You are here

Nova (stara) mreža javnih osnovnih škola u Smederevu

SMEDEREVO, 28. mart 2019 – Skupština grada Smedereva je na poslednjoj sednici usvojila Odluku o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji Smedereva, odnosno utvrđen je broj i prostorni raspored javnih osnovnih škola.

Novom odlukom se, praktično, konstatuje postojeće stanje, a jedina izmena, pored promene sedišta jedne osnovne škole, odnosi se na ukidanje izdvojenog odeljenja u Dobrom Dolu, pa sada, umesto dosadašnja dva izdvojena odeljenja, ostaje samo jedno u Gornjoj školi, što je, kako je obrazloženo, u skladu sa faktičkim stanjem (mali broj učenika).

Prethodno, krajem 2016. godine, usvojena je Odluka o mreži osnovnih škola na teritoriji grada Smedereva, kojom se nije ni povećao niti smanjio broj osnovnih škola, kao i ovaj put, ali je zbog optimizacije preporučena rotacija jedne osnovne i dve srednje škole.

U Elaboratu o mreži osnovnih i srednjih škola u Smederevu, koji je uradio Centar za obrazovne politike, koji je prethodio donošenju Odluke o mreži škola, nakon analize trenda promene broja učenika, broja nastavnog i vannastavnog osoblja, efikasnosti obrazovno-vaspitnog procesa, broja učenika po odeljenjima i prostornih kapaciteta škola, bilo je konstatovano da je mreža osnovnih škola uglavnom racionalna, ali je uočena nelogičnost da se praktična nastava Srednje škole Tekstilno-tehnološka i poljoprivredna škola „Despot Đurađ“ odvija na školskoj ekonomiji koja se nalazi pored Ekonomsko-trgovinske škole, što negativno utiče na kvalitet nastavnog procesa zbog gubitka vremena prilikom prevoza učenika na školsku ekonomiju i različitih pratećih troškova. Takođe je konstatovano da je izmeštanje O.Š. „Jovan Jovanović Zmaj“ iz centra grada izazvalo smanjenje broja učenika u ovoj školi, iz pretpostavke da su deca upisivana u druge škole.

Zbog navedenog je predložena rotacija sedišta navedenih škola u cilju postizanja optimalnih efekata i tako je i učinjeno. O.Š. „Jovan Jovanović Zmaj“ se, početkom školske godine, preselila u prostorije u kojima je ranije imala sedište, u Ulici 17. oktobra broj 40, a dve pomenute srednje škole su rotirane, Tekstilno-tehnološka i poljoprivredna škola „Despot Đurađ“ se preselila u prostorije u kojima je imala sedište Ekonomsko trgovinska škola, u Ulici Crvene armije broj 156, a Ekonomsko trgovinska škola je od tada u prostorijama u kojima je bila O.Š. „Jovan Jovanović Zmaj“, u Ulici 16. Oktobra bb.

Prilikom izrade najnovije Odluke o mreži osnovnih škola, uzeti su u obzir modeli optimizacije predloženi u već pomenutom Elaboratu, “kao i razvojni prioriteti Grada Smedereva, sa ciljem postizanja efikasnosti i unapređenja kvaliteta obrazovanja i vaspitanja”, piše pored ostalog u obrazloženju. Takođe se navodi da bi primena modela IV optimizacije (ukidanje izdvojenih odeljenja) u praksi značila zatvaranje područnih seoskih škola, dalje navodeći da je “utvrđeno da je najopravdanija primena modela IV optimizacije (ukidanje izdvojenih odeljenja i prevoz učenika u objekat centralne škole) koji treba da bude postupan kako bi se istovremeno obezbedilo smanjenje materijalnih i troškova  održavanja izdvojenih odeljenja i sprečio negativan uticaj na dostupnost obrazovanja, a sve u cilju optimalnih efekata.”

Inače, razlog za donošenje nove odluke o mreži javnih osnovnih škola, pre svega,  je usaglašavanje sa Uredbom o kriterijumima za donošenje akta o mreži javnih predškolskih ustanova i akta o mreži javnih osnovnih škola, što su jedinice lokalnih samouprava obavezne da učine o roku od godinu dana od donošenja Uredbe (2018).

