You are here

Još 180 radnika za gradnju gasovoda Turski tok kod Velike Plane

VELIKA PLANA, 24. jun 2019 – Potrebno je još 180 radnika za radove na gasovodu  Turski tok u Velikoj Plani i okolini. Najviše Se traže  fizički radnici, ali  i rukovaoci građevinskom mehanizacijom, vozači, bravari…

Radnici će biti angažovani na trasi gasovoda Turski tok od Velike Plane do Zaječara.

U kompaniji ADECO, koja angažuje radnike za kompanije koje grade gasovod, ističu da je najmanja plata za fizičke radnike 50.000 dinara mesečno.

– U sledećim mesecima trebaće nam 80 fizičkih radnika, 50 bravara, 30 vozača i 20 rukovaoca građevinskim mašinama. U prvi mah angažovaćemo više od 100 radnika, a ostale nešto kasnije, kako poslovi na izgradnji gasovoda budu odmicali  – kažu u menadžmentu kompanije ADECCO.

Razgovor sa kandidatima će biti obavlјen sutra u sali za sastanke u zgradi opštine Velika Plana, od 10 do 13 časova.

Informacija i foto: D. Marić

Čitaj dalje...

Data saglasnost za gasovod koji će proći preko teritorije Kovina, Velike Plane i Smedereva

BEOGRAD/KOVIN/VELIKA PLANA/SMEDEREVO, 28. mart 2019 – „Gastrans“ d.o.o iz Novog Sada, kao nosilac projekta, dobio je saglasnost Ministarstva za zaštitu životne sredine na studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta magistralnog gasovoda – interkonektora na trasi od Žabara do Kovina i od Kovina do Gospođinaca, čija je ukupna dužina 160 kilometara, a koji prolazi kroz teritorije Pančeva, Kovačice, Opova, Beograda – Palilule, Zrenjanina, Titela i Novog Sada, dok je od Žabara do Kovina trasa budućeg gasovoda duga 48 kilometara i prolazi preko Žabara, Velike Plane i teritorije grada Smedereva.

U skladu sa članom 24. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, Ministarstvo zaštite životne sredine, dalo je saglasnost na predmetnu studiju, objavljeno je danas na sajtu ovog Ministarstva. Dodaje se da je nosilac projekta je dužan da pri radu na ovom projektu u svemu ispoštuje mere zaštite životne sredine utvrđene u predmetnoj studiji, kao i uslove nadležnih organa i organizacija.

Uvid u doneto Rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, kancelarija 428, svakog radnog dana od 11 do 14 časova, kao i na službenom sajtu Ministarstva u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Na odluku o saglasnosti na predmetnu studiju nije dozvoljena žalba, a nosilac projekta i zainteresovana javnost mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana prijema ovog obaveštenja, odnosno od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.

Foto/ilustracija: pixabay.com

Čitaj dalje...