You are here

EU PRO – podrška projektima za konkurentnija preduzeća

BEOGRAD, 24. maj 2019 – Razvojni program EU PRO objavio je javni poziv za podršku projektima koji treba da doprinesu konkurentnosti i održivosti poslovanja malih i srednjih preduzeća i preduzetnika u regionu Šumadije i zapadne Srbije i Južne i Istočne Srbije, u gradovima u kojima se program sprovodi, a među njima su i Smederevo, Smederevska Palanka i Velika Plana.

Evropska unija će sa ukupno 600.000 evra finansirati projekte koji će podržati preduzeća u unapređivanju proizvodnih procesa i kvaliteta proizvoda i usluga, ali i u sertifikaciji i uvođenju relevantnih standarda i konkretnih aktivnosti usmerenih ka osvajanju novih tržišta.

Pravo učešća na pozivu koji je otvoren do 10. jula 2019. godine imaju regionalne razvojne agencije, biznis inkubatori, naučno-tehnološki parkovi, klasteri, poslovna udruženja, privredne komore, kao i instraživačke i visokoškolske ustanove sa teritorije koju pokriva EU PRO program.

U okviru poziva, pojedinačni projekti organizacija mogu da dobiju podršku u visini od 10.000- 30.000 evra, dok partnerski projekti dve i više organizacije mogu da budu podržani sa maksimalnim iznosom od 50.000 evra. Prema uslovima poziva za profitne organizacije neophodno je finansijsko učešće od deset posto od vrednosti projekta.

Razvojni program EU PRO će od 29. maja do 19. juna održati informativne sesije o javnom pozivu za organizacije za podršku poslovanju, a više informacija o samom pozivu, kriterijumima za izbor korisnika, načinu konkurisanja, kao i o mestu i vremenu održavanja info-sesija dostupne su na veb sajtu EU PROa: Javni poziv za predloge projekata za organizacije za podršku poslovanju

Čitaj dalje...

Konkurs za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda za lokalne samouprave

BEOGRAD, 14. mart 2019 – Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave uputilo je opštinama i gradovima javni poziv za prijavu projekata koji će, u potpunosti ili delimično, biti finansirani sa ukupno 489.365.000 dinara iz Budžetskog fonda za lokalne samouprave.

Gradovi i opštine mogu prijaviti četiri vrste projekata (komponente):

  • Projekte koji unapređuju kvalitet života građana i građanki i doprinose lokalnom ekonomskom razvoju i zapošlјavanju – izgradnja i rekonsturkcija komunalne infrastrukture, školskih, predškolskih, kulturnih i sportskih objekata, kao i zgrada lokalnih institucija, zatim uređenje parkova, pijaca, trgova i rasvete –555.500 dinara
  • Projekte koji doprinose bržem uvođenju e-Uprave i savremenih informacionih tehnologija radi unapređenja i modernizacija rada lokalnih uprava i bolјeg pružanja usluga građanima, kao i tehničkih uslova za elektronsko povezivanje sa državnim i drugim organima i organizacijama – 936.500 dinara.
  • Projekte organizaciji kulturnih sportskih, turističkih i drugih manifestacija koje su od posebnog značaja za građane na njenoj teritoriji – 936.500 dinara
  • Projekte preventivnog delovanja na smanjenju rizika od klimatskih promena, kao i elementarnih i drugih nepogoda, a sve u cilјu zaštite imovine lokalnih samouprava i građana – 936.500 dinara

Svi prijavlјeni projekti moraju imati svu potrebnu projektno-tehničku dokumentaciju, dozvole i saglasnosti i ostala dokumenta koja su navedena u javnom pozivu.

Lokalnoj samoupravi mogu se odobriti sredstva po dva zahteva u toku kalendarske godine, a iznos odobrenih sredstava ne može biti veća od 10 odsto ukupno opredelјenih sredstava za svaku od četiri grupe projekata (komponente).

Rok za prijavu projekta je do 1.4.2019. godine, nakon čega će Komisija za sprovođenje postupka i utvrđivanje predloga za raspodelu sredstava pregledati i razmotriti prijave projekata u skladu sa utvrđenim kriterijumima i predložiti donošenje odluke o raspodeli sredstava po ovom javnom pozivu.

Ilustracija: printscreen – http://mduls.gov.rs/saopstenja/ruzic-pozvao-opstine-i-gradove-za-50-odsto-veci-fond-za-lokal-prijavite-projekte/

Čitaj dalje...

Finansiranje kulture sa “državnog” nivoa

 

SD, SP, VP, KO, 5. maj 2017 – Na konkursima Ministarstva kulture i informisanja za 2017. godinu, u gotovo svim oblastima stvaralaštva, odobreni su projekti podnosilaca sa teritorije Smedereva, Smederevske Palanke, Velike Plane i Kovina, a pojedinačni iznosi se kreću od 120.000 dinara do 12 miliona dinara.

Odlukom o izboru projekata u oblasti prevođenja reprezentativnih dela srpske književnosti u inostranstvu u 2017. godini, Izdavačkoj kući „Arka“ Smederevo odobreno je 120.000 dinara za prevod zbirke pesama „Planeta Dunav“ Ljubomira Simovića na makedonski jezik. Na istom konkursu, Festivalu Smederevska pesnička jesen Smederevo odobreno je 130.000 dinara za prevod knjiga pesama iz edicije „Meridijani“ (P. Pajić, D. Novaković i D. Babić) na engleski i nemački jezik.

