You are here

Javna nabavka za obnovu ulica i puteva u selima

SMEDEREVO 27. avgust 2017 – Smederevska Gradska uprava objavila je danas javnu nabavku za rehabilitaciju ulica i puteva u seoskim mesnim zajednicama. Predviđeno je da se radovi obave u 26 sela. U Badljevici treba da bude obnovljen Nebojšin sokak, u Binovcu put ka groblju, u Vodnju Ulica Vujina, a u Vranovu Omladinska, Kosovska i Ulica Radisva Maksića. U Vučaku će biti urađena Karađorđeva ulica, u Drugovcu Ulica Radosava Mirkovića, u Kolarima Železnička, u Dobrom Dolu Karađorđeva ulica. Železnička ulica u Kolarima je takođe predviđena za obnovu, baš kao i Ulica Stanoja Glavaša u Lunjevcu, Omladinska ulica u Lipama, Ulica 16. oktobra u Lugavčini i Ulica Mileta Žutog u Landolu. U Mihajlovcu treba da se radi na Ulici 9. maja, u Malom Orašju na trećem sokaku od Ulice Vuka Karadžića, u Maloj Krsni Ulica Miloša Obilića, a u Osipaonici ulice Mike Jankovića i Vuka Karadžića, a u Petrijevu Novo naselje. Ulica Radomira Putnika u Ralji, Vuka Karadžića u Radincu, Danila Jonovića u Sararorcima i 7. jula u Skobalju takođe su u planu. U Suvodolu će biti rađena Ulica Svetog Save, u Seonama lokalni seoski put, u Udovicam Beogradska ulica, u Šalincu Ulica Crvene armije, a u Kuliču Dunavska ulica.

Rok za prijavljivanje zainteresovanih firmi je 11. septembar, kada će biti i otvaranje ponuda, a kriterijum je, kao i obično u ovakvim situacijama, najniža ponuđena cena.

 

 

Čitaj dalje...

Raspisana javna nabavka za protivgradne rakete

SMEDEREVO, 13. jun 2018 – Grad Smederevo je danas objavio poziv za podnošenje ponuda za nabavku 51 protivgradne rakete. Protivgradne rakete se nabavlјaju za potrebe 17 protivgradnih stanica na teritoriji grada Smedereva.

U pitanju su protivgradne rakete dugog dometa,  do 8100 metara, bez dinamičkog udara pri lansiranju.

Rok za podnošenje ponuda je 21. jun, a kriterijum je, kao i obično u ovakvim slučajevima, najniža ponuđena cena.

Čitaj dalje...

Informisanje i oglašavanje u Smederevu – već viđeno?

SMEDEREVO, 30. jul 2017 – Grad Smederevo raspisao je javnu nabavku male vrednosti za uslugu informisanja javnosti i oglašavanja u lokalnim štampanim medijima.

Usluga se odnosi na “informisanje o radu gradonačelnika i kabineta, informacije o radu Gradske uprave i njenih organa, informacije o radu Skupštine grada Smedereva, informacije o radu Gradskog veća i članova Gradskog veća, informacije o gradskim manifestacijama, informacije o  aktivnostima gradskih i seoskih mesnih zajednica.”

Ponuđač se obavezuje da usluge informisanja kroz redovno izveštavanje u štampanom mediju vrši u obimu od najmanje četiri kolor strane nedeljno, kao i da svoje izdanje mora da distribuira na teritoriji grada Smedereva.

Rok za podnošenje ponuda je 4. avgust do 9 časova, a javno otvaranje ponuda je istog dana, sat kasnije. Odluka o dodeli ugovora biće doneta u roku od pet dana od otvaranja ponuda.

Podsetimo, gradonačelnica Smedereva je u decembru 2016. godine donela odluku o dodeli ugovora, za iste namene, ponuđaču Respect media d.o.o. a ukupna vrednost javne nabavke koja se ugovarala je iznosila do 1.666.666,66 dinara bez poreza na dodatu vrednost. Ukupna cena usluge informisanja i oglašavanja u obimu od minimum četiri strane iznosila je 48.000,00 dinara bez poreza na dodatu vrednost, odnosno 57.600,00 dinara sa PDV-om.

Ranije iste godine (mart 2016), gradonačelnica je donela odluku o dodeli ugovora za iste usluge istoj firmi – Respect media d.o.o. na iznos do 2.083.333,33 dinara bez PDV-a.

Najnoviji poziv za podnošenje ponuda, za razliku od pomenuta dva iz prošle godine, nema projektovani, odnosno maksimalno opredeljeni iznos, mada postoji zakonski limit javne nabavke male vrednosti.

Skupština grada Smedereva je na poslednjoj sednici usvojila rebalans budžeta, koji pored ostalog predviđa povećanje sredstava za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, sa jedan na dvadeset miliona dinara.

Čitaj dalje...

Obustavljena javna nabavka za smederevsku luku

SMEDEREVO, 12. jul 2017 – Javna nabavka, kojom je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture tražilo izvođača koji će sačiniti tehničku dokumentaciju za izgradnju luke Smederevo, obustavljena je. Javila su se dva potencijalna izvođača za izradu dokumentacije, studije opravdanosti sa idejnim projektom, jedan domaći i jedan iz Italije, ali „nisu ispunjeni uslovi za dodelu ugovora“, stoji u obrazloženju.

Vrednost ovog posla je 157 miliona dinara sa PDV, a u obaveštenju o obustavi nabavke navedeno je da će „postupak biti ponovno sproveden kada se steknu uslovi“.

Javna nabavka, odnosno poziv je objavljen u aprilu, kada je formirana i komisija koja je trebalo da je sprovede. Otvaranje ponuda obavljeno je krajem maja, po isteku roka. Konstatovano je da su se javile dve grupe ponuđača, prva koju je predvodila firma „Exting“ d.o.o. iz Beograda i druga, na čijem čelu je „SJS Indžiniring srl“ iz Rima. Obe ponude su bile manjkave, tako da je komisija odlučila da se pozove na član 109 Zakona javni nabavkama, koji predviđa da „Naručilac donosi odluku o obustavi postupka javne nabavke na osnovu izveštaja o stručnoj oceni ponuda, ukoliko nisu ispunjeni uslovi za dodelu ugovora ili odluke o zaključenju okvirnog sporazuma, odnosno ukoliko nisu ispunjeni uslovi za donošenje odluke o priznavanju kvalifikacije“.

Čitaj dalje...