You are here

Velikoj Plani 4 miliona dinara za rekonstrukciju vodenice na Moravi

VELIKA PLANA, 7. jun 2019 – Opština Velika Plana je sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija potpisala ugovor o realizaciji projekta rekonstrukcije objekta „Vodenica“ na Moravi. Ministarstvo se obavezalo da učestvuje sa 4 miliona dinara, a rok za završetak je 6 meseci.

Reč je o objektu na mostu preko Morave, na jednom od njegovih pilona, a koji je tu donet sa druge lokacije i adaptiran za ugostiteljsku delatnost. Pored same vodenice, Opština Velika Plana ima 33 ara placa, tako da to pruža dodatne mogućnosti za upoptunjenje turističke ponude kada vodenica bude obnovljena.

Projekat je urađen, novac odobren, a i lokalna samouprava će, po rečima Igora Matkovića, predsednika Opštine Velika Plana, takođe učestvovati sa sredstvima za njegovu realizaciju. Ideja je da se prilikom restauracije zadrži autentičan izgled objekta, ali i da se osavremenjavanjem enterijera i njegovim opremanjem i pokrivanjem terase, kako bi se proširio kapacitet, omogući adekvatna ponuda u skladu sa savremenim standardima u oblasti turizma i ugostiteljstva.

Foto: velikaplana.rs

Čitaj dalje...

Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencija za zapošljavanje teže zapošljivih

VELIKA PLANA, 29. maj 2019 – Opština Velika Plana i Nacionalna služba za zapošljavanje, Filijala Smederevo – Ispostava Velika Plana, raspisali su danas javni poziv poslodavcima za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih iz kategorije teže zapošljivih na novootvorenim radnim mestima u 2019. godini.

Subvencija se odobrava se poslodavcima u privatnom sektoru, u jednokratnom iznosu, radi zapošljavanja nezaposlenih koji se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje.
 
Kategorije teže zapošljivih na koje se ova subvencija odnosi su:
– mladi do 30 godina starosti, mladi u domskom smeštaju, hraniteljskim porodicama i starateljskim porodicama, stariji od 50 godina, žene, osobe sa invaliditetom, radno sposobni korisnici novčane socijalne pomoći, dugoročno nezaposleni i žrtve porodičnog nasilja.

Poslednji rok za podnošenje zahteva sa biznis planom je 29. jul 2019. godine, a detalje poziva možete da vidite OVDE:

Čitaj dalje...

Kratkoročno kreditiranje poljoprivrednika u Velikoj Plani

VELIKA PLANA, 14. maj 2019 – Opština Velika Plana objavila je javni poziv bankama zainteresovanim za kratkoročno kreditiranje poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji ove opštine u 2019, godini, a lokalna samouprava subvencioniše kamate na kredite.

Iznos kredita je minimalno 120.000, a maksimalno 500.000 dinara. Period otplate glavnice je 12 meseci, a otplate kamate do 31.12.2019. godine.

Reč je namenskim kratkoročnim kreditima sa fiksnom kamatnom stopom za nabavku repromaterijala za setvu, rezervnih delova, goriva, hrana za životinje, za nosioce registrovanih polјoprivrednih gazdinstava koja su upisana u Registar polјoprivrednih gazdinstava sa aktivnim statusom.

Za svaki kredit odobren nosiocima  registrovanih aktivnih polјoprivrednih   gazdinstava na teritoriji opštine Velika Plana, Opština Velika Plana će subvencionisati  kamatu do 7 %  na odobreni iznos kredita.

Visina sredstva kojima će opština Velika Plana subvencionisati kamatu na odobrene kredite iznosi 1.500.000 dinara i za tu namenu obezbeđena sredstva u budžetu Opštine za 2019. godinu.

Foto/ilustracija: pixabay.com

Čitaj dalje...

Poziv izlagačima priplodnih goveda simentalske rase

VELIKA PLANA, 4. septembar 2018 – Opština Velika Plana i ove godine, 36. put po redu, organizuje izložbu priplodnih goveda simentalske rase, koja će biti održana u ponedeljak 10. septembra na izložbenom prostoru u Ulici Živana Petrovića. Svi zainteresovani vlasnici goveda simentalske rase, ovaca i koza koji žele da učestvuju na ovoj manifestaciji trebalo bi da se prijave u kancelarijama broj 47 i 49 Opštinske uprave Velika Plana, u Odeljenju za privredu i lokalni ekonomski razvoj.

