Konkurs za sufinansiranje crkvi i verskih zajednica

SMEDEREVO, 24. maj 2017 – Grad Smederevo je objavio konkurs za sufinansiranje programa od javnog interesa koje realizuju crkve i verske zajednice na njegovoj teritoriji za 2017. godinu.

Za program izgradnje crkava, verskih objekata i parohijskih domova predviđeno je milion dinara, a za njihovu adaptacije, rekonstrukciju i održavanje 500.000 dinara.

Za program zaštite i brige o crkvama i verskim objektima od izuzetnog istorijskog, nacionalnog i kulturnog značaja opredeljeno je 100 hiljada dinara. Po 200 hiljada dinara predviđeno je za podršku organizacije verskih manifestacija značajnih za grad, kao i za program unapređivanja saradnje lokalne samouprave sa crkvama i verskim zajednicama na obrazovnom i kulturnom, socijalno-humanitarnom planu.

Javni konkurs traje do 30. maja, do 15 sati, do kada treba da budu predate prijave na pisarnici smederevske Gradske uprave.

Skorašnji članci