You are here

EFJ traži pravedne autorske naknade za novinare, UNS jedan od predlagača rezolucije

UNS, 22. maj 2019 – Skupština Evropske federacije novinara (EFJ) zatražila je da novinari dobiju pravednu i proporcionalnu naknadu za svoje tekstove koje koriste izdavači i veb pretraživači. Rezolucijom o autorskim pravima, čiji je jedan od predlagača Udruženje novinara Srbije, podržavaju se ključne odredbe Direktive EU o autorskim pravima koje se odnose na izdavačku industriju i autore u publikacijama čiji se autorski rad koristi i u onlajn sferi.

Udruženje novinara Srbije se izborilo da Rezolucija EFJ-a obuhvati ne samo zemlje Evropske unije, već i zemlje kandidate, saopšteno je danas.

Skupština EFJ-a pozvala je sve evropske zemlje koje nisu usvojile zakone o autorskim pravima, da donesu efikasne zakone koji će pružiti pravičnu i proporcionalnu naknadu novinarima i osigurati da od te direktive korist nemaju samo izdavači, već i novinari.

Međunarodna i Evropska federacija novinara, koje su vodile snažnu kampanju kako bi se izborile za najbolji mogući tekst direktive, podržaće nacionalne kampanje i davati savete o nacrtima zakona zemljama kojima je to potrebno u naredne dve godine.

Skupština je obavezala Upravni odbor EFJ-a da se bori protiv kršenja autorskih prava u kolektivnom stvaranju kao što je slučaj u Španiji, protiv prakse lišavanja autorskih prava kao u Francuskoj i kada prava novinara nisu u potpunosti poštovana kao u Srbiji.

U rezoluciji EFJ spomenuta je i Estonija u kojoj se novinari ne prepoznaju kao autori, mada bi njihova prava trebalo da budu istovetna kao i prava drugih kreativnih autora. Ostali predlagači ove rezolucije su sindikati novinara iz Francuske, Španije, Estonije, kao i Nezavisno udruženje novinara Srbije.

Evropski parlament je 26. marta usvojio Direktivu o autorskim pravima na digitalnom jedinstvenom tržištu sa 348 glasova za, 274 protiv i 36 uzdržanih. Tekst Direktive o autorskim pravima na jedinstvenom digitalnom tržištu podržao je i Evropski savet 15. aprila, kada je 19 zemalja glasalo za, 6 protiv, a tri su bile uzdržane.

Foto/ilustracija: pixabay.com

Čitaj dalje...

EP: Nema napretka u slobodi izražavanja

UNS info, 15. jun 2017. godine – Evropski parlament (EP): Nema napretka u slobodi izražavanja, zabrinjavaju napadi na novinare, prenosi danas Udruženje novinara Srbije (UNS).

U juče usvojenoj Rezoluciji o Srbiji Evropski parlament izrazio je „zabrinutost zbog odsustva napretka u poboljšanju slobode izražavanja i autocenzure u medijima u Srbiji“. Kako se navodi u Rezoluciji, ovo je „fenomen koji je u pogoršanju“. EP je naglasio da „politička umešanost, pretnje, nasilje i zastrašivanje novinara, uključujući fizičke napade, verbalne i pisane pretnje i napade na imovinu ostaju problemi koji zabrinjavaju“.

„EP poziva vlast da javno i nedvosmisleno osudi sve napade, da obezbedi uslove kako bi se evikasnije istražili svi slučajevi napada na novinare i medijske radnike, kao i da počinioce brzo privede pravdi. EP izražava zabrinutost zbog činjenice da tužbe za klevetu disproporcionalno targetiraju kritički nastrojene medije i novinare, i mogućeg uticaja sudskih odluka na medijske slobode kada je reč o kleveti“, piše u Rezoluciji koju je UNS zatražio i dobio od Evropskog parlamenta.

EP je izrazio zabrinutost zbog negativne kampanje protiv istraživačkih novinara koji izveštavaju o korupciji i pozvao vlast da se uzdrži od uplitanja u takve kampanje.

„EP poziva na potpunu primenu medijskih zakona, pozdravlja potpisivanje Sporazuma o saradnji i merama za podizanje nivoa bezbednosti novinara i raduje se njegovom sprovođenju. EP naglašava potrebu za potpunom transparentnošću vlasništva u medijima i finansiranju medija i ohrabruje vladu da garantuje nezavisnost i finansijsku održivost oba javna servisa, medijskih sadržaja na jezicima nacionalnih manjina, kao i da povećaju ulogu javnih servisa u oblasti izveštavanja na manjinskim jezicima“, stoji u tekstu Rezolucije.

Rezolucija o izveštaju o Srbiji za 2016. godinu usvojena je juče većinom glasova u Evropskom parlamentu. Za tekst Rezolucije o Srbiji izvestioca Dejvida Mekalistera od 673 prisutna poslanika, 524 poslanika je glasalo za dok je protiv bilo njih 70. Od glasanja se uzdržalo 79 poslanika.

Evropski parlament juče je usvojio i izveštaj o Kosovu za 2016. godinu.

Ovo telo izrazilo je ozbiljnu zabrinutost zbog odsustva napretka u zaštiti slobode izražavanja i slobode medija, kao i povećanog poličkog uplitanja, pritisaka i zastrašivanja medija na Kosovu.
„EP je duboko zabrinut zbog povećanog broja direktnih pretnji i napada na novinare, kao i raširene samocenzure. EP poziva kosovske vlasti da u potpunosti prepoznaju i zaštite slobodu izražavanja u skladu sa EU standardima, da okončaju nekažnjivost napada na novinare i odgovorne privedu pravdi. EP poziva Vladu da garantuje nezavisnost i održivosti javnog servisa RTK i da uvede adekvatnu finansijsku šemu. EP poziva na usvajanje zakona o autorskim pravima i osiguravanje transparentnosti medijskog vlasništva“, navodi se u izveštaju za Kosovo.

EP je pozvao Vladu Kosova da osigura da slučajevi fizičkih napada na novinare i druge vrste pritisaka budu brzo istraženi i da se ubrzaju i ojačaju sudska rešavanja ovih predmeta, kao i da nastavi da nedvosmisleno osuđuje sve napade na novinare i medijske radnike i osigura transparentnost vlasništva nad medijima kako bi se smanjili rizici od pritisaka na urednike i novinare.

 

Čitaj dalje...