Javni radovi, stručna praksa i samozapošljvanje

KOVIN,  12. jun 2017. Izvor: kovin.rs – Na osnovu posebnog Sporazuma i u skladu sa Lokalnim akcionim planom zapošljavanja za 2017. godinu, Opština Kovin i Nacionalna služba za zapošljavanje – Filijala Pančevo raspisali su tri javna poziva iz programa mera aktivne politike zapošljavanja: Javni poziv za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2017. godini, Javni poziv za realizaciju programa stručne prakse u 2017. godini i Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencije za samozapošljavanje u 2017. godini.
Ukupna sredstva obezbeđena za realizaciju ove tri mere iz LAPZ-a u 2017. godini iznose 9.970.000 dinara, od toga iz budžeta Opštine Kovin 5 miliona dinara.

Konkurs za javne radove otvoren je do 31. avgusta 2017. godine (odnosno od dana objavljivanja 12. juna, do utroška sredstava, a najkasnije do kraja avgusta).
Javni poziv za realizaciju stručne prakse, kao i Javni poziv za subvencije za samozapošljavanje, otvoreni su do 31. oktobra 2017. godine (odnosno od 12. juna, do utroška predviđenih sredstava, a najkasnije do naznačenog datuma)
Tekstove poziva, sa detaljnim uputstvima i kriterijumima, kao i obrasce prijave i zahteva – Obrazac prijave javnih radova, Obrazac zahteva za stručnu praksu i Obrazac zahteva za biznis planom (uz poziv za samozapošljavanje i dve tabele sa spiskovima delatnosti jkoje se ne subvencionišu), moguće je preuzeti na internet prezentaciji NSZ – www.nsz.gov.rs, kao i na sajtu Opštine Kovin, na adresi www.kovin.rs, u okviru banera „Lokalni akcioni plan zapošljavanja 2017.“

Dodatne informacije mogu se dobiti u organizacionoj jedinici Nacionalne službe – filijali Pančevo, kontakt telefon: 013/306-836.

Skorašnji članci