Novom mrežom, osnovno obrazovanje i vaspitanje na teritoriji  Smedereva ostvaruje se u 19 osnovnih matičnih škola, od kojih devet  ima izdvojena odeljenja, za obrazovanje učenika od prvog do četvrtog, odnosno osmog razreda u 15 sela, i u jednoj muzičkoj školi. Od ukupnog broja osnovnih škola, osam ima sedište u urbanoj sredini, a 12 u ruralnim naseljima.

Foto: pounavlje.info

Čitaj dalje...

Usvojena ostavka starog, izabran novi zamenik gradonačelnice, opozicija napustila Skupštinu

SMEDEREVO, 25. mart 2019 – Ova sednica smederevske Gradske skupštine se, kao retko koja u skorije vreme, iščekivala sa zanimanjem – ne zbog dnevnog reda nego zbog eventualne dopune; usvajanja ostavke starog i imenovanja novog zamenika gradonačelnice Smedereva. Ispostavilo se da to nije bilo jedino interesantno, za ovo drugo su se potrudili odbornici opozicije, koji su napustili sednicu prethodno razvivši transparent „1 od 5 miliona – Smederevo“.

O ostavci Bojana Teofilovića na mesto zamenika gradonačelnice Smedereva, zajedno sa istim činom Vladimira Janjića, na funkciju člana Gradskog veća, odbornici su informisani kada je usvajan dnevni red, da bi potom, kako Poslovnik o radu Skupštine predviđa, dobili na znanje i ko će doći umesto njih dvojice.

Gradonačelnica Smedereva Jasna Avramović je iznela predloge, ko će pomenutu dvojicu da zameni, a učinila je to uz diskretnu, poznavaocima zbivanja u vladajućoj stranci u Smederevu upadljivu, ogradu da je u pitanju predlog SNS-a, ne i njen, barem tako nešto nije nijednom pomenula. Dejan Stošić je, kako je navela, predložen od strane Srpske napredne stranke za njenog novog zamenika, a Svetlana Mihajlović za člana Gradskog veća.

O tome kakvi su odnosi na čelu grada i, ono o čemu se već mesecima pronose glasovi, gradonačelnicini sa čelom stranke koja gradom, i državom, vlada, mogla bi da kaže i fotografija na kojoj se jasno vidi prvi red u skupštinskim klupama; slučajno ili namerno tek sedela je sama. Možda ništa ne znači, ali tako je bilo, možete da se uverite i sami. Bojan Teofiilović, zamenik u ostavci, nije se pojavio, njegov naslednik na funkciji je bio dobrih desetak redova dalje, a ni izvestioci po tačkama koje će uslediti, a koji su, u sličnim ranijim zgodama, obično imali o čemu da se posavetuju sa gradonačelnicom sedeći pored nje, sada su zauzeli pozicije na solidnom rastojanju.

Kako bilo, gradonačelnicini predlozi, odnosno predlozi stranke, kako je sama kazala, usvojeni su većinom kojom SNS sa koalicionim partnerima raspolaže, ali zato nije usvojen predlog predstavnika poljoprivrednika iz redova opozicionih odbornika da se tačka o aktuelnim pitanjima agrarne politike premesti sa 21. na treću u dnevnom redu. To je bio razlog da sednicu napuste predlagač ove promene Jovica Vujović, kao i odbornici DSS-a, što je bio, ispostavilo se, tek početak. Kako je još jednom ignorisan predlog ostalih opozicionih odbornika da se raspravlja o zagađenju vazduha u Smederevu, odnosno nije uvršćen u dnevni red jer se o tome nije izjasnilo Gradsko veće, tako je predsednik Skupštine objasnio, izlaskom sa skupštinskog zasedanja sledili su ih i ostali. Kasnije, na improvizovanoj konferenciji za štampu, odbornici opozicije su pojasnili da su ovim činom učinili ono na šta ih obavezuje obećanje građanima da će zastupati njihove interese. Kako to u ovim okolnostima nije moguće, jer se već poodavno, kako je rečeno, skupštinska zasedanja koriste za naprednjačke unutarstranačke obračune i namirivanja, a da se nijedan predlog odbornika koji stigne van skupštinske većine ne uvažava, ma koliko bio aktuelan i značajan za građane, ovo vide kao jedini način da se ograde od daljeg učestvovanja od, kako su kazali, ovakvog nakaradnog upravljanja gradom.

