Istekao rok za prijavljivanje potencijalnih direktora

VELIKA PLANA, 9. april 2017 – Istekao je rok za prijavljivanje kandidata na konkursu za imenovanje direktora javnih komunalnih preduzeća čiji je osnivač opština Velika Plana.

Konkurs je bio raspisan za imenovanje direktora JKP “Miloš Mitrović“ i za JKP “Gradska toplana“ Velika Plana.

Rok za podnošenje prijava na konkurs iznosio je 30 dana od narednog dana od dana kada je konkurs objavljen u “Službenom glasniku Republike Srbije“. 6. marta 2017. godine.

Kako se navodi u tekstu konkursa, Komisija će u izbornom postupku izvršiti proveru stručne osposobljenosti, znanja i veština kandidata: ocenom podataka iz prijave i dokaza podnetih uz prijavu na javni konkurs i usmenom proverom.

Skorašnji članci