You are here

Od sada QR kod na računima JKP Vodovod

SMEDEREVO, 2 april 2019 – Iz JKP Vodovod Smederevo obaveštvaju korisnike iz kategorije domaćinstva da se počev od marta meseca na računima nalazi QR (Quick Response) kod na instrukcijama za plaćanje. Sada će korisnici moći da izvrše plaćanje i tako što će skenirati svojim mobilnim telefonom QR kod sa instrukcije za plaćanje, nakon čega će se generisati platni nalog.

Cilј je, kako navode u saopštenju JK Vodovod, da se korisnicima olakša ispunjenje redovnih obaveza, jer će se na ovaj način plaćanje obavljati znatno brže i jednostavnije, pošto sada korisnik ne mora da prekucava podatke,već samo skenira sliku QR koda i sredstva se prenose za samo par sekundi. Kako dalje stoji u saopštenju, efikasnom dvosmernom komunikacijom Javnog komunalnog preduzeća i korisnika usluga omogućava se stabilno i uredno vodosnabdevanje i stiču uslovi za unapređenje usluga.

Čitaj dalje...

Smanjenje gubitaka preduslov za uredno vodosnabdevanje

SMEDEREVO, 19. mart 2019 – JKP Vodovod Smederevo sprovodi kontinuiranu akciju smanjenje gubitaka u gradskom sistemu vodosnabdevanja, koja između ostalog obuhvata otklanjanje kvarova na mreži i priklјučcima, zamene vodomera, ali i pronalaženje neregistrovanih korisnika.

Trenutno se akcija sprovodi u naselјima Radinac, Lipe, Vranovo i Ralјa, gde su uočeni  veliki gubici u vodovodnom sistemu, čiji je uzrok stanje vodovodne mreže, baš kao i neregistrovani korisnici kojima se ne meri utrošena voda.

Stručni timovi JKP sa opremom za detekciju curenja obilaze trase vodovodne mreže i priklјučaka i lociraju kvarove koji se odmah saniraju. Obilaze teren u potrazi sa vidlјivim kvarovima na mreži i u vodomernim šahtama korisnika, koji se odmah otklanjaju, a vrši se i zamena neispravnih vodomera.

Kombinovane ekipe stručnih timova JKP i komunalnih inspektora, obilaze teren i vrše kontrolu neregistrovanih korisnika, onih koji koriste usluge vodosnabdevanja JKP  bez merenja utrošene vode. Takvi korisnici dobijaju zapisnik od komunalnog inspektora, u kome je dat rok da regulišu svoj status, a ukoliko u zadatom roku ne postupe u skladu sa nalogom komunalni inspektor donosi rešenje o isklјučenju sa vodovodne mreže. Kako bi izbegli isklјučenje, iz g preduzeća mole sve neregistrovane korisnike da dođu do njih, u prostorije JKP Vodovod Smederevo, i reše svoj korisnički status.

Na internet stranici JKP Vodovod Smederevo www.sdvodovod.co.rs u glavnom meniju  je i deo koji se odnosi na neovlašćenu potrošnju, gde građani mogu da kontaktiraju JKP preko e-mail na ovu temu.

Sprovođenje ove kontinuirane akcije smanjenja gubitaka u vodovodnom sistemu, omogućiće da i dalјe imamo uredno vodosnabdevanje naših registrovanih korisnika tokom cele godine.

Čitaj dalje...

Računi za utrošenu vodu domaćinstava na osnovu prosečne potrošnje

SMEDEREVO,  5. februar 2019 – Smederevsko Javno komunalno preduzeće Vodovod obavestilo je potrošače iz kategorije domaćinstva – kuće da su računi za utrošenu vodu u periodu od 16.12.2018. do 15.1.2019. godine urađeni na osnovu prosečne potrošnje u poslednjih 12 meseci.

Razlog su, kako se objašnjava u dopisu Vodovoda, loše vremenske prilike koje su onemogućile očitavanje.

Čitaj dalje...

Vode ima dovoljno, ali se ne sme rasipati

SMEDEREVO, 13. avgust 2018 – U toku su radovi na izvođenju vodovodne mreže u ulicama  Živote Lukića i Bukuljskoj u Smederevu, u dužini od oko 1000 metara. Planirana vrednost radova je 5,3 miliona dinara, izjavio je danas Srđan Stojković, direktor JKP Vodovod Smederevo.

