You are here

Pošumljavanje najefikasniji način borbe sa aerozagađenjem

BEOGRAD, 25. april 2019 – Ministar zaštite životne Goran Trivan razgovarao je juče sa predstavnicima gradskih i opštinskih samouprava Beograda, Niša, Užica, Smedereva, Valjeva i  Kosjerića, o rešavanju problema zagađenja vazduha u tim sredinama, objavljeno je danas na zvaničnom sajtu Vlade Srbije.

Tokom sastanka  izneti su  podaci Agencije za zaštitu životne sredine po kojima je tokom prošle godine Užice imalo 154 dana sa povećanom koncentracijom zagađujućih materija, Smederevo 146, Kosjerić 86, Beograd 74, Valjevo preko 70 dana, dok su se u vazduhu u Nišu u 54 dana pokazale dominantnim PM čestice.

Ove opštine su prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine Republike Srbije identifikovane sa najvećim brojem dana u kojima je tokom godine povećana koncentracija zagađujućih materija u vazduhu.

Trivan je podsetio da zbog zagađenog vazduha, prema podacima Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji godišnje umre 6.500 ljudi i da je prioritetno pitanje rešavanje tog problema.

Ključ za rešavanje aerozagađenja je na lokalu, u opštinama i gradovima gde se građani suočavaju sa tim problemima. Odgovornost za kvalitet vazduha u sredinama iz kojih dolazite je vaša, svake lokalne samouprave i njenog rukovodstva, rekao je Trivan i izrazio spremnost Ministarstva zaštite životne sredine da pomogne u rešavanju tog problema.

U otvorenom razgovoru sa Trivanom i njegovim saradnicima, predstavnici  lokalnih samouprava su ukazali na izvore aerozagađenja u gradovima i opštinama iz kojih dolaze, na probleme u njihovom otklanjanju  i izneli primere dobre prakse u rešavanju problema zagađenja vazduha.

Predstavnici lokalnih samouprava su potvrdili  da  su najveći izvori lošeg kvaliteta vazduha individualne ili gradske kotlarnice koje kao energent koriste mazut ili ugalj, stari automobili i dizel vozila i saobraćajna regulacija.

Tokom  razgovora su tražena i predlagana rešenja za realizaciju planova, programa i mera za otklanjanje aerozagađenja  i unapređenje kvaliteta vazduha koje su opštine i gradovi  po zakonu obavezne da izrade, dostave Ministarstvu zaštite životne sredine na saglasnost, a potom  primenjuju.

– Morate sami sebi pomoći, da bi vam i mi pomogli. Hoćemo da zajedno rešavamo vaš problem, ali morate da uradite svoj deo posla, planove i programe. Ako pokažete da ste u budžetu vaših opština predvideli finansijska sredstva  za ozelenjavanje, da otvarate „pluća“ vaših gradova i opština sadnjom novih stabala, da ste ugasili bar jednu kotlarnicu koja kao energent koristi mazut i Ministarstvo će vam pružiti i stručnu i finansijsku podršku, istakao je Trivan.

On je ukazao na to da bez planova i projekata se ne može trošiti ni budžet opština niti  aplicirati  za projekte kojima bi se rešavalo aerozagađenje ili drugi ekološki problemi.

Ministarstvo zaštite životne sredine je, naveo je Trivan, i ove, kao i prošle godine, pre neki dan objavilo konkurs za pošumljavanje, koji je na sajtu Ministarstva, i pozvao opštine da apliciraju.

On je podsetio da je pošumljavanje najednostavniji i najefikasniji način borbe sa aerozagađenjem i klimatskim promenama.

Na kraju sastanka je zaključeno da će predstavnici lokalnih samouprava  u nalaženju praktičnih  rešenja za probleme zagađenja vazduha u njihovim sredinama imati otvorenu, redovnu komunikaciju i konsultacije kao i podršku Sektora za upravljanje životnom sredinom, Odeljenje za zaštitu vazduha Ministarstva zaštite životne sredine.

Foto: srbija.gov.rs

Čitaj dalje...

