SINOS: Sedma sila, šta to beše?

BEOGRAD, 29. april 2017 – Objavljen je Proglas Sindikata novinara Srbije koji objavljujemo u celini:

Sindikat novinara Srbije (SINOS), jedini sindikat u Srbiji član Međunarodne federacije novinara (IFJ) i Evropske federacije novinara (EFJ), poziva kolege da ignorišu zabranu poslovodstva o sindikalnom organizovanju. Zajednička borba za radna  prava jedini je način da se izborimo za svoju profesionalnu slobodu. I zato pozivamo kolege da se USUDE I PRIDRUŽE nam se.

Nekada moćna, odgovorna i poštovana profesija, novinarstvo se danas uglavnom svodi na propagandnu mašineriju u rukama političara i njima bliskih tajkuna. Sedmu silu nasledili su prekarni radnici – novinari sa malim i neredovnim platama, nesigurnim statusom i neizvesnom budućnošću, od kojih poslodavci zahtevaju bespogovornu poslušnost.

Kako u uslovima straha, siromaštva i korupcije biti slobodan novinar? Prvi korak je organizovati se u sindikalne organizacije. To je i prvomajska poruka Međunarodne federacije novinara (IFJ) svim kolegama na planeti. Istraživanja su potvrdila da u sredinama gde postoje sindikati i kolektivni ugovori novinari i medijski radnici imaju  jača radna prava, veće plate i bolju zdravstvenu zaštitu i bezbednost.

Da bismo očuvali kredibilitet novinarstva i da bi naša profesija zadržala ulogu četvrtog stuba demokratije, moramo se braniti jakim, reprezentativnim sindikatima poručuju iz Međunarodne federacije novinara i pozivaju svoje članice da obeleže Međunarodni praznik rada.

Za Izvršni odbor SINOS

Predsednica Dragana Čabarkapa

U Beogradu 29. aprila 2017.

Skorašnji članci