You are here

Završen otkup višnje, breskva 25-30 dinara, industrijska 10 – voćari nezadovoljni

SMEDEREVO, 28. jun 2019 – Otkup oblačinske višnje je, prema podacima kojima raspolaže Podunavlje.info, na teritoriji grada Smedereva završen. Proizvođači su nezadovoljni, oni koji su ovih dana bili u kampanji branja ove voćne kulture, ali i zbog niskih otkupnih cena ostalog voća.

Prema oceni stručnjaka, višnja je ove godine imala specifičnost ubrzanog i ujednačenog zrenja, i na nižim nadmorskim visinama, kao posledica intenzivnih i obilnih padavina, a potom i ekstremno visokih temperatura za ovo doba godine.

Kod proizvođača vlada nezadovoljstvo, i zbog nedostatka ambalaže koji je pratio kampanju branja, pa je posledično, određena količina visokokvalitetne višnje koja je bila u plantažnom sistemu uzgoja, otišla u drugu klasu, za industrijsku preradu po znatno nižoj ceni.

„Na početku berbe otkupna cena oblačinske višnje bila je 60 dinara, da bi pri kraju berbe bila i 45 dinara, dok je druga klasa otkupljivana za oko 30 dinara. Takođe, troškovi berbe su uvećani zbog nedostatka radne snage, na 20 do 25 dinara po kilogramu. Tako je primarnim proizvođačima ostala mala ili nikakva akumulacija, odnosno zarada“, kaže za Podunavlje.info Boban Marković, stručni saradnik u Poljoprivrednoj savetodavnoj stručnoj službi u Kolarima.

On podseća da je „šumadinka“, sorta višnje koja je po površinama na drugom mestu u smederevskom kraju, trenutno u fazi intenzivne berbe, ali da se i tu javljaju problemi u odnosu na prethodne godine. Pre svega, zbog smanjenog izvoza, a prema njegovoj proceni, proizvedene količine domaće tržište ne može da apsorbuje.

Što se tiče otkupa ostalog voća, ni tu nije sjajna situacija za proizvođače. Marković dodaje da na Kvantaškoj pijaci u Udovicama cena breskve i nektarine u otkupu iznosi 25 do 30 dinara, u zavisnosti od kvaliteta, industrijska breskva je 10 dinara, dok se kajsija za industrijsku preradu otkupljuje po ceni  od 20 dinara.

Kako navodi Marković, procenjene površine pod zasadima višnje su oko 1.200 hektara, dobrim delom na teritoriji Smederevske Palanke, dok je pod breskvom i nektarinom oko 4.000 do 4.500 hektara u Podunavskom okrugu, a najviše na teritoriji Smedereva.

Foto: podunavlje.info

Čitaj dalje...

Zaštita zasada breskve i nektarine

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 9. maj 2019 – U trenutnim fenofazama razvoja zasada, breskve i nektarine su posebno osetljive na infekciju od prouzrokovača šupljikavosti lista (Stigmina carpophila). Gljiva napada listove, plodove, lastare, pupoljke.

Trenutne vremenske prilike pogoduju infekciji i širenju ovog patogena, pa se preporučuje tretman primenom fungicida – METOD 480 SC u koncentraciji 0,3%.

Mladi plodovi su u promenljivim vremenskim uslovima podložni napadu gljive Monilinia spp – prouzrokovača truleži plodova za čije suzbijanje treba upotrebiti AKORD u koncentraciji 0,075%.

Za suzbijanje štetnih insekata može se koristiti kombinacija insekticida – HARPUN u koncentraciji 0,1% i POLUX u koncentraciji 0,05%.

Zbog nestablnih vremenskih prilika i velikih kolebanja temperatura na[I stru;njaci preporučuju da se prilikom zaštite zasada breskve i nektarina, primeni i folijarno đubrivo sa aminokiselinama ACTIVEG 12:4:6+0,2 MgO+ME u koncentraciji 0,3%.

Važna napomena: Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Foto: Galenika-Fitofarmacija

Čitaj dalje...