Krivične prijave za nenamensko trošenje budžetskih para

VELIKA PLANA, 10. mart 2017 – Osnovno javno tužilaštvo u Velikoj Plani potvrdilo je portalu Podunavlje.info da su ovom tužilaštvu podnete dve krivične prijave od strane Državne revizorske institiucije (DRI), obe dana 23.12.2016. godine i obe zbog krivičnog dela nenamensko trošenje budžetskih sredstava iz čl. 362a Krivičnog zakonika.

Jedna od prijava podneta je protiv Z.P. kao odgovornog lica Javnog preduzeća za planiranje i izgradnju „Plana“, iz razloga što je na osnovu Zaključaka o sprovođenju revizije iz 2016. godine, kojim je kontrolisano postupanje kod indirektnog korisnika budžetskih sredstava za 2015. godinu, utvrđeno da su nenamenski trošena sredstva preko tri odobrene aproprijacije, u ukupnom iznosu od 6.928.000,oo dinara.

Druga krivična prijava podneta je protiv Z.I. takođe odgovornog lica Javnog preduzeća za planiranje i izgradnju „Plana“, a iz razloga što je na osnovu Zaključaka o sprovođenju revizije iz 2016. godine, kojim je kontrolisano postupanje kod indirektnog korisnika budžetskih sredstava za 2015. godinu, utvrđeno da su nenamenski trošena sredstva preko jedne odobrene aproprijacije, u ukupnom iznosu od 5.615.000,oo dinara.

Kako se navodi u informaciji koju je portal Podunavlje.info zahtevao na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, obe krivične prijave su trenutno u radu, a u fazi predistražnog postupka.

Podunavlje.info ovom prilikom pohvaljuje Nevenu Arsić, lice zaduženo za informacije od javnog značaja u Osnovnom tužilaštvu u Velikoj Plani, na korektnom i profesionalnom odnosu sa predstavnicima našeg portala.

Takođe, Podunavlje.info obaveštava svoje cenjene čitaoce da ćemo nove informacije o podnetim prijavama u vezi sa izveštajima Državne revizorske institucije iz 2016. godine koji se odnose na subjekte na teritoriji Velike Plane i Smedereva, objaviti uskoro.

Skorašnji članci