Lokalni izbori u Kovinu: Počinje predizborna tišina

KOVIN, 20. april 2017 – Večeras u ponoć počinje predizborna tišina na teritoriji Opštine Kovin, uoči održavanja lokalnih izbora i trajaće do zatvaranja biračkih mesta u nedelju u 20 časova. U ponoć je istekao rok za zaključenje biračkog spiska (najkasnije 72 sata pre dana određenog za održavanja izbora).

Izbori za odbornike u Skupštini opštine Kovin biće održani u nedelju, 23. aprila, na 25 biračkih mesta, na kojima će građani sa pravom glasa birati 45 odbornika u Skupštini opštine Kovin, među kandidatima sa ukupno osam prijavljenih izbornih lista.

Opštinska uprava Kovin obavezna je da, najkasnije do 21. aprila 2017. godine, uredi biračka mesta, određena Rešenjem Izborne komisije. O uređenju biračkog mesta sastavlja se zapisnik, koji potpisuju ovlašćeni radnik Opštinske uprave Kovin i predsednik, odnosno zamenik predsednika biračkog odbora.

Izborna komisija je dužna da najkasnije do 22. aprila 2017. godine, do 07,00 časova, preda biračkim odborima izborni materijal za sprovođenje izbora za odbornike Skupštine opštine Kovin. Po primopredaji izbornog materijala, sačinjava se zapisnik na propisanom obrascu, koji potpisuje predsednik biračkog odbora, ili zamenik predsednika biračkog odbora i određeni član Izborne komisije.

Primljeni izborni materijal birački odbor upoređuje sa stanjem iz Zapisnika o primopredaji izbornog materijala i tako utvrđuje da li je primljeni materijal potpun i ispravan. Ako nešto od izbornog materijala nedostaje, birački odbor to konstatuje u zapisniku od radu biračkog odbora i o tome odmah obaveštava Izbornu komisiju.

Dana 23. aprila 2017. godine, birački odbor sastaje se u 6,00 časova na biračkom mestu, da bi bile izvršene pripreme za početak glasanja.

Birački odbor proverava da li su na biračkom mestu i na 50 metara od biračkog mesta istaknuti simboli podnosilaca izbornih lista (političkih stranaka, koalicija političkih stranaka, grupa građana) i drugi izborni propagandni materijal.Ako je na biračkom mestu i na 50 metara od biračkog mesta istaknut izborni propagandni materijal, birački odbor ga sam uklanja, ili po potrebi obaveštava Komunalnu inspekciju Opštinske uprave Kovin.

Pošto obavi pripreme za sprovođenje glasanja, birački odbor utvrđuje da glasanje može da počne, i to konstatuje u zapisniku o radu biračkog odbora.

Biračko mesto otvara se 23. aprila 2017. godine u 7,00 časova.

Provera ispravnosti glasačke kutije vrši se u prisustvu prvog birača koji dođe na biračko mesto, a rezultat provere upisuje se u kontrolni list za proveru ispravnosti glasačke kutije.

Biračko mesto se zatvara u 20,00 časova, a biračima koji su se zatekli na biračkom mestu prilikom zatvaranja biračkog mesta, omogućava se da glasaju.

Skorašnji članci