You are here

Restaurirane ikone Uroša Predića ponovo u Todićevoj crkvi

SMEDEREVO, 22. maj 2019 – Iz Galerije Matice srpske u Novom Sadu nedavno su, nakon dve godine, sa restauracije vraćene tri pokretne ikone Uroša Predića koje su crkvi Svetog Georgija – zadužbini brodarskog kapetana i brodovlasnika Dragutina V. Todića u Kostolcu u vreme izgradnje hrama poklonili industrijalci Đorđe Vajfert, sopstvenik i dr Ferdinand Gramberg i Šarl Marešal upravnici Rudnika uglja „Kostolac“, objavio je Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture Smederevo.

S obzirom na činjenicu da se radi o slikama u sastavu nepokretnog kulturnog dobra crkve Svetog Georgija, u realizaciju projekta su se uključile i nadležne stručne službe Regionalni i Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, kao i da je za izvođenje konzervatorsko-restauratorskih radova bilo neophodno prethodno pribaviti uslove i saglasnosti na projekat. Srpska pravoslavna crkva kao vlasnik, odnosno Eparhija braničevska i vladika Ignjatije, dali su saglasnost i blagoslov za restauraciju ikona.

U pitanju su štafelajne slike velikog formata, rađene tehnikom ulja na platnu: Sv. Georgije ubija aždaju, Sv. Ignjatije i Sv. Prokopije. Ikone su naslikane i poklonjene Todićevoj zadužbini ubrzo po osvećenju hrama 1925. godine i decenijama su bile izložene negativnom uticaju nestabilne temperature i vlažnosti u crkvi, ali i delovanju visoke koncentracije nečistoće u vazduhu koja dopire sa obližnjeg pepelišta TE Kostolac, što je sve dovelo do brojnih oštećenja na bojenom sloju, platnu i ramovima.

Konzervaciju i restauraciju ikona iz Todićeve crkve u Starom Kostolcu izvela je slikar konzervator Sandra Jakovljević u Galeriji Matice srpske u Novom Sadu, uz nadzor vodećih stručnjaka za restauraciju slika Uroša Predića. Projekat je uspešno realizovan zahvaljujući inicijativi Snežane Milošević slikarke iz Kostolca koja je obezbedila finansijsku podršku kostolačkog ogranka Elektroprivrede Srbije, uz angažovanje slikara konzervatora Sandre Jakovljević koja je 2015. godine izradila projekat.

Restauraciji ikona Uroša Predića prethodili su arhitektonski radovi na ovom spomeniku kulture, statička sanacija crkve i restauracija fasada sa veoma bogatom dekorativnom plastikom, koji su izvedeni tokom 2012. godine. Na lokalitetu Mali grad – Todića crkva već godinama se sprovode arheološka iskopavanja u okviru projekta Istraživanje srednjevekovnog Braničeva, Narodnog muzeja u Požarevcu.

Informacija i foto: Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture Smederevo

Čitaj dalje...

Uređenje prostora unutar i oko Tvrđave Ram

RAM/SMEDEREVO, 26. april 2019 – U toku su radovi na uređenju prostora Tvrđave Ram, spomenika kulture od velikog značaja za Republiku Srbiju, koji se izvode pod konzervatorskim nadzorom Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture Smederevo. Pored parternog uređenja unutrašnjeg prostora tvrđave, predviđeno je i uređenje prilaznih staza i šireg područja oko utvrđenja.

Do sada je izvedeno nivelisanje terena unutar i oko utvrđenja, konzervacija eskarpe, uređenje glavnog prilaznog puta i postavlјanje podzemnih instalacija za dekorativno osvetlјenje, a planirano je i ozelenjavanje površina, popločavanje staza i opremanje mobilijarom, koje je neophodno za korišćenje kulturnog dobra u turističke svrhe.

Projekat uređenja okoline, unutrašnjeg i spolјašnjeg prostora, Tvrđave Ram izradila turska firma Grid Enerji ins. Muh. Dan. San. Ve Tic. AS. iz Izmira, koja je i izvođač radova, a sredstva za realizaciju projekta obezbedila je Agencija za saradnju i koordinaciju Vlade Republike Turske – TIKA.