Odlukom o izboru projekata u oblasti kulturnih delatnosti dece i za decu i mlade iz oblasti savremenog stvaralaštva u Republici Srbiji u 2017. godini, Ustanovi Kulturni centar Smederevska Palanka je odobreno 250.000 dinara za Festival dečjeg dramskog stvaralaštva  „Vragolaste pozorištarije“. Centru za kulturu Smederevo je za Besplatnu školu programiranja za talentovane mlade ljude lošeg imovnog stanja kao i za mlade ljude iz marginalizovanih grupa odobrena ista suma, koliko je odobreno i „Danima ćirilice“ Bavanište za Zbirku dečjih umotvorina. Po 250.000 dinara odobreno je i smederevskom PATOS-u za Umetničko zabavište, Pevačkom društvu-Gradski ženski hor “Kir Stefan Srbin” Smederevo za Dečju operu “Tvoja zvezda budalica” i Udruženju građana „Laf Lozovik“ iz Lozovika za projekat Naše mesto pod suncem.

U oblasti izdavačke delatnosti – periodične publikacije iz oblasti umetnosti i kulture, Narodnoj biblioteci Smederevo, za Časopis za kulturu, umetnost i društvena pitanja “Mons Aureus” je odobreno 200.000 dinara.

Srpsko-grčkom KUD-u „Kantakuzina“ Smederevo za kulturne aktivnosti ovog KUD-a za 2017. godinu odobreno je 150.000 dinara u okviru konkursa u oblasti kulturnih delatnosti nacionalnih manjina u Republici Srbiji.

U oblasti književnosti – književnih manifestacija i nagrada, Međunarodnom festivalu poezije Smederevska pesnička jesen, za organizaciju 48. Međunarodnog festivala poezije Smederevska pesnička jesenm odobreno je 240.000 dinara.

U okviru projekata u oblasti likovne, primenjene i vizuelne umetnosti, dizajna i arhitekture, našao se Muzej u Smederevu sa Godišnjim programom Gradske galerije savremene umetnosti Smederevo za 2017. koji će biti finansiran sa 700.000 dinara.

Iz oblasti kulturnog nasleđa u Republici Srbiji u 2017. godini za arheološko nasleđe, Regionalnom zavodu za zaštitu spomenika kulture Smederevo za Treću fazu sistematskih arheoloških istraživanja Tvrđave Ram u okviru realizacije Glavnog projekta obnove Tvrđave Ram je odobreno 700.000 dinara i Narodnom muzeju Smederevska Palanka za Arheološku prospekciju terena Velike Plane i okoline, 300.000 dinara.

U oblasti muzejskog nasleđa, Muzeju u Smederevu je za Projekat „Realizacija nove stalne postavke Muzeja u Smederevu – Smederevska tvrđava od srednjovekovne prestonice do spomenika kulture” odobreno 2.000.000 dinara.

Regionalnom zavodu za zaštitu spomenika kulture Smederevo odobrena su sredstva i u oblasti nepokretnog kulturnog nasleđa, po dva osnova, za Realizaciju glavnog projekta obnove Jezavskog bedema između Kule 7 i Kule 10 Smederevske tvrđave – nastavak konzervatorsko -restauratorskih radova – obnova Kule 9, u iznosu od 12.000.000 dinara i za projekat „Uvid u stanje NKD na teritoriji Podunavskog i Braničevskog okruga i prikupljanje podataka za GIS“, u iznosu od 500.000 dinara.

U međuvremenu su otvorena dva poziva za sufinansiranje mobilnosti umetnika i profesionalaca u oblasti kulture i umetnosti i za sufinansiranje projekata koji su podržani kroz međunarodne fondove, a očekuju se rezultati konkursa iz oblasti javnog informisanja za 2017. godinu.

Čitaj dalje...

Dogovorena priprema deset projekata

KOVIN, 10. mart 2017 – Pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Ognjen Bjelić, u okviru posete Kovinu, održao je radni sastanak sa opštinskim rukovodstvom koje je predvodila predsednica Sanja Petrović, a razgovaralo se o predstavljanju ciljeva rada Pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu i očekivanjima od lokalnih samouprava u narednom periodu.

„Današnji sastanak smo iskoristili kako bismo upoznali rukovodstvo opštine Kovin o aktivnostima koje sprovodimo na pokrajinskom nivou i uopšte o aktivnostima koje sprovodimo u odnosu na lokalne samouprave. Svakodnevno smo u komunikaciji i želimo da uspostavimo koordinaciju i razmenu informacija između 45 opština u Vojvodini i Sekretarijata, odnosno Vlade Vojvodine”, izjavio je Bjelić.

On je rekao da je dogovoreno da se pripremi deset važnih projekata, pet iz oblasti ekonomskog razvoja i ostalih pet, ako postoje, rasporediti na oblasti zdravstvene zaštite, obrazovanja, socijalne zaštite, ekologije – odnosno zaštite životne sredine.

Predsednica opštine Sanja Petrović je ponovila da “lokali“ moraju da preuzmu inicijativu, “oni su baza, odnosno mesto gde se dešava razvoj i to onda podrazumeva da mi treba da imamo spremne projekte, da predlažemo, da im se obraćamo, a oni će biti spremni da nam pomognu u svakom smislu.“

Radnom sastanku sa pokrajinskim sekretarom i članom Vlade AP Vojvodine Ognjenom Bjelićem prisustvovali su i predsednik SO Kovin Zoran Bradanji, pomoćnik predsednice opštine za regionalni razvoj i lokalnu samoupravu Dalibor Štark, načelnica OU Jelena Čolaković i koordinatorka grupe za LER, Slađana Ćirikovački.

Čitaj dalje...