Sramota: Nisu obavešteni o presudi

SMEDEREVO, 22.novembar 2016 – Povodom okrivljujuće presude zbog falsifikovanja diplome Petru Disiću (SNS), tadašnjem zameniku direktora u JKP Čistoća Smederevo, uputili smo nadležnima zahtev za slobodan pristup informacijama od javnog značaja o preduzetim merama u ovom slučaju od strane osnivača, a ovlašćeno lice u Gradskoj upravi Smederevo, Bojan Milutinov nam je odgovorio da organi Grada Smedereva ne poseduju tražene informacije i uputio nas na državni organ koji može da dostavi informacije – JKP Zelenilo i groblja Smederevo, gde su nas obavestili da presudu nisu dobili!?.

 

Ovlašćeno lice u Gradskoj upravi Smederevo, Bojan Milutinov, na pitanje da li su i koje mere preduzeli organi grada, osnivač javog komunalnog preduzeća, a povodom pravosnažne presude jednom od rukovodilaca zbog falsifikovanja diplome i u kakvom je radno-pravnom odnosu okrivljeni posle izricanja presude i da li će okrivljeni snositi odgovornost posle pravosnažne presude zbog falsifikovanja diplome, pomoću koje je bio na mestu zamenika direktora, nam je odgovorio da organi Grada Smedereva ne poseduju tražene informacije i uputio nas na „državni organ koji može da dostavi informacije – JKP Zelenilo i groblja Smederevo“.

 

Obratili smo se i ovom preduzeću, odakle nam je stigao odgovor da „u preduzeće do danas (15.11.2016) nije pristigla presuda Osnovnog suda u Smederevu kojom je zaposleni Predrag Disić osuđen zbog falsifikovanja isprave.“

 

U obaveštenju je takođe navedeno da je „Petar Disić nakon statusne promene pripajanja JKP Čistoća Smederevo, Javnom komunalnom preduzeću Zelenilo i groblja Smederevo, kao i ostali zaposleni pripojenog preduzeća, zasnovao radni odnos u JKP Zelenilo i groblja Smederevo“, ne navodeći na kom radnom mestu i sa kojim koeficijentom.

 

Kako Podunavlje.info nezvanično saznaje, iako pravosnažno osuđen, Disić je u novom preduzeću „nagrađen“ mestom koordinatora, koje je u strukturi novoformiranog preduzeća druga funkcija, sa koeficijentom 7, a veći koeficijent – 8 ima samo direktorka preduzeća.

 

Podsetimo, početkom oktobra Osnovni sud u Smederevu pravosnažno je osudio Petra Disića SNS) na kaznu zatvora od tri meseca uslovno na godinu dana, zbog krivičnog dela falsifikovanje isprave (iz člana 355. stav 2. u vezi sa stavom 1. KZ RS). Takođe, okrivljeni se obavezuje da ovom sudu, na ime paušala, uplati 10.000 dinara.

 

Disić je oglašen krivim zato što je (8. jula 2011. godine), u stanju uračunljivosti i svestan zabranjenosti svoga dela, nabavio lažnu ispravu radi upotrebe, na taj način što je od svog prijatelja, sada pokojnog K.P. bez naknade nabavio diplomu (broj 00201-95/11 od 06.07.2011. godine) Visoke škole strukovnih studija za poslovno industrijski menadžment u Kruševcu, o stečenom zvanju Strukovni menadžer.

 

Diploma je overena lažnim pečatom i potpisana od strane profesora O.Š, mentora Z.G. i direktora R.B, koji u vreme izdavanja diplome nisu bili u radnom odnosu u navedenoj školi.

 

Nakon toga, okrivljeni je u januaru 2014. godine tako sačinjenu lažnu diplomu upotrebio kao pravu, tako što je predao nadležnim službama u Gradskoj upravi u Smederevu, radi upisa diplome u radnu knjižicu okrivljenog i overe fotokopije diplome.

 

Predmetnu diplomu je zatim predao i nadležnoj službi u JKP Čistoća u Smederevu, radi raspoređivanja na radno mesto za koje je predviđena kvalifikacija visoke stručne spreme ili više stručne spreme, pri čemu je okrivljeni bio svestan svoga dela i hteo njegovo izvršenje, čime je učinio pomenuto krivično delo.

 

Disić, po zanimanju ugostiteljski tehničar, jedan je od najbližih saradnika gradonačelnice Smedereva Jasne Avramović i zamenik predsednika Odborničke grupe „Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje“ u lokalnom parlamentu, a na osnovu falsifikovane diplome bio je zamenik direktora u JKP Čistoća.

 

Osnovni sud je u januaru ove godine Disiću izrekao uslovnu osudu u trajanju od osam meseci sa rokom provere od dve godine, na koju je branilac okrivljenog izjavio prigovor.

 

Na glavnom pretresu, 5. oktobra, okrivljeni je u celosti priznao izvršenje krivičnog dela, a zamenik osnovnog javnog tužioca, okrivljeni i branilac su se odrekli prava na žalbu, navodi se u informaciji koja nam je dostavljena na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

 

Skorašnji članci

error: Content is protected !!