Mali broj školskih policajaca

SD, SP, VP, 7. maj 2017 – Posle informacije o pljački jedne srednje škole, regionalnom portalu Podunavlje.info javili su se roditelji sadašnjih ali i budućih učenika, pre svega, osnovnih škola, koji su preneli svoju zabrinutost malim brojem školskih policajaca.

Jedan od roditelja čije dete uskoro postaje đak, izneo nam je svoja zapažanja o školi u koju upisuje svoje dete, a u svetlu predstave ovog roditelja o tome kako su škole nekada “u njegovo vreme” izgledale i funkcionisale i kakva je situacija danas.

“Preneražen sam u kakvom je stanju osnovna škola, sa nažvrljanim zidovima, sa metalnim rešetkama na svakom koraku, kao da je zatvor a ne škola. U dvorištu sam zatekao trojicu sumnjivih starijih maloletnika sa naočarima za sunce, pri oblačnom vremenu, dok zaposleni samo sležu ramenima na moja pitanja o bezbednosti učenika. Školskog policajca nemaju.”

Na sajtu MUP-a, u odeljku “Deca i policija”, piše da se za ugroženije škole angažuju policijski službenici, koji se u žargonu nazivaju „školski policajci“.
Od početka realizacije projekta broj školskih policajaca’ je u porastu, tako da je danas u 675 škola (348 osnovnih i 327 srednjih) u Srbiji angažovano 365 policijskih službenika – ‘školskih policajaca, navodi se na sajtu MUP-a.
Podsećamo, zadaci školskog policajaca su, pre svega, neposredno prisustvo na području škole, posebno za vreme početka i završetka nastave, smena, velikog odmora i slično. Potom, uočavanje i otkrivanje ponašanja i radnji sa elementima krivičnih dela i prekršaja, kao i iniciranje preduzimanja potrebnih mera prema izvršiocima. Takođe, blagovremeno uočavanje prisustva lica koja nisu učenici škole, asocijalnih ponašanja u zoni škole i preduzimanje mera na njihovom sprečavanju i suzbijanju.

Pored toga, u zadatke školskog policajca navodi se preduzimanje aktivnosti na bezbednosti učenika u saobraćaju, preduzimanje mera prema vlasnicima ugostiteljskih, objekata za zabavu i drugih objekata u zoni škola u cilju sprečavanja prodaje alkoholnih pića maloletnim licima, kao i uočavanje aktivnosti usmerenih na ometanje nastave i preduzimanje mera na njihovom otklanjanju u saradnji sa odgovornim licima škola.

Ovo su sve važne stvari kojima bi trebalo da se bave školski policajci, sa ciljem unapređenja bezbednosti u školama. Međutim, kakva je situacija u stvarnosti.

Čini se da projekat školski policajac, koji je inače odlično zamišljen, a polazeći od namere policije da prava deteta budu ostvarena i da deca budu zaštićena od svih oblika ugrožavanja, dobrano “šlajfuje”, dok pojedini roditelji smatraju da projekat nije uspeo, naročito oni koji posmatraju iz svoje perspektive, odnosno škole koju pohađaju njihova deca, a u kojoj nema školskog policajca.

Prema nezvaničnim podacima do kojih je došao regionalni portal Podunavlje.info, na teritoriji Smedereva, Smederevske Palanke i Velike Plane, na više od 70 škola, broj školskih policajaca nije veći od 15. To znači, da je ovim projektom “pokriveno” jedva 20 odsto škola.

U gradskim sredinama, kako nam je nezvanično rečeno u policiji, malo je bolja situacija nego u seoskim sredinama, zato što jedan školski policajac može da “pokrije” dve do tri škole.

Naš neimenovani policijski izvor je, kao dobar primer, naveo Osnovnu školu „Branislav Nušić“ u Smederevu, koji su policijskom službeniku, koji nije bio stambeno obezbeđen, dali na korišćenje prostor u okviru školskog dvorišta. Tako je, praktično, školski policajac prisutan u neposrednoj blizini gotovo 24 časa, što znači i u večernjim i noćnim satima.

Šta i kako, pitaju roditelji, kada nema školskih policajaca. Svakako, roditelji bi trebalo tesno da sarađuju sa školom i obratno, kako bi se sve negativne pojave na vreme uočile i sprečile. To je na prvom mestu. Takođe, tu je sajt „Deca i policija“, u okviru zvaničnog sajta MUP-a, koji bi trebalo da informiše o ulozi i zadacima policije, a posebno kako i na koji način mogu da se ostvare i zaštitite prava deteta.

Pored unapređenja bezbednosti u školama, koliko je u mogućnosti, policija unapređuje i komunikaciju dece sa policijom i uspostavlja poverenje (posete učenika jedinicama policije i posete policijskih službenika školama, kulturne i sportske manifestacije, upoznavanje sa poslovima i aktivnostima policije…).

Imajući u vidu da su uloga i zadaci policije u oblasti sprečavanja i suzbijanja maloletničke delinkvencije i nasilja nad decom i mladima posebno složeni, ove poslove od 2006. godine obavljaju policijski službenici posebno obučeni za rad sa decom i mladima uz podršku ostalih službenika policije. Trenutno u Republici Srbiji ima više od 1800 policajaca za maloletnike sa sertifikatima, koji svoje poslove obavljaju u civilnom odelu i uniformi.

Skorašnji članci