Nastavljen glavni pretres u slučaju Indeks

SMEDEREVO, 15. novembar 2016 – Pred Višim sudom u Smederevu sutra se nastavlja glavni pretres u predmetu korupcije na Pravnom fakultetu u Kragujevcu, takozvanom slučaju Indeks, u novom ciklusu koji je počeo danas i trajaće tokom novembra i decembra.

 

Predsednica veća, sudija Slađana Bojković izjavila je Podunavlje.info da je današnje suđenje nastavljeno vršenjem uvida u video-tonske zapise pribavljene u postupku tajnog nadzora komunikacija, po naredbama tada istražnog sudije Okružnog suda u Smederevu, što je predviđeno i za sutra.

 

Prema njenim rečima, za 17. novembar je zakazana sednica vanpretresnog veća radi odlučivanja o predlogu tužilaštva za određivanje pritvora prema prema jednom od optuženih – Predragu Stojanoviću, zbog očiglednog izbegavanja dolaska na glavni pretres.

Bojković je za Podunavlje.info ponovila da se glavni pretres sada nalazi u završnoj fazi dokaznog postupka, kada je reč o dokazima predloženim od strane tužioca.

 

Nakon toga, sledi odlučivanje o preostalim predlozima, u šta spada i odluka da li će se svedoci, saslušani u ranijoj fazi glavnog pretresa pre nego što je došlo do izmene veća, ponovo neposredno saslušavati ili će biti izvršen uvid u njihove iskaze.

 

Pred Višim sudom u Smederevu u toku je jedinstveni krivični postupak po optužnicama Okružnog, sada Višeg javnog tužilaštva u Smederevu iz 2007. i 2008. godine i optužnom predlogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kragujevcu iz 2010. godine.

 

Skorašnji članci