You are here

Goša na prodaju – po treći put

BEOGRAD/SMEDEREVSKA PALANKA, 7. jun 2019 – Fabrika šinskih vozila Goša u stečaju iz Smederevske Palanke oglasila je prodaju, po treći put, neposrednom pogodbom, prikupljanjem pismenih ponuda. Procenjena vrednost je 515.727.000, a depozit 60 miliona dinara.

Najvažniju imovinu „Goše“, kako navodi eKapija.com, čine građevinski objekti, oprema, zalihe, udeli, akcije, licence i patenti.

Krajnji rok za dostavljanje pisanih ponuda je 19. jul 2019. godine, a otvaranje ponuda zakazano je za podne istog dana u Smederevskoj Palanci, 

Prvi put je prodaja bila pokušana u decembru 2018, kada je početna cena na javnoj aukciji bila je određena na 2,8 miliona evra, što je 50 odsto od procenjene vrednosti Goše. Zainteresovani kupac, da bi učestvovao u javnom nadmetanju, bio je u obavezi da uplati oko 1,3 miliona evra depozita na račun Goše ili da ima prvoklasnu bankarsku garanciju naplativu na prvi poziv, pa je aukcija prošla bez ijednog učesnika.

Drugi pokušaj je bio u februaru ove godine, procenjena vrednost kompanije 605.615.252 miliona dinara, a depozit 121.123.050 dinara, ali opet nije bilo uspeha.

Čitaj dalje...

Želvoz 026 jedini bio zainteresovan za kupovinu Goše

SMEDEREVSKA PALANKA, 17. decembar 2018 – Prodaja fabrike šinskih vozila Goša iz Smederevske Palanke u stečaju koja je bila zakazana za 21. decembar, kako je objavio danas insajder.net, propala je jer nijedna firma nije uplatila obavezni depozit od 1,3 miliona evra ili podnela prvoklasnu bankarsku garanciju naplativu na prvi poziv. Za kupovinu Goše, bila je zainteresovana jedino firma Želvoz 026, koja je otkupila prodajnu dokumentaciju, rekao je stečajni upravnik Aca Mitić.

Želvoz 026 je ćerka firma kompanije Victory solutions iz Beograda koja se bavi nespecijalizovanom trgovinom na veliko, a koja je u maju 2017. za 163 miliona dinara kupila i nekadašnjeg smederevskog remontera firmu Želvoz. Kupovinom smederevske fabrike za remont šinskih vozila, kako piše insajder.net, Victory solutions je došao do 20 hektara zemlje, na kojoj je oko 95.000 kvadrata hala i pogona, kao i oprema i rezervni delovi.

Dug Želvoza je pre prodaje bio veći od četiri milijarde dinara, međutim, kupac sa firmom nije preuzeo i dugove. Najveći poverilac je bila država, kojoj je fabrika ostala dužna 2,7 milijardi dinara, zatim Fond za razvoj koji sa 1,37 milijardi. Dug za poreze, doprinose i ostale dažbine je 1,35 milijardi dinara, a neizmirene obaveze prema zaposlenima i bivšim radnicima je iznosio 760 miliona dinara.

Ponuda Victory solutions bila je dosta niža od 50 odsto procenjene vrednosti predmeta prodaje od 1,15 milijardi dinara, pa je prodaju morao da odobri Odbor poverilaca.

Mesec dana nakon kupovine Želvoza, vlasnici ove firme su osnovali novo preduzeće, na istoj adresi na kojoj i nekadašnji smederevski remonter – Želvoz 026. Ta firma je i otkupila prodajnu dokumentaciju za učestovanje na javnoj aukciji za prodaju Goše. Interesantno je i da je direktor Želvoz 026 Svetozar Bugarin, koji je pre dolaska u Želvoz radio upravo u Goši koju je napustio nakon proglašenja stečaja krajem 2017, navodi insajder.net.

Foto: Srđan Ilić / Goša

https://insajder.net/sr/sajt/vazno/12916/?fbclid=IwAR1XOyN7M2VfbO-ttlCNUPBsFto2su6-y7-xFw-EwXZktdS54WPuukg041A

Čitaj dalje...

„Goša“ u stečaju, radnici i dalјe u fabrici

Izvor: RTS.rs, pripremila: Biljana Jović, 31. jul 2018 – Fabrika šinskih vozila „Goša“ iz Smederevske Palanke u stečaju je od 16. maja ove godine. Do sada niko od bivših radnika nije uspeo da naplati potraživanja na osnovu staža i minulog rada. Ipak, deo entuzijasta ostao je u fabrici i – radi.

Da bi sačuvali svoju fabriku od cepanja stečajem i da bi ostala očuvana sa opremom i lјudstvom kao pravno lice za budućeg investitora koji će je preuzeti, 130 radnika reparira putničke vagone za „Železnice Srbije“.

„Srbija voz“ će dobiti od vagona koji je bio pripremlјen za reciklažu, za sekundarnu sirovinu, dobiće jedan moderan vagon koji će sigurno u narednih 10 godina moći bezbedno i bez problema da vozi našim prugama“, objašnjava Milan Mirković, upravnik putničkih vagona u „Goši“.