„Imamo oko 40 priključaka koji su imali neredovno vodosnabdevanje. Linija je išla kroz dvorišta, nije bila tehnički ispravna niti adekvatna, a sada će korisnici imati uredno vodosnabdevanje, količinu vode koju žele za njihove osnovne potrebe. Trenutno smo na realizaciji oko 60 odsto od planiranih radova.“

Pored radova na uređenju i poboljšanju vodosnabdevanja, kao što je izgradnja vodovodne mreže za tridesetak korisnika u Živojina Mišića u Ralji, JKP Vodovod će se pozabaviti problemom fekalne kanalizacije i to će, po rečima direktora, biti prioritet do kraja godine.

„Nedavno smo radili u Ulici 27. marta i okolini, kako bi se smanjio pritisak u delovima gde je bio povišen, preko šest bara, tehnički optimum je između dva i šest bara.“

Stojković je naglasio da je situacija sa vodosnabdevanjem i u ostalim selima na teritoriji grada Smedereva, kako je kazao,  „zadovoljavajuća imajući u vidu visoke spoljne temperature“.

„U prethodnom periodu smo apelovali na meštane u tim selima da racionalno troše vodu, jer smo primetili povećanu potrošnju. Jednostavno, njihovi sistemi, izgrađeni pre dvadeset godina, uopšte nisu dimenzionisani da prate nenamensku potrošnju, zalivanje plastenika, voćnjaka, pranje, prskanje i ostalo, već samo za osnovne životne potrebe, tako da mi tu ne možemo mnogo da poboljšamo, osim da apelujemo. Njihova potrošnja u određenim ’pikovima’ prelazi dva do tri puta dimenzionisanu potrošnju. Mi pomažemo tako što dopremamo rezervoare i cisterne sa pijaćom vodom. Ipak, sve zavisi od njih, ako racionalno troše vodu, imaće je u dovoljnim količinama. Dobro smo uradili pripremu za ovo leto, a planiramo i nabavku opreme za hlorisanje u nekim selima, pa se nadam da će sledeće godine biti još manje problema. Ipak, sada je povećana potrošnja, ljudi se ne pridržavaju apela. Što se tiče gradskog sistema, imamo povećanje potrošnje od 30 odsto, a u selima bivšeg Železarinog sistema imamo potrošnju veću i za više od 50 odsto!“

Vode za piće ima dovoljno, ali, očigledno, nije dobro da je rasipamo.

„Naši kapaciteti bunara su zadovoljavajući, imamo kapacitete od oko 700 litara sirove vode i 620 litara za preradu, a potrošnja trenutno iznosi do 320 litara.“

Stojković smatra da kaznena politika prema nesavesnim korisnicima ne bi donela vidljive rezultate, koliko podizanje svesti građana o razumevanju značaja racionalne potrošnje.

„Sećate se prošlogodišnjih visokih spoljnih temperatura. Nigde nismo imali isključenja vode, poput nekih gradova, a siguran sam da nećemo ni sada imati restrikcije, ne računajući kvarove. Mi smo osnovani da bismo obezbedili uredno vodosnabdevanje, da rekonstruišemo i saniramo postojeću i da gradimo novu vodovodnu mrežu.“

Za eventualne vanredne visoke spoljne temperature JKP Vodovod je spreman, navodi direktor.

„Kupili smo nove rezervoare, napravili nova postolja, imamo i cisternu pijaće vode koja može da ide na više lokacija. Mi smo potpuno spremni, radimo u interesu potrošača, ali trenutno za takvim aktivnostima nema potrebe, nema visokih temperatura u kontinuitetu i u porastu.“

Saša Botić, izvršni direktor za tehničke poslove, govorio je o povećanju kapaciteta kanalizacione mreže na teritoriji grada Smedereva.