Izvor: Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture Smederevo

Čitaj dalje...

Kula 11 Smederevske tvrđave ostaje kriva

SMEDEREVO, 13. april 2019 – Nedavno završeni radovi na statičkoj sanaciji kule 11 Smederevske tvrđave one koji su ovih dana tuda prolazili ostavili su u nedoumici: šta je tu u stvari urađeno, zašto je kula još uvek kriva? U nekoliko reči odgovor bi glasio; nije ni postojala namera ispravljanja kule, niti će to u narednim fazama biti rađeno, a šta jeste urađeno i šta će tek biti – objašnjava Dejan Radovanović, prvi čovek Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture.

– Ovo je bila prva faza i, zaista, to se ništa ne vidi, jer su to šipovi koji su pobijani u nivou ispod današnjeg terena. To je bilo neophodno uraditi da bi se pristupilo restauraciji nadzemnog dela kule, statički je obezbediti i sanirati tlo neposredno oko i ispod kule. Po projektu koji smo radili sa Građevinskim fakultetom, ako dobijemo sredstva ove godine, trebalo bi da realizujemo sanaciju i nadzemnog dela – kaže Radovanović.

Ukoliko ta sredstva budu odobrena od Ministarstva kulture i informisanja, koje je dalo i najveći deo novca za ovo što je do sada urađeno, objašnjava Radovanović, to ne znači da će kula 11 biti ispravljena, kako su mnogi Smederevci i posetioci Tvrđave verovatno pomislili.

– Kula neće biti obnavljana, sa zupcima kako su one duge urađene, faktički će se konzervirati u postojećem stanju. Utegnuće se zategama u masi zidova kule, i iz bezbednosnih i praktičnih razloga, jer postoje novi rizici ukoliko bi se radilo na njenom ispravljanju. Na ovaj način će biti sačuvano sećanje na njeno stradanje u savezničkom bombardovanju – kaže on.

Kula je oštećena, i stoji u položaju u kojem je sada, od savezničkog bombardovanja 1943-1944. godine, kada je pogođena avionskom bombom u zoni temelјa sa južne strane, što je uzrokovalo naginjanje prema jugu za više od pet stepeni. O tome svedoči i deo kule pri osnovi koji nedostaje, baš tamo gde je bomba udarila, a i to bi trebalo da bude sanirano u sledećoj fazi radova.

Započeta krajem prošle godine, u organizaciji i pod nadzorom Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture Smederevo, prva faza radova na statičkoj sanaciji kule 11 završena je u martu ove. Vrednost izvedenih radova je 15.829.758 bez PDV-a, a finansijska sredstava za realizaciju projekta obezbedio je Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture Smederevo na кonkursu Ministarstva kulture i informisanja RS za finansiranje/sufinanasiranje projekata u oblasti istraživanja, zaštite i korišćenja nepokretnog kulturnog nasleđa u 2018. godini, uz učešće Grada Smedereva.

Foto. podunavlje.info

Čitaj dalje...

Nastavljeni radovi na sanaciji i stabilizaciji kule 11 Smederevske tvrđave

SMEDEREVO, 1. mart 2019 – Sredinom decembra, kada su radnici na gornjem delu kule naišli na neeksplodirano topovsko zrno iz Drugog svetskog rata, privremeno su obustavljeni radovi na projektu statičke sanacije i stabilizacije kule 11 Smederevske tvrđave. Specijalizovana jedinica  Sektora za vanredne situacije ubrzo je uklonila, deaktivirala i uništila pronađeno topovsko zrno, a detektorom za metal tokom februaru ove godine obavljena je pretraga krunice kule kako ne bi bilo novih ovakvih „neprijatnih nalaza“.

