You are here

Zaštita zasada jabuke od čađave pegavosti lista i krastavosti ploda

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 30. maj 2019 – Zbog čestih i izuzetno obilnih padavina, i dalje su povoljni uslovi za nastanak primarnih infekcija čađave pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke. U mnogim zasadima već je došlo do pojave simptoma primarnih zaraza na listovima i plodovima što dodatno komplikuje mere zaštite.

U narednom periodu treba nastaviti sa intenzivnim merama zaštite koristeći kombinaciju fungicida GALILEO u koncentraciji 0,1% + SEKVENCA u koncentraciji 0,03%

Položena jaja jabukinog smotavca se nalaze u fenofazama početka piljenja larvi. Za njihovo suzbijanje preporučuje se korišćenje insekticida TONUS u koncentraciji 0,05%

Ovim tretmanom ujedno se vrši i suzbijanje zelene jabukine vaši (Aphis pomi).

Važna napomena: Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Foto: Galenika-Fitofarmacija

Čitaj dalje...

Preporuke za zaštitu zasada jabuka

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 8. maj 2019 – Česte padavine stvaraju povoljne uslove za infekciju gljivom prouzrokovačem čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Stručnjaci Galenike-Fitofarmacije preporučuju proizvođačima  da, u cilju zaštite listova i plodova, čim se vremenske prilike stabilizuju, izvedu mere zaštite upotrebom  fungicida:

KARDINAL u koncentraciji 0,1% + SEKVENCA u koncentraciji 0,03%

Vremenski uslovi pogoduju i razvoju pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) pogotovo u zasadima sa osetljivim sortimentom. Za suzbijanje ovog patogena preporučuje se primena preparata LUNAR u koncentraciji 0,02%.

Pregledom zasada jabuka registrovano je prisustvo jaja pred piljenje jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella). U toku je početak piljenja larvi prve generacije ove štetočine. U cilju sprečavanja piljenja i ubušivanja larvi u plodove, proizvođačima se preporučuje primena insekticida ovicidno-larvicidnog delovanja: TRITON u koncentraciji 0,25% + RADAR 300 EW u koncentraciji 0,25%. Radar 300 EW dodatno suzbija prisutne kolonije lisnih vaši (Aphididae).

Važna napomena: Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Foto: Galenika-Fitofarmacija

Čitaj dalje...