A pre no što su izašli, odbornici opozicije su razvili transparent koji Smederevci mogu da vide svakog petka na ulicama – „1 od 5 miliona“, sa Smederevom u potpisu. Predsednik skupštine je, pošto se snašao, pozvao opozicionare da napuste salu, a kada je video da to nema efekta zapretio isključenjem sa sednice, što je nedugo potom i proglasio, zapretivši pozivanjem obezbeđenja koje će tu odluku da sprovede. Obezbeđenje je, zaista, ubrzo došlo, pomirljivo zamolilo odbornike iza transparenta da se udalje, a jedini incident umalo se desio kada su opozicionari odmotali plakat sa poznatom zajedničkom fotografijom Klintona i Vučića. Jednom od predstavnika vladajuće većine je to očigledno bilo previše, skočio je sa stolice, da li u nameri da otme plakat ili da se obračuna sa njegovim nosiocem, tek i to se, uz posredovanje ostalih odbornika i obezbeđenja, uskoro smirilo. Proglašena je petominutna pauza, koja je potrajala pola sata, a onda je moglo da se nastavi dalje.

Čitaj dalje...

Skupština opet u poslednji čas – da li i o ostavci zamenika gradonačelnice?

SMEDEREVO, 24. mart 2019 – Skupština grada Smedereva trebalo bi da sednicu ima sutra, u ponedeljak 25. marta, a ona se, po sada već ustaljenom običaju, organizuje u poslednji momenat, dan pre isteka zakonskog roka od tri meseca. Prethodna, 18. sednica je bila 26. decembra.

Odbornicima je predložen dnevni red od ukupno 21 tačke, sa sedam podtačaka, a kako je krajem prošle nedelje zamenik gradonačlnice Bojan Teofilović obnarodovao da je podneo ostavku, ako je po Statutu grada, o tome bi trebalo da budu informisani odbornici, baš kao i o predlogu ko će na toj funkciji biti u narednom periodu.

Naime, u članu 48 pomenutog Statuta stoji; „Istovremeno sa predlogom za razrešenje zamenika gradonačelnika ili člana Gradskog veća, gradonačelnik je dužan da Skupštini grada podnese predlog za izbor novog zamenika gradonačelnika ili člana Gradskog veća, koja istovremeno donosi odluku o razrešenju i o izboru“. S obzirom da ovde nije reč o razrešenju već o ostavci moguća su različita tumačenja, pa i ta da li postoji obaveza gradonačelnice da uopšte informiše odbornike o ovoj činjenici. Ostavka se pominje samo u narednom stavu istog člana gde se kaže: „Gradonačelnik, zamenik gradonačelnika ili član Gradskog veća koji su razrešeni ili su podneli ostavku, ostaju na dužnosti i vrše tekuće poslove, do izbora novog gradonačelnika, zamenika gradonačelnika ili člana Gradskog veća“.

Inače, mimo toga što može da bude a i da ne bude, pored predloga za davanje saglasnosti na planove rada i finansijske planove ustanova čiji je osnivač lokalna samouprava, aktuelnih pitanja iz oblasti poljoprivredne i politike ruralnog razvoja, odbornici će odlučivati o još nekoliko stvari. Pre svih, o izmenama i dopunama Odluke o pravima socijalne zaštite, kao i o ostvarivanju finansijske pomoći trudnicama i porodiljama, zatim o lokalnim komunalnim taksama, naknadama za korišćenje javnih površina i javnih puteva, mreži osnovnih škola, obavljanju delatnosti zoohigijene, izmenama odluke o držanju domaćih životinja. Ne manje važna je i odluka o poveravanju poslova održavanja zgrada Javnom preduzeću Gradsko stambeno Smederevo, a trebalo bi da bude reči i o bespovratnom sufinansiranju aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstava zgrada. Odbornici bi trebalo da raspravljaju i o uslovima i načinu obavljanja poslova komunalno – policijskog nadzora i kontrole parkiranja, kao i o pribavljanju i raspolaganju stvarima u javnoj svojini i pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu Grada Smedereva.

Početak sednice je zakazan za 10 časova.

Čitaj dalje...

