You are here

Odluka o načinu upoznavanja građana sa rebalansom budžeta

SMEDEREVO, 11. jun 2019 – Odeljenje za finansije i lokalnu poresku administraciju Gradske uprave Smederevo donelo je danas Odluku o načinu upoznavanja građana sa Nacrtom odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Smederevo za 2019. godinu. Pozdravljamo i pohvaljujemo impuls lokalne administracije da najvažniji dokument bude transparentan i dostupan građanima, čije su te pare.

U članu 1. se navodi da će građani biti upoznati sa predloženim rebalansom tako što će ovaj akt biti istaknut na sajtu Grada Smedereva. U drugom stavu ovog člana se dodaje da se  Predlog projekta kapitalnih investicija nalazi u članu 9, od 13. do 25. strane pomenutog dokumenta.

U drugom, poslednjem članu ove odluke stoji da zainteresovana pravna i fizička lica mogu svoje primedbe i predloge na predloženi rebalans budžeta da pošalju u e-formi do četvrtka, 13. juna u 13 časova na e-adresu: nacelnik.finansije@smederevo.org.rs.

Podsećamo, danas je 11. jun, kada je ova Odluka saopštena. Dakle, građani imaju čitava dva dana da pročitaju 97 strana predloženog najvažnijeg finansijskog dokumenta za jednu lokalnu zajednicu, pod pretpostavkom da se razumeju u finansije. Da naprave beleške, donesu zaključke i podnesu primedbe i predloge. Valjda, opet pod pretpostavkom da u međuvremenu ne rade, ne spavaju i slično. I tako, pohvale sa početka ovog kratkog teksta padaju u vodu.

Čitaj dalje...

Sufinansiranje programa crkava i verskih zajednica

SMEDEREVO, 22. avgust 2018 – Gradsko veće Grada Smedereva, na prvoj sednici u promenjenom sastavu, pored ostalog je odlučilo o sufinansiranju programa od javnog interesa koje realizuju crkve i verske zajednice na teritoriji grada Smedereva u 2018. godini.

Iz budžeta grada Smedereva u 2018. godini za ovu namenu biće izdvojeno ukupno dva miliona dinara.

Za sufinansiranje izgradnje crkava, verskih objekata i parohijskih domova, raspoređeno je milion dinara.

Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Mihajlovačkoj u Mihajlovcu dodeljeno je 200.000 dinara na ime sufinansiranja radova na izgradnji zidane ograde na jugoistočnoj strani crkvenog dvorišta, a Hramu svetog apostola i jevanđeliste Luke u Smederevu iznos od 800.000 dinara, na ime sufinansiranja nastavka radova na izgradnji parohijskog doma pri Crkvi svetog Luke u Smederevu.

Za sufinansiranje adaptacije, rekonstrukcije  i održavanja crkava, verskih objekata i parohijskih domova, raspoređena su sredstva u ukupnom iznosu od 600.000 dinara.

Srpska pravoslavna crkvena opština Smederevska u Smederevu dobila je 150.000 dinara za sanaciju i revitalizaciju fasade crkve Sv. velikomučenika Georgija – Saborne crkve u Smederevu; Srpska pravoslavna crkvena opština Mihajlovačka u Mihajlovcu, iznos od 120.000 za radove na izgradnji poda crkvene sale, a Srpska pravoslavna crkvena opština Lipska u Lipama 100.000, zae izvođenje radova na sanaciji krovnog pokrivača na hramu Rođenja Presvete Bogorodice u Lipama;

Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini u Vranovu opredeljen je iznos od 150.000 dinara za nastavak radova na ulepšavanju porte vranovske Crkve;  Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini u Skobalju 80.000, takođe za nastavak radova na održavanju Hrama Presvete Bogorodice u Skobalju.

Za sufinansiranje programa zaštite i brige o verskim objektima od izuzetnog istorijskog, nacionalnog i kulturnog značaja raspoređuju se sredstva u ukupnom iznosu od 100.000 dinara i opredeljena su za Srpsku pravoslavnu crkvenu opštinu Osipaoničku, na ime sufinansiranja uređenja sakralnih spomenika i izrade trotoara oko Hrama.