„Goša“ je pre stečaja zapošlјavala gotovo 400 radnika, koji nisu uspeli da štrajkom i pregovorima sa poslodavcem i Vladom sačuvaju svoju fabriku, a ni radna mesta. Ostalo je da im se iz stečajne mase nadoknadi staž i minuli rad.

„Fond solidarnosti je prva sigurna stepenica gde ćemo dobiti devet zaostalih minulih zarada i povezaće se 12 meseci staža, a preostala 24 meseca i 12 zarada će se isplatiti u prvom isplatnom redu iz stečajne mase“, najavlјuje Mira Ružičić, rukovodilac pravnih, personalnih i opštih poslova u „Goši“.

Pre samog stečaja, „Goša“ je dogovarala posao za inostrano tržište za period od četiri godine.

„Imamo plan da vrlo brzo, za 10 dana, možda 20, ugovorimo proizvodnju postolјa i teretnih vagona, jer nam 9. i 10. dolazi delegacija iz Irana, biće dva dana ovde i hoće da dogovorimo taj posao koji se najavlјivao pre stečaja“, kaže direktor „Goše“ Milutin Šćepanović.

Takav obim posla podrazumevao bi da se pored trenutnih 130 radnika u fabrici zaposli još najmanje 80. Što za novog budućeg investitora „Goše“ znači da će postati vlasnik pogona na 23.000 kvadratnih metara sa svom opremom i sigurnim poslom, bar za četiri godine.

Čitaj dalje...

Šta će biti s „Gošom“?

SMEDEREVSKA PALANKA, 22. novembra 2017 – Kada je prošlog četvrtka Privredni sud u Požarevcu proglasio pokretanje stečajnog postupka za Fabriku šinskih vozila „Goša“ u Smederevskoj Palanci to je praktično značilo da su svi do tada tu zaposlenih ostali bez posla. To im je već sutradan i zvanično saopštio stečajni upravnik Aca Mitić, koga su, za razliku, od samo nekoliko dan ranije novoimenovanog direktora, radnici pustili u fabriku.

Ono što sve najviše zanima, pogotovo radnike, jeste – šta sad biva, čemu da se nadaju? Stečajni upravnik objašnjava da stečaj može da ide u dva pravca; da se usvoji plan o reorganizaciji, da se onda stečaj obustavi, ili će, ako niko ne podnese takav plan u zakonskom roku, biti doneto rešenje o bankrotstvu, imovina će se prodati da bi se namirili poverioci. Koja je varijanta verovatnija?

Mitić kaže da je nezahvalno prognozirati, jer i ako se podnese plan on mora da bude usvojen od ostalih poverilaca. Smatra, kaže još i to, da je stečaj, posle svega, bio jedini izlaz za fabriku.

Da je stečaj bio jedini izlaz radnici se baš i ne slažu. Uostalom, pola godine su štrajkovali da bi dobili svoje pare, dugove nastale za vreme dok je slovačka firma ŽOS bila vlasnik, a onda je, u poslednjih nekoliko meseci, ugovoreno i predugovoreno više poslova, čak su i plate počeli relativno uredno da dobijaju.

Po rečima Milana Vujčića, prvog čoveka ASNS-a u „Goši“, i dok je štrajk trajao predsednika štrajkačkog odbora, zaposleni su, u međuvremenu, angažovali advokate, da pokušaju da obore odluku suda o stečaju, jer ima, kako kažu, proceduralnih propusta.

Da sve bude zanimljivije, i bivši direktor, onaj koga radnici nisu puštali u fabriku, uložio je žalbu, po istom osnovu.

Ako ne bude ništa od žalbe sudu, radnici su, kažu, spremni da opet krenu u Beograd, ovoga puta ne pred Vladu nego pred zgradu Predsedništva.

Inače, poslove koji su u toku, milionskih vrednosti u evrima, one od kojih su se radnici nadali da će se namiriti i da će, u krajnjoj liniji, to biti za njih, i njihove proizvode – vagone, svetlo na kraju tela, nije ugovarala „Goša“. To je činila druga firma, koju je prethodni vlasnik Slovak osnovao sa hiljadu dinara kapitala! Tu se ne završava, objašnjava stečajni upravnik, on je tu firmu preneo jednoj direktorki, a vlasnik je potom postao jedan od direktora… Dodaje još da eventualni podnosilac plana za reorganizaciju, postupka kojim bi se izbegao stečaj, mora da bude ozbiljna firma, jer nisu samo „Gošini“ dugovi milionski, i vrednost fabrike i mogućih poslova je takva. I kudikamo veća. Zašto i kako je onda završila u stečaju – i na to se čeka odgovor. Formalno, to je urađeno zbog duga od 400 hiljada evra koji je izvesna zemunska firma, osnovana pre nekoliko meseci, otkupila od bivšeg slovačkog vlasnika. A stvarno? Pitanje od nekoliko miliona evra. Najmanje.

Čitaj dalje...