Nova sednica Skupštine grada Smedereva u sredu

SMEDEREVO, 25. decembar 2018 – Predsednik Skupštine grada Smedereva zakazao je novu, 18. sednicu lokalnog parlamenta za sredu, 26. decembar.

Za dnevni red predložena je jedna tačka – Predlog za donošenje projekta javno-privatnog partnerstva za finansiranje, projektovanje, rekonstrukciju, odnosno rehabilitaciju i održavanje lokalne putne infrastrukture sa horizontalnom i vertikalnom signalizacijom i popločavanje/rekonstrukciju trgova i drugih javnih površina sa sve pratećim mobilijarom u gradu Smederevu, sa javnim plaćanjem, po modelu javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije.

Kako se navodi u materijalu za sednicu, Komisija za javno-privatno partnerstvo Vlade Republike Srbije je 30.11.2018. godine dala Mišljenje da se predmetni projekat može realizovati u formi javno-privatnog partnerstva po modelu javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije.

Sednica će se održati u Velikoj Sali Skupštine grada Smedereva sa početkom u 10 časova.

Čitaj dalje...

Budžet usvojen, opozicija izašla, štrajk glađu…

SMEDEREVO, 24. decembar 2018 – Skupština grada Smedereva usvojila je budžet za 2019. godinu, kao i drugi rebalans budžeta za ovu godinu, ali je skupštinsko zasedanje obeležio incident, čiji je akter bio odbornik vladajuće stranke, sa kojim se solidarisala opozicija koja je napustila sednicu posle treće tačke dnevnog reda.

Tokom višesatne rasprave o setu finansijskih pitanja, među kojima se najvažnije odnosilo na budžet za narednu godinu, s obzirom da sutra ističe rok za usvajanje, došlo je do neočekivane situacije kada je jedan odbornik vladajuće koalicije izrazio nezadovoljstvo načinom rada pojedinih članova rukovodstva vladajućeg SNS-a, najavivši mogućnost podnošenja ostavke na članstvo u toj stranci. Predsednik Skupštine mu je oduzeo reč i nije mu dozvolio da se obrati i u nastavku sednice.

Pošto su svi novinari napustili sednicu posle usvajanja budžeta, osim ekipe lokalnog studija TV KCN, informacija o ovom događaju zasnovana je na izjavama odbornika.

„Ja sam samo iznosio svoje mišljenje. Ne možemo svi da mislimo isto, kada bismo svi isto mislili to bi bilo bolesno“, kaže Dragutin Mirković iz Drugovca, odbornik SNS-a u pitanju.

„Govorio sam u interesu građana, a ne stranke. Za stranku se bori kada su izbori, a kad dobiješ poverenje građana onda treba da brineš o njima a ne o interesu stranke. I šta će da mi kaže predsednik Skupštine kada mi nije dao reč? ’Ti si član vladajuće stranke i ne možeš tako da govoriš’. Tu sam se ja jako potresao i najavio štrajk glađu“, priča dalje Mirković.

I zaista, u holu ispred skupštinske sale, dok su se odbornici razilazili, ostao je samo Mirković, kome je, kako kaže, uskoro pozlilo, skočio mu pritisak, objašnjava, došla je i hitna pomoć. Na kraju je od štrajka glađu ipak odustao, po sopstvenom priznanju, na telefonski nagovor nekadašnjeg stranačkog kolege i nekadašnjeg narodnog poslanika, druge ne bi poslušao, tvrdi, ni sadašnje ni bivše partijske drugove, uglavnom je tako drama u najavi u skupštinskom holu završena.

Inače, za budžet se iz redova vladajuće koalicije čulo da je socijalno odgovoran i razvojni, dok je opozicija bila drugačijeg mišljenja i kritikovala ovakav predlog najvažnijeg finansijskog dokumenta. Budžet za 2019. godinu projektovan je u ukupnom iznosu od 4 milijarde 183 miliona 613 hiljada i petsto dinara.

Odbornici su  prethodno, na početku sednice, informisani o ostavci Mirka Đurića na mesto člana Gradskog veća, a potom su tajnim glasanjem verifikovali predlog da novi član bude Saša Branežac, nekadašnji fudbaler i aktuelni predsednik Fudbalskog saveza Podunavskog okruga.