„U prethodnom periodu više smo se posvetili razvoju i pokrivanju grada vodovodnom instalacijom i došli smo do toga da je to u gradskog području 96 posto, bez moravskog dela, što je zadovoljavajuće. Međutim, kod kanalizacione mreže, procenat pokrivenosti je znatno manji i u narednom periodu ćemo se potruditi da uradimo više kanalizacione mreže na našem području. Trenutno se u Vodovodu radi projektna dokumentacija za izgradnju kanalizacione mreže na nekoliko lokacija. Jedna je u Crvene armije, počevši od Druge lipske rampe prema Železari, u delu od nekih stotinak metara, gde imamo tehničkih uslova da spojimo sa bočnim ulicama poput Jerinine. Takođe, Solunska ulica nije mogla dugo da se priključi zbog imovinsko pravnih odnosa, tako da ćemo i te korisnike da priključimo na gradsku fekalnu kanalizaciju. I Zmajeva ulica je u planu, posle radova u Božurskoj ulici. Na delu Kolarskog puta imamo nekoliko bočnih ulica gde ćemo izgraditi taj priključak, u Stevana Mokranjca i Lepeničkoj ulici, a izrada projektne dokumentacije je u toku.“

Novinare je zanimalo da li će biti ravnopravno, u tom smislu, tretirani i žitelji seoskih mesnih zajednica.

„Da, u Osipaonici je još ranije započeta izrada projektne dokumentacije za izgradnju fekalne kanalizacije i nadamo se da ćemo u ovoj godini da odradimo taj deo posla. Za izvođenje radova je potrebno obezbediti finansijska sredstva. Početak, dakle deo sredstava, obezbedili smo iz kapitalnih subvencija i to će ove godine biti rađeno, nešto ćemo iz sopstvenih, a moraćemo da obezbedimo značajna sredstva za završetak tih poslova.“

Što se tiče fekalne i atmosferske kanalizacije, Vodovod je izvođač radova na lokaciji Šeškovca, gde će biti buduće centralno groblje, podseća Botić.

„Tamo smo završili deo vodovodne mreže koja je potrebna za prvu fazu. Tokom ove i narednih nedelja radićemo na fekalnoj i atmosferskoj kanalizaciji. Takođe, imamo i produžetak fekalne i vodovodne kanalizacije iz Ulice Bose Cvetić, sokaka gde su se građani javili i zainteresovani su da učestvuju u finansiranju i realizaciji posla.“

Tehnički direktor je dodao da je Vodovod uradio i nekoliko „prevezivanja“, tehnička rešenja zahvaljujući kojima će se smanjiti problemi koji se javljaju prilikom većih i intenzivnih atmosferskih padavina.

„Ne možemo neutralisati te probleme, ali možemo da ih ublažimo, kako ne bismo nanosili materijalnu štetu i, kada su saobraćajnice u pitanju, da može nesmetano da se odvija saobraćaj. Prevezivanja smo radili kod Stare železare, kod NIS-ove pumpe. U Karađorđevoj ulici smo uradili više komada rešetkastih slivnika kojima se povećava kapacitet odvođenja površinskih voda sa kolovoza. Uradili smo prevezivanje kod ’Plavog voza’,  gde je ranije dolazilo do podizanja poklopaca na šahtovima. To su neka poboljšanja koja su dala određene rezultate. Planiramo još na uglu Ulice Miloša Velikog da ugradimo jedno novo tehničko rešenje,  takozvani ’vrtložni šaht’, koje bi ublažilo ’sudar’ vode iz jedne i druge kanalizacije i time da obezbedimo da ta voda ne izbija na površinu i ugrožava objekte na ovim lokacijama, ali i da se bezbednije odvija saobraćaj. Neke probleme možemo da rešimo, neke ne, ali ćemo morati da ih ublažavamo“, zaključio je izvršni direktor za tehničke poslove u JKP Vodovod Smederevo.

Čitaj dalje...

Šta je šta u računu za vodu

SMEDEREVO, 8. maj 2018 – Iz JKP Vodovod Smederevo dobili smo obaveštenje namenjeno korisnicima u stambenom sektoru – stanarima, koje prenosimo u celosti.

Naime, poslednji računi za vodu, za april, kod nekih korisnika su izazvali nedoumice, šta je tu šta i kako se došlo do konačne cifre za uplatu, a ovo objašnjenje treba da razreši te dileme i odgovori na pitanja kolika je potrošnja i koliko su dužni da plate.

Čitaj dalje...