Planjanima dve krivične i 13 prekršajnih prijava od DRI

VELIKA PLANA, 28. mart 2017 – Državna revizorska institucija je, sudeći po broju prijava koje je podnela, imala pune ruke posla u Velikoj Plani. U obimnoj dokumentaciji koju je DRI dostavila portalu podunavlje.info, nakon kontrole rada za 2015. godinu u velikoplanjanskoj opštini protiv  15 odgovornih lica podnete su prijave sa predlozima tužilaštvu da pokrene krivični, odnosno sudu prekršajni postupak.

Krivične prijave su protiv dvojice direktora Javnog preduzeća za planiranje i izgradnju “Plana”. Prijava protiv Zlatka Pešića, direktora ovog JP odnosi se na period do 22. septembra te godine, a čim ga je na toj funkciji 23.9. nasledio Zoran Ivković, kao vd. Direktora, i on je zaslužio krivičnu. U oba slučaj u pitanju je nenamensko trošenje budžetskih sredstava. Kod Pešića to se odnosi na iznose od 2 miliona i 300 hiljada dinara više u odnosu na odobrena sredstva za stalne troškove. Nešto više od 3 miliona je isplaćeno preko odobrenih sredstava po osnovu tekućih popravki  i održavanja. Višak u odnosu na planireano i odbreno je i u stavci „Materijal“, gde je prekoračenje oko 1.600.000 dinara.

Zoran Ivković je u fotelji direktora JP „Plana“, kao vd, tokom 2105. proveo manje od Pešića, ali je veći iznos prekoračenja kod isplate računa za tekuće održavanje i popravke, za koga ga tereti revizor – oko 5,6 miliona dinara.

 

I oba predsednika opštine Velika Plana u toj 2015. godini, i Dejan Šulkić i Igor Matković, koji je Šulkića na toj funkciji nasledio 23. avgusta pre dve godine, dobili su prekršajne prijave od DRI. Šulkiću se na teret stavlja isplata troškova izvršavanja zadata zaštite i spasavanja u vanrednim situacija, misli se na poplave godinu ranije, a iznos je nešto veći od 6,7 miliona dinara. Otpremnice za ove poslove su izvršioci dostavili 2014. ali, kako stoji u prijavi,  u tom momentu nisu bila obezbeđena sredstva nego se čekalo godina dana. Pored toga, i Šulkić i Matković su odgovorni za preuzimanje i odobravanje plaćanja JKP „Miloš Mitrović“ i JP „Morava“. Kod Šulkića u pitanju je iznos od 9.384.563 dinara, a kod Matkovića 9.879.648. Bivši predsednik opštine je po prijavi DRI odgovoran i za isplatu sredstava za nagrade učenicima za osvojena prva, druga i treća mesta na republičkim i međunarodnim takmičenjima i za šake generacije u osnovnim i srednjim školama Velike Plane. Matković su pa na teret stvlajju ispalte sportskim klubovima i društvima, kako onima koji se takmiče u višim rangovima tako i onim nižerazrednim, a ukupna suma je 4.398.000 dinara.

Pored njih dvojice, zahteve za pokretanje prekršajnog postupka DRI je predložio i za Vladimira Stanića, načelnika Opštinske uprave opštine Velika Plana od 20. decembra 2016. godine, Marije Starčević, direktorke Predškolske ustanove “Dečije carstvo”, Vladana Matića, predsednika Saveta Mesne zajednice Miloševac, Jovice Radojkovića, predsednika “Prve mesne zajednice” opštine Velika Plana do 20. decembra 2016. i Radivoja Đurđevića, predsednika Saveta “Prve mesne zajednice” opštine Velika Plana od 20. decembra 2016. godine. Prekršajne prijave su predložene i za Dragoljuba Savića, predsednika Saveta MZ Novo selo, Cvetka Stojanovića, predsednika Saveta MZ Krnjevo, Slaviše Manojlovića, predsednika Saveta MZ Staro selo, Željka Lazića, predsednika Saveta MZ Markovac, Dejana Golubovića, predsednika Sava MZ Veliko Orašje, Zorana Ivkovića, v.d. direktora JP za planiranje i izgradnju “Plana” od 20. decembra 2016. godine i Mirka Tošića, direktora Javne ustanove Turističko sportski centar “Velika Plana” od 20. decembra 2016. godine.

 

Skorašnji članci