U međuvremenu su se, osim bezbednosnih, stekli i neophodni i meteorološki uslovi, tako da su radovi nastavljeni sredinom februara postavljanjem zaštitne mreže od pocinkovane žice na zidove i krunicu kule. U toku su i radovi na statičkoj sanaciji i stabilizaciji kule 11 izradom jet grouting kolona, koje izvode Privredno društvo za izgradnju, obnavljanje i rekonstrukciju građevinskih objekata „KOTO“ d.o.o.  i preduzeće „Novkol“ a.d. iz Beograda.

Projekat statičke sanacije i stabilizacije kule 11 finansiraju Ministarstvo kulture i informisanja i Grad Smederevo. Ugovorena vrednost radova koji se sada sprovode je oko 19 miliona dinara.

Foto: Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture Smederevo

Čitaj dalje...

Završena još jedna faza obnove Ramske tvrđave

RAM/SMEDEREVO,  8. decembar 2018 – Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture Smederevo objavio je da je završena četvrta faza arheoloških istraživanja i druga faza obnove tvrđave Ram. Radove na obnovi tvrđave na obali Dunava, nedaleko od Velikog Gradišta, izvodila je turska firma ABMA Restaurasion uz konzervatorski nadzor Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture Smederevo, a finansijska sredstva obezbedila je Turska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (TIKA). Ovogodišnja sezona istraživačkih i konzervatorsko-restauratorskih radova trajala je devet meseci, uz angažovanje velikog broja stručnjaka, majstora i fizičkih radnika iz Republike Srbije i Republike Turske.

Sagledavajući sva dostupna saznanja i visok stepen očuvanosti tvrđave Ram Projektom obnove, koji je izradila projektantska kuća ANB Mimarlik Musavirlik Insaat ve Ticaret LTD. Sti. iz Ankare, predviđeno je da se izvrši kompletna obnova i restauracija svih pet kula i pet bedema, osim kule 2, za koju je zbog znatnih oštećenja i nepostojanja podataka, planirana delimična rekonstrukcija do nivoa šetnih staza. Najvećim delom su završeni planirani radovi na kulama i bedemima, sa rekonstrukcijom svih topovskih otvora, kamenih stepeništa, poterni, zubaca i parapeta, kao i popločavanjem šetnih staza. Najobimniji i najsloženiji radovi su bili na kuli 1 (donžon kula) zbog rešavanja statičkih problema, složenog sistema glavnog ulaza u tvrđavu sa dve kapije i mašikulom, spleta kamenih stepenica i prolaza, velikog broja topovskih otvora i ognjišta, kao i same veličine. Preostala je finalizacija pojedinih delova kula i bedema, kao i radovi na spoljašnjem bedemu, parternom uređenju i opremanju unutrašnjeg prostora tvrđave i njenog okruženja. Za restauraciju Ramske tvrđave korišćen je isti materijal kao i za njenu izgradnju –  kamen iz lokalnog kamenoloma,  opeka starog formata koja je namenski pravljena i krečni malter, navode u saopštenju Regionalnog zavoda.

Uporedo sa radovima na obnovi nastavljena su arheološka iskopavanja i istraživanja unutrašnjeg prostora Ramske tvrđave, prostora između glavnog i spoljašnjeg bedema i suvog rova, koja od 2015. godine izvodi Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture Smederevo sredstvima Ministarstva kulture i informisanja, uz finansijsku pomoć koju je ove godine kao i za obnovu Tvrđave obezbedila TIKA. Arheološka iskopavanja i istraživanja najvećim delom bila su skoncentrisana na unutrašnji prostor Tvrđave. Istraživanjima je obuhvaćena površina od gotovo 1800m2. Utvrđena je složena stratigrafija lokaliteta, sa najmanje 12 izdvojenih kulturnih slojeva od kojih pet pripada predosmanskom periodu. Istraživanjem je osim kružnog objekta, koji je već bio vidljiv, otkriven i veliki broj  zidanih konstrukcija unutar utvrđenja rađenih od kamena sa jakim krečnim malterom ili u kombinaciji kamena zidanog u suhozidu sa bondručnim konstrukcijama i sa velikim brojem peći zidanih od opeke. Prikupljena je i primarno obrađena velika količina pokretnog arheološkog materijala (grnčarija, metalni i stakleni predmeti, puške, kamena i gvozdena đulad, fragmenti staklenih bombi, dva ljudska skeleta i životinjske kosti). Rezultati arheoloških istraživanja su važni za buduću prezentaciju i parterno uređenje unutrašnjosti Tvrđave i njenog neposrednog okruženja, kao i za sklapanje potpunije slike o prošlosti i hronologiji samog utvrđenja, životu vojne posade, ali i okolnog naselja.

