You are here

Zaštita zasada kruške od kruškine buve

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 29. maj 2019 – U zasadima kruške prisutno je više razvojnih stadijuma kruškine buve, uglavnom imago, mlade i starije larve. Za efikasno suzbijanje ove štetne insektske vrste neophodno je suzbiti sve prisutne stadijume kombinacijom insekticida: KULISA u koncentraciji 0,035% + ABASTATE u koncentraciji 0,15% Za zaštitu od nastanka infekcija patogena Venturia pirina na plodovima i lišću treba primeniti fungicid: MANKOGAL 80 u koncentraciji 0,25%. Važna napomena:…

ČITAJ DALJE