Podunavlje.info gost na prijemu DRI

BEOGRAD, 29. maj 2017 – Državna revizorska institucija (DRI) pozvala je danas predstavnika regionalnog portala podunavlje.info na svečanost povodom jubilarnih, deset godina rada  ove institucije, koja će biti održana u Palati Srbija u sredu, 7. juna.

DRI je najviši organ revizije javnih sredstava u Republici Srbiji, samostalna je i podleže nadzoru Narodne skupštine, kojoj i odgovara.

Državna revizorska institucija dostavila je regionalnom portalu podunavlje.info kompletnu dokumentaciju povodom podnetih krivičnih i prekršajnih prijava, nakon sprovedenih revizija finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja Grada Smedereva i Opštine Velika Plana za 2015. godinu.

Podsetimo, DRI je podnela ukupno tri krivične prijave i devetnaest zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv odgovornih lica u javnom sektoru u Velikoj Plani i Smederevu.

Državna revizorska institucija podnela je krivične prijave protiv odgovornih lica: Nenada Krčuma, direktora JP Direkcija za izgradnju, urbanizam i građevinsko zemljište Smederevo,

Zorana Ivkovića, v.d. direktora JP za planiranje i izgradnju “Plana” i Zlatka Pešića, direktora JP za planiranje i izgradnju “Plana”.

DRI je podnela i 19 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, a među okrivljenima je gradonačelnica Smedereva, dva predsednika opštine Velika Plana, jedan načelnik opštinske uprave, pet direktora javnih preduzeća i ustanova, jedan vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća, jedan predsednik mesne zajednice, osam predsednika saveta mesnih zajednica.

U skladu sa Programom revizije za 2017. godinu, Državna revizorska institucija je započela revizije kod 59 subjekata, među kojima je 28 gradova i opština, kao i Završni račun budžeta Republike Srbije.

Institucija će kod subjekata revizije sprovoditi revizije finansijskih izveštaja i pravilnosti poslovanja za 2016. godinu.

Skorašnji članci