You are here

Zaštita zasada šljive, višnje i trešnje

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 12. mart 2019 – Koštičave voćne vrste šljive, višnje i trešnje nalaze se u fenofazi početka bubrenja pupoljaka.

U cilju smanjenja infektivnog potencijala patogena prouzrokovača ekonomski štetnih oboljenja kao što su:

  • monilioza koštičavog voća (Monilia spp.),
  • pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella Jaapii),
  • rogača šljive (Taphrina Pruni),
  • šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila) i
  • bakterioznih oboljenja, kao i prezimljujućih formi štetnih insekata

Galenika Fitofarmacija preporučuje voćarima da obavezno izvedu preventivni tretman nekim od bakarnih preparata u kombinaciji sa mineralnim uljem:

BAKARNI OKSIHLORID-50 – u koncentraciji 0,5% ili CUPROZIN 35 WP – u koncentraciji 0,35% + GALMIN – ukoncentraciji 2% ili PLAVO ULJE – u koncentraciji 2-3%

Važna napomena: Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Čitaj dalje...