Planirano je da se radovi nastave i završe 2019. godine.

Čitaj dalje...

Završena prva faza obnove kapele Dine Mančića

SMEDEREVO, 30. avgust 2018 – Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture objavio je da je završena prva faza radova projekta konstruktivne sanacije i restauracije fasada kapele Dine Mančića na Starom groblju u Smederevu.

Prva faza je, kako objašnjavaju u Zavodu, obuhvatila hitne radove na statičkoj sanaciji objekta koji je bio u potpunosti rastresen i sklon urušavanju. Zbog velikih pukotina na kupoli bilo je neophodno rušenje i preziđivanje kalote i izrada armirano-betonskog prstena, kao i zamena krovne konstrukcije i krovnog pokrivača. Obnova je započeta krajem prošlogodišnje građevinske sezone, da bi nakon prekida zbog nepovoljnih vremenskih uslova  bila nastavljena sredinom ove godine. Sredstva za realizaciju prve faze radova u iznosu od oko 3 miliona dinara obezbeđena su u budžetu Grada Smedereva

Kapelu smederevskog dobrotvora i zadužbinara Dine Mančića (1831-1882) projektovao je arhitekta Aleksandar Bugarski, autor Okružnog načelništva u Smederevu u kome se danas nalaze Viši i Osnovni sud, ali i reprezentativnih zdanja u Beogradu poput Narodnog pozorišta i Dvora, današnje Skupštine grada Beograda. Kapela je sagrađena 1884. godine kada je Bugarski već bio priznat i veoma cenjen arhitekta. Nalazi se u neposrednom okruženju srednjevekovne crkve Uspenja presvete Bogorodice, a izgrađena je kao monumentalna nadgrobna kapela u neovizantijskom stilu. Ovo izuzetno skladno arhitektonsko ostvarenje, savršenih proporcija i veoma bogate i raznovrsne arhitektonske dekoracije, iako malih dimenzija, predstavlja jedno od najuspešnijih rešenja arhitekte Bugarskog, ali je ujedno i jedna od najreprezentativnijih kapela u čitavoj Srbiji.

Čitaj dalje...

Restauriran Spomenik srpskim vojnicima 1912-1918.

SMEDEREVO, 20. avgust 2018 – Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture Smederevo objavio je danas da su završeni su radovi na realizacija projekta sanacije i restauracije Spomenika srpskim vojnicima 1912-1918. godine u Požarevcu, koji su započeti u julu mesecu ove godine.

Radove na restauraciji spomenika izvodio je vajar Miodrag Samardžić za firmu „Granit-Liješće“ d.o.o. iz Sremske Mitrovice, čija ponuda je kao najpovoljnija izabrana u postupku javne nabavke Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture Smederevo. Restauracija spomenika je obuhvatila čišćenje skulpture i postamenta od površinskih naslaga raznih nečistoća, mikroorganizama i tragova ranijih intervencija  mehaničkim i hemijskim tretmanom. Uklonjene su dotrajale i neadekvatne plombe, obnovljena su slova na postamentu, a sva oštećenja su restaurirana prema formi, strukturi i boji. Izvedena je konsolidacija spomenika, kao i aseptička i hidrofobna zaštita.

Spomenik srpskim vojnicima 1912-1918. godine u Požarevcu podignut je 1923. godine u delu grada koji se naziva Gornja mala. Nalazi se na raskrsnici Kosovske, Deligradske i Svetosavske ulice, a sastoji se od skulpture vojnika klesane u kamenu peščaru i postamenta obloženog belim venčačkim mermerom na kome se nalaze četiri spomen ploče od crnog granita sa urezanim imenima palih boraca u Balkanskim i Prvom svetskom ratu. Spomenik je Odlukom SO Požarevac 1991. godine utvrđen za nepokretno kulturno dobro spomenik kulture.