Pored ostalih tačaka dnevnog reda koje smo ranije najavili, a koje su se odnosile na izmene finansijskih planova I programa rada javnih preduzeća I ustanova, upodobljenim sa rebalansiranim budžetom, izdvajamo promenu na čelu Regionalnog centra za razvoj zaposlenih u obrazovanju, koji će od danas,  umesto Miljane Kravić, zastupati diplomirani ekonomista Ljiljana Životić Živanović (SPS).

Čitaj dalje...

Smederevska skupština u poslednji čas

SMEDEREVO, 18. decembar 2018 – Sednica Skupštine grada Smedereva zakazana je i biće u poslednji čas u odnosu na ono što je zakon predvideo kao krajnji rok za usvajanje budžetskih akata, kako je Podunavlje.info ranije nagovestilo, biće održana narednog ponedeljka. Na dnevnom redu sednice koja će biti u ponedeljak, 24. decembra, naravno da će se naći rebalans budžeta za ovu i budžet za narednu godinu.

Pored ostalog, predložene su i odluke o lokalnim akcionim planovima za borbu protiv korupcije od 2019. do 2021, i za mlade od 2019. do 20122. godine.

Odbornici će glasati i o predloženim izmenama i dopunama programa poslovanja  javnih preduzeća i ustanova za 2018. godinu, kao i o davanju saglasnosti na programe poslovanja i finansijskih planova javnih preduzeća i ustanova u Smederevu. Takođe, raspravljaće se i o predlogu za novog vršioca dužnosti direktora Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Smederevo, a možda i o još nekim važnim kadrovskim pitanjima.

Čitaj dalje...

Skupština – novi šef odbornika SNS – protest u Radincu

SMEDEREVO, 14. novembar 2018 –Sednica Skupštine grada Smedereva, prekinuta u petak zbog nedostatka kvoruma, nastavljena je danas i završena u relativno mirnoj atmosferi oko 13 časova. To je prvi utisak vašeg izveštača, drugi je da je SNS, umesto Sima Nedića, u lokalnom parlamentu dobio novog šefa – Vesnu Kiš. Treći, i najjači, jeste najavljeni građanski protest u Radincu.

Podunavlje.info je, smatrajući da kao poverenik vladajuće stranke za Smederevo i novi šef odborničke grupe, gospođa Kiš ima što šta da saopšti javnosti, zamolio za izjavu povodom aktuelne sednice. Međutim, jok. Danas nije bila raspoložena za naš medij, kako je rekla, drugi put.

Opozicioni predstavnici su, pak, svoju medijsku šansu iskoristili.

„Mislim da su građani videli, po ko zna koji put, da ovde vladajuća većina ne postoji. Da ih na okupu drži samo neki puki interes, neka viša sila u liku velikog vođe ih drži tu, brani im da se raspadnu konačno, jer mu ne odgovara da raspisuje izbore u ovom trenutku, a njihova stranačka prepucavanja se prenose na Skupštinu grada. To je sramota, to je strašno, da sami odbornici nemaju svest o tome šta Skupština treba da predstavlja, tako da prave sprdnju od demokratije, od parlamenta. To je smešno, što je rekao predsednik: ‘Da je opozicija bila tu, mi bismo imali kvorum’. Ti pozivaš opoziciju da ti da kvorum, a vlast ima 44 odbornika?  To je stvarno sramota“, izjavio je za Podunavlje.info Aca Cvetanović, šef odborničke grupe „Budimo Smederevo“.

Predstavnik Demokratske stranke, Perica Đorđević, rekao je da je i ova sednica pokazala da „skupštinska većina apsolutno ne poštuje institut Skupštine grada“.

„I na ovoj sednici su se poigravali sa kvorumom da bi rešavali neka svoja unutarstranačka pitanja. Imali smo situaciju da je predsednik Skupštine dao obrazloženje da je opozicija kriva što nije dala kvorum, što apsolutno ne stoji. Sa druge strane, neke teme koje su bitne i važne za funkcionisanje grada, za građane Smedereva, a to je zagađenost vazduha, glasovima većine je odbijena da se kao dopuna uvrsti u dnevni red. To pokazuje da oni nisu spremni da na ovu temu bilo šta kažu. Imamo ćutanje od strane  nadležnih, najveći zagađivači takođe ćute. Zagađenost nikada veća u ovom gradu nije bila. Zabeležen je apsolutni rekord u ponedeljak, 12. novembra, kada je količina suspendovanih čestica PM10 prelazila 300 mikrograma, što je šest puta veća količina od dozvoljene.  Važno je da skupština o tome raspravlja, da zauzme određeni stav, donese određene zaključke i da nadležni dobiju zadatke da rešavaju ovaj problem“, poručio je Đorđević.

