi neverovatnu četvrtinu produkcije te vrste u čitavoj Evropskoj uniji. No, sve to se donedavno odvijalo gotovo isključivo u Kini, a tamo je „Hestil“ država u državi. Toj mega korporaciji je skoro sve dozvoljeno. Takav model ponašanja, koji neskriveno favorizuje neku firmu, odnosno njenim vodećim ljudima skoro omogućava da se osećaju da su iznad zakona, nije moguć u EU ili državama kandidatima za članstvo u Uniji. Uz sve nedostatke koje EU zona integracija ima, tu je više nego bilo gde drugde, priznata ideja pravne države.

Uskladiti se sa evropskim standardima

Država Srbija najbolje može da doprinese uspešnom razvoju Železare Smederevo ako se u punoj meri bude ponašala u skladu sa evropskim standardima prema lokalnom kineskom i matičnom vođstvu preduzeća „Hestil“. Time će čak i toj kompaniji, sa velikim planovima za poslovanje u Evropi (koji uključuju i kupovinu ogromne Železare Košice u Slovačkoj), pomoći da se brže, lakše i potpunije prilagodi evropskim normama poslovanja. Tim pre biće zaštićeni srpski interesi. A koliko da su neosnovane optužbe da „Hestil“ nelegalno preko Srbije u EU izvozi kineske proizvode, deluju ubedljivo pritužbe da se kinesko rukovodstvo u Železari Smederevo neretko ponaša na način koji nije primeren evropskoj poslovnoj i generalnoj kulturi. Tamo važi za odnose sa partnerima, kooperantima, predstavnicima naše države. Čini se kao da kineski menadžment ponekada pomišlja da mu pripada privilegovani status i ne mora da poštuje preuzete obaveze.

To je kako za Srbiju samu po sebi, tako i u kontekstu njenih odnosa sa EU, neprihvatljivo. Što je najvažnije ipak se ne radi se o problemu u domenu srpsko-kineskih odnosa, već o izvesnim nesporazumima na nivou lokalnih kineskih predstavnika. Ali stvar treba shvatiti jako ozbiljno jer čak i sitnice koje narušavaju regularnu EU formu, mogu da budu pravno utemeljen osnov za mere koje bi Brisel preduzeo protiv nas, odnosno Železare Smederevo. To bi bilo štetno za Srbiju, Kinu, kompaniju „Hestil“. A da bi se to sve sprečilo važno je da Beograd strateški komunicira i rešava probleme sa zvaničnim Pekingom. Zbog njega je „Hestil“ došao u Srbiju i samo uz adekvatno angažovanje kineskih vlasti kod nas će ostati i poslovati na odgovarajući način.

Problemi se uvek rađaju u odnosima između velikih kompanija i malih zemalja, a oni se najbrže i najkvalitetnije prevazilaze kada se u matičnim državama moćnih firmi pridaje značaj učvršćivanju spona sa zemljama u kojima posluju. Predsednik Vučić ima veliki autoritet u Kini i to je najbolji garant dugoročno uspešnog i obostrano korisnog poslovanja kineskog metalskog ali i drugog biznisa u Srbija. Kineske vlasti su svakako spremne i sposobne da na molbu Beograda trasiraju put za prevazilaženje svake barijere proizašle iz bilo čije kompanijske nedalekovidosti ili lične neprilagođenosti evropskoj poslovnoj i društvenoj klimi. To nam pruža izuzetne osnove da sa optimizmom gledamo na budućnost Železare Smederevo, kineskog prisustva u njoj i njenog poslovanja na tržištu EU.

 

Skorašnji članci

error: Content is protected !!