Poziv za zakup lučke infrastrukture – istraživanje tržišta

BEOGRAD/SMEDEREVO, 29. mart 2017 – Agencija za upravljanje lukama objavila je poziv za prikupljanje pisаma o namerama za obavljanje lučke delatnosti na međunarodnom putničkom pristaništu u Smederevu, а budući lučki operater dobija lučko zemljište i infrastrukturu u zakup na 10 godina, uz obavezu plaćanja naknade od minimalno 2.973,00 EUR godišnje, u dinarskoj protivvrednosti.

Pozvana su sva zainteresovana domaća i strana pravna lica, odnosno budući lučki operateri, da dostave neobavezujuća pisma o namerama za obavljanje lučke delatnosti prihvata i otpreme brodova i putnika na pomenutom pristaništu.

Međunarodno putničko pristanište u Smederevu se nalazi na delu katastarske parcele koja je utvrđena kao lučko područje luke u Smederevu Uredbom Vlade Republike Srbije 03.11.2016. godine. Pored zemljanog dela obale, pristanište obuhvata i izgrađenu lučku infrastrukturu- plutajući objekat pristana, koji je postavljen na vodnu površinu u skladu sa Odlukom o postavljanju plovila na delu obale i vodnog prostora na teritoriji grada Smedereva.

Vlasnik navedene imovine, lučkog zemljišta i objekata lučke infrastrukture je Republika Srbija, dok je upravljanje i pravo korišćenja povereno Agenciji.

S tim u vezi, Agencija izdaje u zakup, na period od 10 godina, lučko zemljište i izgrađenu lučku infrastrukturu, budućem lučkom operateru. Budući lučki operater ima obavezu plaćanja propisane naknade za korišćenje pristaništa, kao dobra u opštoj upotrebi, koja na godišnjem nivou iznosi minimalno 2.973,00 evra, u dinarskoj protivvrednosti na dan plaćanja.

Pismo o namerama, kako se navodi, treba da sadrži opšte informacije o pravnom licu koje izražava interesovanje, reference o dosadašnjem iskustvu u domenu lučke delatnosti (ukoliko takvo iskustvo postoji) kao i okviran plan i program obavljanja lučke delatnosti na putničkom pristaništu, za period korišćenja pristaništa.

Rok za dostavljanje pisama je 30 dana od dana objave javnog poziva.

U pozivu je naglašeno da je u svemu neobavezujući i objavljuje se samo u cilju istraživanja tržišta te u tom smislu ne obavezuje Agenciju da pokrene bilo kakav postupak izbora lučkog operatera, a Agencija zadržava pravo da izmeni ili dopuni elemente ovog neobavezujućeg javnog poziva.

Skorašnji članci