Povodom alarmantnih pokazatelja merenja kvaliteta vazduha u Smederevu u poslednje vreme, predstavnica DSS-Dveri, Miloratka Bojović je najavila građanski protest meštana  Radinca u subotu, 24. novembra. U izjavi za Podunavlje.info ona je rekla i da SNS Skupštinu grada koristi kao poligon za unutarstranačko razračunavanje.

“To su pokazale i dve poslednje skupštinske sednice kada su odbornici dve zaraćene strane SNS-a obarali kvorum, što je presedan u istoriji smederevskog parlamentarizma, a sve na štetu građana Smedereva, koji su postali taoci ovakvog načina (ne)funkcionisanja Gradskog parlamenta. Direktori javnih preduzeća i ustanova su još uvek u v.d. statusu, ne raspisuju se konkursi, kako bi se lakše uigranim metodama nemilice i bez ikakve kontrole trošio novac iz budžeta građana Smedereva. Današnja sednica je primer instrumentalizacije, ne samo Skupštine nego i svih građana. Suštinske teme, poput načina na koji se rukovodi gradom, predsedava Skupštinom, nagomilani problemi građana se guraju pod tepih. Koalicioni partneri se ograđuju, ali nastavljaju da glasaju za nakaradne odluke. To što je Smederevo par meseci unazad po podacima Agencije za zaštitu životne sredine najzagađeniji grad u Srbiji, iz čijih se podataka zaključuje da vazduh koji udišu Smederevci je čak šest puta zagađeniji od gornjih granica koje se tolerišu i uporno odbijanje gradskih moćnika da se razgovara ili uvrsti kao zasebna tačka Skupštine i ćutanje svih nadležnih o alarmantnoj situaciji zagađenja, samo je jedan od primera odnosa neodgovorne lokalne vlasti prema svojim građanima. Ne čekajući gradske moćnike, građani Radinca, Ralje i Vranova organizovaće proteste i pokušati da reše problem zagađenja. Odbornici DSS i Dveri će im se pridružiti u protestima”, poručila je Bojović.

Čitaj dalje...

Smederevska skupština u petak

SMEDEREVO, 5. novembar 2018 – Sednica Skupštine grada Smedereva zakazana je za petak, 9. novembar, a na predloženom dnevnom redu našao se i Predlog odluke o dopuni odluke o platama i naknadama izabranih i postavljenih lica u organima Grada Smedereva.

Čitava dopuna je u jednoj rečenici u članu 9. stav 1. i odnosi se na koeficijent zamenika predsednika Skupštine, pa se tako iza reči „9,00 – za predsednika Skupštine i zamenika gradonačelnika“ dodaju reči „ 8,40 – za zamenika predsednika Skupštine grada“.

Kako nezvanično saznaje Podunavlje.info, većnici iz redova Socijalističke partije Srbije su napustili jednu od poslednjih sednica Gradskog veća. Koji je „kamen spoticanja“ neformalnih lokalnih koalicionih partnera, nismo uspeli da saznamo, ali moguće da bi upravo pomenuta tačka mogla da razreši enigmu i zakopa „ratne sekire“.

Inače, u obrazloženju Predloga odluke o dopuni odluke o platama i naknadama izabranih i postavljenih lica u organima Grada Smedereva se navodi da se to predlaže zbog izmene propisa kojima se reguliše radno-pravni status i obračun plata i naknada za zaposlene u lokalnoj samoupravi.

Ovom prilikom podsećamo da je Nacrt odluke o izmenama i dopunama Statuta grada Smedereva, sa prečišćenim tekstom, bio na javnoj raspravi od 23. do 30. oktobra. Predlog sa dopunom Odluke o platama i naknadama poslat je Veću  30. oktobra, a Gradsko veće ga je aminovalo sutradan, 31. oktobra.