Za program podrške organizaciji verskih manifestacija od značaja za grad Smederevo, podeljeno je 200.000 dinara: Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini u Smederevu 150.000, za sufinansiranje proslavljanja Badnje večeri i vađenja Časnog Krsta iz vode na dan Bogojavljenja, i Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Osipaonica 50.000 dinara, za organizaciju manifestacija značajnih za selo Osipaonica (Sabor Sv. arh. Gavrila, Duhovski ponedeljak, Badnje veče).

Pravoslavna crkvena opština Jasenačka u Jasenku dobiće 100.000 dinara na ime sufinansiranja organizacije 21. Letnjeg kampa veronauke.

Čitaj dalje...

Finansiranje projekata u kulturi u Smederevu

SMEDEREVO, 8. avgust 2018 – Komisija za izbor projekata u kulturi odlučila je koji će projekti u pet oblasti stvaralaštva biti finansirani iz budžeta grada Smedereva u 2018. godini, u ukupnom iznosu od 4,9 miliona dinara, saopšteno je na gradskom sajtu.

Sredstvima budžeta Grada Smedereva u 2018. godini biće finansirana dva projekta u oblasti pozorišne umetnosti. Takođe, novac je odobren za projekte 20 kulturno-umetničkih društava u oblasti umetničke igre – klasičan balet, narodna igra, savremena igra. Novac za pripremu i realizaciju izvođenja različitih kulturnih programa i sadržaja opredeljen je na ukupno 18 udruženja građana, a iz budžeta će se finansirati i sedam projekata u oblasti književnosti, kao i tri u oblasti muzike.

Čitaj dalje...

Rebalansirani smederevski budžet veći za 155 miliona

SMEDEREVO, 4. avgust 2018 – Osnovnom odlukom o budžetu grada Smedereva za 2018. godinu planirani su prihodi u nivou od 3.939.000.000 dinara. Prvim rebalansom, o kome će raspravljati smederevski odbornici naredne sedmice, utvrđuju se prihodi u iznosu od 4.094.000.000 što predstavlja nominalno povećanje za 155 miliona dinara, kako je pojašnjeno portalu Podunavlje.info, čime su prihodi uravnoteženi sa rashodima.

Osnovni razlozi za donošenje rebalansa budžeta grada Smedereva za 2018. godinu, kako nam je rečeno, ogledaju se u potrebi planiranja novih projekata koji se finansiraju iz sredstava Evropske unije kao što su:

Projekat „Poboljšanje uslova za održivo, bezbednije i efikasno poslovanje objekta ‘Veseli cvetovi’ Smederevo“, planiran u ukupnom iznosu od 10.251.000 dinara, od čega učešće Grada Smedereva iznosi 1.540.800, dok je donacija iz IPA fonda preko programa – podrška EU za razvoj opština 8.710.200 dinara;

Projekat „Osvetlimo industrijski park-poboljšanje infrastrukture snabdevanja električnom energijom i osvetljenja u industrijskom parku“ planiran je u ukupnom iznosu od 39.063.840 dinara, od čega učešće Grada Smedereva iznosi 5.933.040 dinara, dok donacija iz IPA fonda preko programa – podrška EU za razvoj opština je 33.130.800 dinara;

Projekat „Voda za poslovanje-Razvoj projekta za izvođenje za magistralni cevovod za vodosnabdevanje Industrijske zone duž starog Šalinačkog puta i puta M-24 do Kovinskog mosta“ planiran je u ukupnom iznosu od 3.127.200 dinara;

Projekat „Unapređenje efikasnosti podrške razvoja lokalne i regionalne privrede, kroz inovativne modele komunikacije i saradnje“ planiran je u ukupnom iznosu od 331.672 dinara.

