podunavlje.info

Usvojen rebalans budžeta

SMEDEREVSKA PALANKA, 7. jun 2017 –  U Smederevskoj Palanci održana je osma sednica Skupštine opštine u ovom sazivu, koja je završena nakon sedmočasovnog rada, oko 18 i 15, pošto su odbornici raspravljali o više od 70 tačaka dnevnog reda.

Odbornici su prihvatili rebalans budžeta za 2017. godinu, koji je uvećan za oko 30 miliona dinara, a sa rebalansom su usklađeni i godišnji programi i finansijski planovi javnih preduzeća i ustanova, kao i programi korišćenja subvencija. Značajna sredtsva su, po rečima Toplice Pintorovića, predsednika palanačke Opštine, opredeljena i za sredstva informisanja, kao iza talentovane učenike i studente

Za novog Javnog pravobranioca, umesto Borisa Pavlovića izabran je palanački advokat Zoran Stojkovac, koji je već ranije obavljao ovu funkciju. Za v.d. direktora Gradske apoteke „Zdravlje“ postavljena je Jasmina Golubović, umesto Vesne Manojlović, novi v.d. direktora Arhiva „Veroslava Veljašević“ je Srđan Čelić, umesto Miodraga Nikolića. Funkciju v.d. direktora Centra za socijalni rad obavljaćeDobrila Živković, a novi likvidacioni upravnik JKP „Mikulja“ je Slavoljub Milić.

Izabrani su i novi članovi u upravnim i nadzornim odborima javnih preduzeća i ustanova, komisijama, savetima, školskim odborima i savetima roditelja obrazovnih ustanova, a odobrena je i raspodela budžetskih sredstava za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, izmenja odluka o lokalnim komunalnim taksama i o obrazovanju Saveta MZ, koji će imati manji broj članova, u zavisnosti od broja stanovnika u MZ.

Ekonomska cena boravka dece u vrtićima PU „Čika Jova Zmaj“ utvrđena je na 4.722 dinara i 4.294 dinara za pripremne grupe predškolaca, a usvojena je i odluka o mreži objekata, vaspitnih grupa i broja dece u ovoj ustanovi za tekuću i narednu radnu godinu.

Inače, početak sednice obeležila je rasprava oko usvajanja dnevnog reda sa verbalnim duelima Radoslava Milojičića- Kene (DS) i Rodoljuba Stanimirovića, samostalnog odbornika GG Domaćinski za Palanku, i predsednika Opštine Toplice Pintorovića i predsednika SO Nikole Vučena. To nije omelo vladajuća koaliciju, predvođenu SNS-om, koja je imala stabilnu većinu od 29 do 33 glasa od 48 prisutnih odbornika, da usvoji sve predložene odluke.

Exit mobile version