Čitaj dalje...

Pokrenuta javna nabavka za radove na sanaciji kule 11

SMEDEREVO, 9. jul 2018 – Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture Smederevo objavio je na portalu javnih nabavki javni poziv o pokretanju otvorenog postupka javne nabavke radova za realizaciju projekta statičke sanacije i stabilizacije kule 11 Smederevske tvrđave.

Rok za podnošenje ponuda je ponedeljak 6.8.2018. godine do 11 i 30, a otvaranje ponuda je istog dana u prostorijama Regionalnog zavoda sa početkom u 12 časova. Kriterijum za ocenjivanje ponuda je ,,najniža ponuđena cena“, a odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od pet dana od dana otvaranja ponuda.

O postupku javne nabavke zainteresovani mogu da se detaljnije informišu preuzimanjem poziva za podnošenje ponuda i konkursne dokumentacije sa http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1973666, a ponude se mogu dostaviti poštom ili lično na adresu: Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture Smederevo, Ulica despota Đurđa 37, 11 300 Smederevo.

Ministarstvo kulture i informisanja je,podsetimo,  na nedavno završenom konkursu, Regionalnom zavodu za zaštitu spomenika kulture odobrilo 17 miliona dinara za konzervatorsko-restauratorske radove na sanaciji nadzemnog dela kule 11 Smederevske tvrđave.

Čitaj dalje...

Uskoro obnova Spomenika srpskim vojnicima u Požarevcu

POŽAREVAC/SMEDEREVO, 19. jun 2018 – Nakon sprovedenog postupka javne nabavke, Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture Smederevo je potpisao ugovor sa „Granit-Liješće“ d.o.o. iz Sremske Mitrovice o izvođenju radova na restauraciji i sanaciji Spomenika srpskim vojnicima 1912-1918. godine u Požarevcu.

Na ponovljeni javni poziv za podnošenje ponuda ine odazvala su se tri ponuđača, od kojih je komisija Regionalnog zavoda prema unapred definisanom kriterijumu „najniža ponuđena cena“ izabrala firmu „Granit-Liješće“ d.o.o. iz Sremske Mitrovice. Ugovorena vrednost svih radova iznosi  1.307.900 bez, odnosno 1.569.480 sa PDV-om.

Projekat „Sanacija i restauracija Spomenika srpskim vojnicima 1912-1918. godine u Požarevcu“ realizuje se sredstvima Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije – Sektora boračko-invalidske zaštite za radove na vojnim memorijalima i mestima stradanja u zemlji i inostranstvu.

Rok za završetak radova je 60 radnih dana od dana uvođenja izvođača u posao od strane naručioca.

Čitaj dalje...

Nastavlja se sa obnovom spomenika ratnicima

SMEDEREVO/POŽAREVAC, 23. april 2018 – Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture Smederevo objavio je danas poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke za realizaciju radova u okviru programa „Sanacije i restauracije Spomenika srpskim vojnicima 1912-1918. god. u Požarevcu“.

Poziv za podnošenje ponuda i konkursna dokumentacija objavljeni su na Portalu javnih nabavki – http://portal.ujn.gov.rs/Dokumenti/JavnaNabavka.aspx?idd=1874771

Ponude se mogu dostaviti neposredno ili putem pošte na adresu: Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture Smederevo, Ulica despota Đurđa 37, 11 300 Smederevo.

Rok za podnošenje ponuda je četvrtak 3.5.2018. godine do 11 i 30, istog dna u podne je i otvaranje ponuda u prostorijama Regionalnog zavoda. Kriterijum za ocenjivanje je, kao i obično u ovakvim poslovima, ,,najniža ponuđena cena“, a odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od pet dana od dana otvaranja ponuda.

Foto: Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture Smederevo 

Čitaj dalje...