Povećanje prihoda je izvršeno kod sledećih pozicija:

Društvena briga o deci – Ukupno planirana sredstva iznose 445.585.739 dinara i to iz: budžeta grada Smedereva 438.585.739 dinara i sredstva iz sopstvenih prihoda 7.000.000 što predstavlja povećanje za: 85.727.528 dinara;

Razvoj kulture i informisanja – Za razvoj projekata u oblasti kulture planirana transferna sredstva su 272.532.838 dinara (iz budžeta grada Smedereva 240.014.649 dinara, a sredstva iz sopstvenih prihoda u iznosu od 32.518.189). Sredstva iz budžeta grada povećana su u ukupnom iznosu od 40.408.674 dinara.

Planirana sredstva iz budžeta grada Smedereva za osnovno obrazovanje su 276.780.000 dinara, što je povećanje od 35.896.000 dinara.

Planirana transferna sredstva iz budžeta grada Smedereva iznose 105.280.000 dinara za srednje obrazovanje, što je povećanje u iznosu od 8.540.000 dinara.

Kod socijalnih davanja su takođe izvršena značajna povećanja planiranih iznosa:

– finansijska pomoć porodiljama u iznosu od 1.500.000 dinara,

– poseban roditeljski dodatak u iznosu od 500.000 dinara,

– besplatna užina u Đačkoj kuhinji u iznosu od 2.000.000 dinara

– vanredne novčane pomoći u iznosu od 8.500.000 dinara.

– Crveni krst, planirana sredstva iz budžeta grada Smedereva 35.811.000 dinara, što je povećanje u ukupnom iznosu od 10.811.000 dinara i to za: Narodnu kuhinju 10.811.000 dinara.

Planirana sredstva za zdravstvenu zaštitu su takođe uvećana za 24 miliona dinara. Planirani iznos po rebalansu je 65 miliona dinara.

Od ostalih tema iz seta finansijskih pitanja, na sednici Skupštine grada Smedereva raspravljaće se i o završnom računu budžeta grada Smedereva za 2017. godinu. Budžet za 2017. godinu je planiran u iznosu od 3.627.500.000 dinara. Izvršenje je 2.962.538.047 dinara što predstavlja 81,67% od plana.

Izveštaj nezavisnog revizora o obavljenoj reviziji konsolidovanog završnog računa budžeta grada za 2017. godinu takođe će se naći pred odbornicima na narednoj skupštinskoj sednici. Nezavisna revizija je dala pozitivno mišljenje na finansijske izveštaje;

Set finansijskih pitanja  zaokružiće informacija o ostvarenim prihodima i primanjima i izvršenim rashodima i izdacima budžeta grada Smedereva za prvih šest meseci ove godine.

Ukupni prihodi i primanja budžeta grada Smedereva za period I-VI 2018. godine ostvareni su u iznosu od 1.459.827.971 dinara, odnosno 37,99%. Prihodi i primanja budžeta, sa prenetim sredstvima iz prethodne godine su ukupno 1.607.940.488 dinara, odnosno 40,82% planiranih sredstava po Odluci o budžetu grada Smedereva za 2018. godinu.

Sednica Skupštine grada Smedereva zakazana je za utorak, 7. avgust 2018. godine, sa početkom u 10 časova.

Čitaj dalje...

Finansiranje smederevskog sporta u 2017.

SMEDEREVO, 23. jun 2017 – Odeljenje za javne službe Gradske uprave grada Smedereva objavilo je javni poziv za izbor programa u oblasti sporta koji će se finansirati iz budžeta grada Smedereva u 2017. godini.

Za zadovoljenje potreba i interesa građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva, budžetom su opredeljena sredstva u ukupnom iznosu od 72 miliona dinara.

Rok za dostavljanje predloga programa, sa pratećom dokumentacijom je 15 dana od dana objavljivanja na gradskom sajtu, gde su u okviru javnog poziva taksativno navedeni uslovi koje je potrebno ispuniti i koju dokumentaciju je neophodno dostaviti.

Sportske organizacije bi trebalo da budu obaveštene o odobrenim novčanim sredstvima u roku od 90 dana od dana završetka roka za podnošenje predloženih programa. To znači da će čitav postupak biti završen, ukoliko se budu ispoštovali rokovi, tek u oktobru.

Čitaj dalje...