Čitaj dalje...

Konkurs za organizovanje javnih radova

VELIKA PLANA, 28. maj 2018 – Nacionalna služba za zapošljavanje i Opština Velika Plana su raspisali konkurs za organizovanje sprovođenja javnih radova na kojima se angažuju nezaposlena lica u 2018. godini. Program javnih radova namenjen je radnom angažovanju prvenstveno teže zapošlјivih nezaposlenih lica i nezaposlenih u stanju socijalne potrebe. Reč je o mladima do 30 godina starosti, starijma od 50 godina, viškovima zaposlenih, Romi, osobama sa invaliditetom, radno sposobnim korisnicima novčane socijalne pomoći, dugoročno nezaposlenim, licima bez kvalifikacija ili sa niskim kvalifikacijama, mladima koji su imali ili imaju status deteta bez roditelјskog staranja, status deteta palih boraca u ratu, žrtvama trgovine lјudima i žrtvama porodičnog nasilјa.

Maksimalna dužina trajanja javnog rada je četiri meseca, u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima, a ugovorom o privremenim i povremenim poslovima utvrdiće se broj radnih dana za svako lice. Javni radovi se mogu sprovoditi u oblastima: socijalnih (odnosno socijalne zaštite) i humanitarnih delatnosti, održavanja i obnavlјanja javne infrastrukture i održavanja i zaštite životne sredine i prirode.

Sredstva namenjena za organizovanje sprovođenja javnih radova koriste se za: isplatu naknade za obavlјen posao licima angažovanim na javnim radovima po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima, maksimalno 18.000 dinara po licu, na mesečnom nivou za pun fond radnih časova, odnosno srazmerno vremenu radnog angažovanja na mesečnom nivou; utvrđeni iznos naknade za obavlјeni posao se uvećava za pripadajući porez i doprinose za obavezno socijalno osiguranje, koji su obračunati u skladu sa zakonom. Zatim i za naknadu troškova dolaska i odlaska sa rada angažovanih lica na javnim radovima, u visini do 2.000 dinara po licu srazmerno vremenu radnog angažovanja na mesečnom nivou, za svaki mesec angažovanja, uvećan za pripadajuće doprinose za obavezno socijalno osiguranje, koji su obračunati u skladu sa zakonom. Na kraju i za naknadu troškova sprovođenja javnih radova poslodavcu, u svim oblastima, jednokratno, u visini od 1.000 dinara po licu za javne radove koji traju mesec dana, 1.500 dinara po licu za javne radove koji traju dva meseca i 2.000 dinara po licu za javne radove koji traju tri i četiri meseca;

Poslednji rok za prijem prijava za učešće na javnom konkursu je 11.06.2018. godine.

Čitaj dalje...

Slava Velike Plane Sveta Trojica

VELIKA PLANA, 27. maj 2018 – Opština Velika Plana obeležila je danas svoju slavu – Svetu Trojicu. Po tradiciji, ulicama Plane je prošla litija, a slavlje su ukrasili konjanici s barjacima i nastup folklornog ansambla.                                                                                                                                          Foto: Dušan Marić

Čitaj dalje...

Koncert KUD-ova za pomoć deci oboleloj od raka

VELIKA PLANA, 21. april 2018 – U Hali sportova u Velikoj Plani, u organizaciji Nacionalnog udruženja roditelja dece obolele od raka (NURDOR), u saradnji sa Opštinom i Turističko-sportskim centrom Velika Plana, biće održan večeras zajednički koncert kulturno-umetničkih društava „Kad dečja srca zaigraju“, čiji će celokupan prihod biti iskorišćen za u lečenju dece obolele od raka.

Na koncertu učestvuju društva iz Velike Plane, Smederevske Palanke, Novog  i Starog Sela, iz Krnjeva, Velikog Orašja, Trnovča, Rakinca, Lozovika, Miloševca i Markovca.

