Prijavljivanje za Eko kamp „Sačuvajmo Dunav“

BEOGRAD, 7. jun 2017 – Svi koji su zainteresovani za učešće na Eko kampu „Sačuvajmo Dunav“, koji se i ove godine održava na Velikom ratnom ostrvu, mogu da se prijave do 30. juna.

Pravo da konkurišu imaju kandidati koji su studenti državnih ili privatnih fakulteta, bez obzira na uzrast, a potrebno je da dostave svoju biografiju, kao i motivaciono pismo na srpskom jeziku
Program zajednički organizuju Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine – Republička direkcija za vode, GIZ Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju i Coca-Cola Sistem, u saradnji sa Gradom Beogradom, GO Zemun, JKP „Zelenilo Beograd”, Fakultetom za primenjenu ekologiju „Futura”, Fakultetom za poslovne studije i pravo Univerziteta Union, Institutom za hemiju, tehnologiju i metalurgiju Univerziteta u Beogradu, WWF – Svetskim fondom za prirodu i Mladim istaživačima Srbije.

Prijavljivanje možete da obavite na ovom linku:

https://istrazivaci.wufoo.eu/forms/z1c46d561sq4odu/

Skorašnji članci