Predloženim izmenama Nacrta odluke o izmenama i dopunama Statuta grada Smedereva, u članu 9. piše: „U dosadašnjem članu 31, koji postaje član 32, dodaje se nov stav 3. koji glasi: ‘Ako zameniku predsednika Skupštine miruju prava iz radnog odnosa usled izbora na tu funkciju, zamenik predsednika Skupštine može biti  na stalnom radu u gradu’.“

Inače, sednice Gradskog veća održavaju se, u poslednje vreme, svakog petka, ali se mediji kontinuirano ne obaveštavaju o toku sednica, niti o odlukama iz nadležnosti Gradskog veća, dok se pojedine odluke i rešenja objavljuju sporadično na zvaničnom sajtu Grada Smedereva.

Čitaj dalje...

Sednica gradske skupštine iz drugog pokušaja

SMEDEREVO, 10. avgust 2018  – Sednica Skupštine grada Smedereva, koja je nije održana u utorak, kada su odbornici vladajuće većine svojim nedolaskom uskratili kvorum, biće danas, u podne. Obaveštenje o tome novinari su dobili jutros.

Na dnevnom redu je, podsetimo, rebalans budžeta u 2018, završni račun za 2017. sa izveštajem nezavisnog revizora i informacija o realizaciji budžeta Grada Smedereva u prvom polugođu ove godine. Odbornici treba da raspravljaju i o predloženoj promeni Statuta grada Smedereva, a pred njima će se naći i informacije o finansijskim izveštajima javnih komunalnih preduzeća, ali i predlozi za davanje saglasnosti o raspodeli dobiti za 2017. godinu javnih i javnih komunalnih preduzeća. Predložene su i izmene i dopune odluka o pravima socijalne zaštite i o utvrđivanju zakupnina za poslovni prostor u javnoj svojini Grada Smedereva, predlozi za davanje saglasnosti na izmene i dopune programa poslovanja JKP Zelenilo i groblja i predlozi za davanje saglasnosti na izmene i dopune finansijskih planova za 2018. Predškolske ustanove, Regionalnog centra i Doma zdravlja Smederevo…

Čitaj dalje...

Skupština odložena – nije bilo kvoruma

SMEDEREVO, 7. avgust 2018 – Na osnovu izveštaja stručne službe, od ukupno 70 odbornika, današnjoj sednici Skupštine grada Smedereva prisustvovalo je 20 odbornika, iz redova opozicije i SPS-a, zbog čega je predsednik Skupštine Bogoljub Spasojević, kako je rekao, odložio sednicu, koja je trebalo da počne u 10 sati.

„Svi odbornici će biti pismeno obavešteni kada će se sednica održati, znači dan i čas, a nakon izvršenih konsultacija sa šefovima odborničkih grupa. Hvala“, bio je kratak Spasojević.

Odmah nakon toga, predstavnici opozicije su se obratili novinarima.

„Sednica je odložena zato što vladajuća većina nije obezbedila kvorum. Ovo je presedan, ovako nešto se nikada nije dogodilo u Skupštini grada Smedereva, a odbornik sam nekih dvadesetak godina. Najoštrije osuđujemo ovakav postupak“, ocenio je Perica Đorđević (DS) i dodao da se Skupština grada pretvara u ring za unutarstranačko obračunavanje Srpske napredne stranke, što ne bi trebalo da se tiče Skupštine niti građana Smedereva.

Prema njegovim rečima, ovo je samo još jedan pokušaj da se, bez ikakvog obrazloženja, obesmisli i Skupština i rad Skupštine i odbornici koji su izabrani od građana Smedereva na prethodnim izborima.

Đorđević je rekao da ovo više ne sme da se dogodi, a ukoliko se ponovi ovakva opstrukcija, opozicija će „verovatno u narednom periodu napraviti odgovarajuće dogovore“.

Igor Švonja (Dveri) je ocenio da je očigledno da smo svi postali taoci režima i njihovih unutarstranačkih borbi i da to stanje tinja skoro godinu dana.

„Pitanje je kako će ova politička kriza da se završi, a ona je osnova za svaku dalju krizu, i ekonomsku“.

Švonja je pozvao aktere, kako je rekao, ako problem ne može da se reši, i na raspisivanje vanrednih lokalnih izbora.

