You are here

Sa barže u čamac, i tako četiri tone đubriva

SMEDEREVO, 7. jun 2019 – Policija je u Smederevu uhapsila D. S. (62) i D. K. (42), za koje se sumnja se da su 3. juna ove godine, sa barže usidrene na Dunavu kod Smedereva, ukrali oko četiri tone veštačkog đubriva, ukupne vrednosti oko 100.000 dinara.

Oni su, kako se sumnja, džakove sa veštačkim đubrivom čamcem više puta prebacivali na obalu. Pretresom kuća ove dvojice policijski službenici su našli 1.000 kilograma veštačkog đubriva, koje će biti vraćeno vlasniku.

Osumnjičeni D. S. i D. K. su, uz krivičnu prijavu, privedeni osnovnom javnom tužiocu u Smederevu.

Foto/ilustracija: MUP Srbije

Čitaj dalje...

Subvencije za poljoprivrednike

SMEDEREVO, 1. jul 2017 – Grad Smederevo objavio je danas šest javnih poziva u oblasti poljoprivrede, pored ostalih i poziv bankama za kratkoročno i dugoročno kreditiranje registrovanih poljoprivrednih gazdinstava na teritoriji grada Smedereva, uz učešće lokalne samouprave u sufinansiranju dela kamate na kredite za osnovna i obrtna sredstva u poljoprivredi.

Zainteresovane banke moraju ponuditi sledeće uslove za kratkoročne kredite (do 12 meseci): za nabavku obrtnih sredstava u poljoprivredi (repromaterijal, sredstva za zaštitu bilja, gorivo, đubrivo, sadni materijal, stočna hrana, ambalaža, kupovina stoke i dr.); u iznosima od 100.000,00-400.000,00 dinara sa rokom korišćenja do 12 meseci i jednokratnim vraćanjem; sa kamatnom stopom utvrđenom na godišnjem nivou, bez valutne klauzule.

Nephodno je definisati namensko kreditiranje u ugovoru o kreditu, tako da se navede vrsta robe čija se nabavka kreditira na osnovu dokumenata o nabavci robe /faktura,ugovor/, a za iznose do 200.000,00 dinara, proizvođači nakon realizacije kredita dostavljaju račune o namenskom trošenju sredstava izdate u periodu korišćenja kredita, a koji pokrivaju iznos odobrenog kredita.

Grad Smederevo vrši sufinansiranje kamata po kratkoročnim kreditima nakon dospeća kredita, za utvrđeni iznos kamate preko 3%.

Uslovi za dugoročne kredite (do 36 meseci): za nabavku osnovnih sredstava u poljoprivredi (nabavku mehanizacije, mašina i opreme za poljoprivrednu proizvodnju, kupovinu zemljišta za poljoprivredne svrhe, podizanje dugogodišnjih zasada, nabavku osnovnih stada i dr.); u iznosima od 500.000,00-1.000.000,00 dinara sa rokom korišćenja do 36 meseci i vraćanjem u 6 jednakih rata (6-mesečne rate 31.12. i 30.06.); kamatna stopa: utvrđena na godišnjem nivou, bez valutne klauzule.

Za dugoročne kredite (do 36 meseci): za nabavku protivgradnih mreža i prateće opreme na površini do 1 ha po registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu; odobravanje kredita u minimalnom iznosu od  500.000,00 dinara sa rokom korišćenja do 36 meseci i vraćanjem u 6 jednakih rata (6-mesečne rate 31.12. i 30.06.); kamatna stopa: utvrđena na godišnjem nivou, bez valutne klauzule;

Dugoročni krediti se odobravaju strogo namenski, na osnovu dostavljene dokumentacije /ugovor, fakture i druge prateće dokumentacije/.

Grad Smederevo vrši sufinansiranje kamate po dugoročnim kreditima za nabavku osnovnih sredstava za utvrđeni iznos kamate preko 3%, a posebno, za nabavku protivgradnih mreža i opreme za zasade do 1 ha površine, vrši sufinansiranje kamate 100%.

 

Pravo na korišćenje može ostvariti poljoprivredno gazdinstvo (fizička i pravna lica) upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava sa aktivnim statusom; ako su prebivalište (ili sedište pravnog lica) i poljoprivredna proizvodnja podnosioca zahteva na teritoriji grada Smedereva; ako podnosilac zahteva nema neizmirenih dospelih obaveza po ranije odobrenim zahtevima finansiranim od strane lokalne samouprave, zbog čega banka podnosi zahtev za proveru i saglasnost gradu Smederevu, za svakog korisnika kredita.

Rok za dostavljanje ponude je  14.07.2017. godine do 12 časova.

Takođe, objavljeno je još pet poziva u oblasti poljoprivrede: za regresiranje reproduktivnog materijala u govedarstvu, za subvencionisanje investicija u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava, za subvencionisanje premije osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja, zatim za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Smedereva za 2018. godinu, i za ostvarivanje prava korišćrnja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Smedereva za 2018. godinu.

 

 

Čitaj dalje...