You are here

Ekonomsko osnaživanje interno raseljenih

SMEDEREVO, 12. februar 2018 – Grad Smederevo je objavio javni poziv za izbor korisnika za dodelu sredstava namenjenih ekonomskom osnaživanju interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu kroz dohodovne aktivnosti, za pokretanje, razvoj i unapređenje dohodovnih aktivnosti u poljoprivrednoj, zanatskoj, uslužnoj ili drugoj oblasti.

Pomoć se dodeljuje kao jednokratna i bespovratna i odobrava se u robi i materijalu za ekonomsko osnaživanje interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu, kroz dohodovne aktivnosti u maksimalnom iznosu do RSD 200.000,00, po porodičnom domaćinstvu korisnika.

Uslovi, kriterijumi i potrebna dokumentacija objavljeni su u okviru poziva i na zvaničnom gradskom sajtu, a dokumentacija i informacije mogu da se dobiju u prostorijama Povereništva za izbeglice i migracije Gradske uprave grada Smedereva, Ulica trg Republike broj 12-14 u Smederevu, svakog radnog dana u vremenu od 7 i 30 do15 sati.

Rok za podnošenje prijava je 30 dana (poziv objavljen 9. februara).

Čitaj dalje...