Aca Cvetanović (Budimo Smederevo) rekao je da je u pitanju tragikomična situacija, ne po prvi put, da vlast sama sebi obara kvorum.

„Situacija je više tragična nego komična, zato što se urušavaju institucije sistema, što SNS radi od svog dolaska na vlast. Pretvaraju državu u partijsku i onda se prema institucijama države odnose kao prema partijskom plenu i sva razračunavanja unutar partije se odražavaju i na državu. To je urušavanje demokratije i i ova situacija preti da ugrozi funkcionisanje grada. Apelujemo na javnost da vidi šta SNS od Skupštine pravi i da ih kazni na narednim izborima.“

Miloratka Bojović (DSS) je ponovila da se ništa slično nije dogodilo u istoriji smederevskog parlamentarizma.

„Da vlast zakaže sednicu Skupštine i ne dođe, a da pri tome predsednik Skupštine nema obrazloženje zašto nema sednice, zaista se nikada nije desilo. Po mom skromnom mišljenju, mislim da je ovo najgora moguća vlast koja je ikada vladala ovim gradom. Međusobne razmirice u SNS-u su nas dovele do toga da su maltene stala javna preduzeća, gradska uprava skoro da ne funkcioniše. Načelnici Gradske uprave je istekao mandat, nisu raspisali konkurs za imenovanje novog načelnika. Svedoci ste da se jednom u tri meseca održavaju sednice, samo da se ne bi uvele privremene mere koje njima u ovakvoj situaciji ne odgovaraju. U SNS-u postoji više od dve frakcije, a nijedna odluka ne može da se donese bez vrha SNS-a“, rekla je Bojović i apelovala na građane Smedereva da vode računa sledeći put kome daju svoj glas.


Podunavlje.info podseća da prema članu 85 Zakona o lokalnoj samoupravi, Skupština jedinice lokalne samouprave može da se raspusti ako:

1) skupština ne zaseda duže od tri meseca;

2) ne izabere predsednika opštine i opštinsko veće u roku od mesec dana od dana konstituisanja skupštine jedinice lokalne samouprave ili od dana njihovog razrešenja, odnosno podnošenja ostavke;

3) ne donese statut ili budžet u roku utvrđenom zakonom.

Prema narednom članu (86) istog zakona, odluku o raspuštanju skupštine jedinice lokalne samouprave donosi Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove lokalne samouprave, odnosno nadležnog organa teritorijalne autonomije.

Predsednik Narodne skupštine raspisuje izbore za odbornike u roku od dva meseca od stupanja na snagu odluke o raspuštanju skupštine jedinice lokalne samouprave.

Mandat odbornika izabranih na izborima iz stava 2. ovog člana, traje četiri godine.

Do konstituisanja skupštine i izbora izvršnih organa jedinice lokalne samouprave, tekuće i neodložne poslove iz nadležnosti skupštine i izvršnih organa jedinice lokalne samouprave, obavlja privremeni organ jedinice lokalne samouprave koji čine predsednik i četiri člana. Privremeni organ jedinice lokalne samouprave obrazuje Vlada.

Vlada donosi posebno rešenje o imenovanju predsednika i članova privremenog organa, vodeći računa o političkom i nacionalnom sastavu raspuštene skupštine jedinice lokalne samouprave.


Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić izjavio je nedavno u Nišu da ne mora nužno da bude uveden privremeni organ ako u pomenutom roku ne bude održana sednica Gradske skupštine, već će to biti predmet političke odluke, koja će biti doneta na sednici Vlade, prenose Južne vesti.

Ružić se pozvao na član Zakona o lokalnoj samoupravi koji, kako kaže, ne predviđa da se nakon isteka tri meseca od poslednje sednice obavezno uvode privremene mere.

Ako je pitanje bilo da li će po automatizmu biti uveden privremeni organ odgovor je da neće, to će biti predmet političke odluke koja će biti doneta na sednici Vlade, kazao je Ružić.

Prema njegovim rečima, ako se za tri meseca ne održi nijedna sednica Gradske skupštine, Vlada nije u zakonskoj obavezi da uvede privremene mere, ali to može da učini.


Prethodna sednica Skupštine grada Smedereva održana je 11. maja.

 

Čitaj dalje...