Za 18 i 30 zakazan je defile svih učesnika od Centra za kulturu „Masuka“ do Hale sportova, a koncert počinje u 20 sati. Cena ulaznice je 100 dinara.

Čitaj dalje...

U novu godinu s novim asfaltom na ulicama

VELIKA PLANA, 31. decembar 2017 – SStanovnici nekoliko sela u opštini Velika Plana u novu godinu će dočekati s novoasfaltiranim ulicama.

U Lozoviku je asfaltirana ulica 1. maja, u Miloševcu je prošle nedelje završena još jedna deonica Ulice Lole Ribara, u Novom Selu asfaltiran je veći deo Ulice učesnika NOB-a, a u Savanovcu drugi deo Bulevara oslobođenja.

I u Velikoj Plani je rađeno na presvlačenju ulica asfaltom, pa je tako pre nekoliko dananovim sloje obnovljen kolovoz u Ulici Pere Todorovića, nešto učinjeno je to na delovima Višnjićeve i Stevana Mokranjca, a poslednjih dana stare godine završeni su svi pripremni radovi za asfaltiranje Dositejeve ulice.

Čitaj dalje...

Konkurs za dodelu stipendija učenicima i studentima

VELIKA PLANA, 16. decembar 2017 – Opština Velika Plana raspisala je konkurs za dodelu stipendija studentima i učenicima sa područja ove opštine za školsku 2017/2018. godinu. Rok za prijavljivanje je zaključno sa 27. decembrom.

Uslov za konkurisanje je da je kandidat upisan kao redovan student na nekom od fakulteta čiji je osnivač Republika, na teret budžeta ili kao samofinansirajući, odnosno da je redovan učenik srednje škole čiji je osnivač Republika Srbija, da ima prijavljeno mesto prebivališta na teritoriji opštine Velika Plana najmanje godinu dana od dana raspisivanja konkursa i da nije korisnik stipendije ili kredita drugog davaoca.

Za studente prve godine osnovnih studija potrebno je da su sve četiri godine srednjeg obrazovanja završili sa odličnim uspehom, da ispunjavaju materijalni uslov za korišćenje stipendije – da mesečni prihodi po članu domaćinstva u kome žive za period januar-jun 2017. godine ne prelazi iznos od 50% prosečne neto zarade po zaposlenom u opštini Velika Plana prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog zavoda za statistiku,kao i da student nije u radnom odnosu.

Za studente druge, treće, četvrte, pete i šeste godine osnovnih i master studija uslovi su da su prvi put upisali tekuću godinu studija, da u toku studija nisu gubili više od jedne godine, da imaju prosečnu ocenu položenih ispita u toku studija najmanje 7,00, a moraju da ispunjavaju i materijalni uslov – da mesečni prihodi po članu domaćinstva za period januar -jun 2017. godine ne prelazi iznos od 50% prosečne neto zarade po zaposlenom u opštini Velika Plana prema poslednjem objavljenom podatku Republičkog zavoda za statistiku, i da student nije u radnom odnosu.

Za nadarene studente treće, četvrte, pete i šeste godine osnovnih studija propisana su sledeća pravila: da su prvi put upisali tekuću godinu studija, da u toku studija nisu obnavljali ni jednu godinu, da imaju prosečnu ocenu položenih ispita u toku studija najmanje 9,00 i da student nije u radnom odnosu.

Za nadarene učenike srednjih škola konkursom je predviđeno da su završili najmanje prvi razred srednje škole sa odličnim uspehom i da su osvojili jedno od prva tri mesta na međunarodnim ili republičkim takmičenjima koji se nalaze u kalendaru.

 

Čitaj dalje...

Obezbeđena sredstva za izgradnju mosta u Krnjevu

VELIKA PLANA, 20. septembar 2017 – U Opštinu Velika Plana stigao je danas dopis iz Vlade Srbije, Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, da su obezbeđena sredstva u iznosu od nešto više od 10 miliona dinara plus PDV za izgradnju mosta u Krnjevu.

Sada ostaje da se sprovede procedura javne nabavke kako bi sredstva mogla da budu iskorišćena za ovu namenu.

O ovome je javnost, na svom FB profilu, obavestio Igor Matković, predsednik Opštine Velika Plana.

Čitaj dalje...