Dogovor sa HBIS-om o sprečavanju aerozagađenja

SMEDEREVO, 27. decembar 2018 – Predstavnici tri najugroženija sela, Radinca, Vranova i Ralje, sastali su se sa ljudima iz HBIS-a i dogovorili šta sve, i kada, treba da bude urađeno kako bi se sprečilo dalje aerozagađenje. Kineska kompanija je prihvatila obavezu da postavi dve merne stanice koje će kontinuirano raditi i za tu namenu je predvidela u budžetu iznos od 20 miliona dinara. Za sprečavanje štetne emisije su, kako su informisani predstavnici tri sela, spremni da ulože 800.000 evra, koliko će da košta postavljanje filtera i merača na najvećim emiterima. I, najveća, za naše prilike gotovo neverovatna cifra – 800 miliona evra! Toliko će, naime, da košta kompletno izolovanje pogona aglomeracije, koji će raditi kao apsolutno zatvoren objekat, s obzirom da je to jedini način da se famozna crvena prašina eliminiše. Za taj posao, kako su rekli predstavnici kompanije, potrebno je nešto više vremena; od 12 do 18 meseci od dana dobijanja dozvole za izvođenje građevinskih radova.

U međuvremenu su, i o tome su obavešteni predstavnici tri sela, asfaltirali put u Železari sa koga je dolazilo najviše prašine, što bi, dok sve drugo ne bude urađeno, trebalo donekle da spreči, odnosno umanji dalje zagađenje na ovaj način.

Kako se sastanak odvijao u kancelariji gradonačelnice Smedereva, i grad se uključuje; dogovoreno je da Smederevo finansira popravku već postojećih mernih stanica u Radincu i Vranovu, koje bi, zajedno sa onim koje će postaviti HBIS, davale pravu sliku stanja životne sredine.

Na kraju, utanačen je i sastanak sa ministrom za zaštitu životne sredine, koji bi trebalo, njegovo ministarstvo i Vlada, u neku ruku, da budu garanti ispunjenja svega dogovorenog. Taj sastanak bi trebalo da bude održan odmah po Novoj godini.

Čitaj dalje...

„Nevidljivi ubica“: PM-10 česticu udišemo svaki dan

Izvor: blic.rs, autor: Predrag Vujanac, 20. decembar 2018 – U Srbiji godišnje umre, prema zvaničnim podacima Svetske zdravstvene organizacije, 6.000 ljudi od bolesti izazvanih lošim kvalitetom vazduha, a kao glavni krivac označene su PM-10 čestice, poznate kao nevidljive ubice iz vazduha.

Šta su zapravo te famozne čestite i možemo li se ikako zaštititi?

Taj „nevidljivi ubica“ iz vazduha je prašina manja (PM) od 10 mikrometara i predstavlja smešu dima, čađi, prašine i kiseline, uz teške metale poput olova, kadmijuma, nikla i arsena, a nastaje kao posledica kombinovanog uticaja grejanja, saobraćaja i industrije.

Kad udisanjem stigne u pluća, PM-10 čestice deponuju se u najdubljim delovima tog organa i, kako upozoravaju lekari, posebno ugrožavajući decu, trudnice, stare osobe i hronične bolesnike.

FOTO: RAS SRBIJA

Urok i iznenadnih smrti

– U slučaju udisanja PM-10 čestica, koje skraćuju dah, srce se napreže da bi kompenzovalo smanjeni unos kiseonika i pri tom se iscrpljuje. Na taj način, pored razboljevanja pluća, one dovode i do srčanog ili moždanog udara i možemo ih smatrati uzrokom iznenadne srčane smrti, za koji nemamo valjani dokaz – objašnjava onkolog dr Zoran Živković.

Te PM-10 čestice, kako pokazuju dnevna, iz sata u sat, merenja na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine, juče su Valjevo ponovo svrstale na čelo najzagađenijih gradova u Srbiji, dok je vazduh kao zagađen, što je nešto blaža varijanta, izmeren u Subotici, Novom Sada, Nišu, Rumi, Pančevu, Smederevu i Užicu.

Šta gde najviše zagađuje

Inače, dozvoljena vrednost PM-10 čestica u vazduhu iznosi 50 mikrograma po kubnom metru, a ta vrednost, opet pokazuju podaci Ministarstva i Agencije za zaštitu životne sredine, čak u pet gradova traje duže od 100 dana godišnje: Pančevo (157), Užice (122), Valjevo (114), Kraljevo (106) i Kragujevac (101).

Što se tiče uzroka, Ministarstvo je indikovalo sledeće razloge za prekomerno zagađeni vazduh u ovim gradovima: Pančevo – industrija i saobraćaj, Užice – grejanje i saobraćaj, Valjevo – grejanje i saobraćaj, Kraljevo – grejanje i saobraćaj, Kragujevac – industrija i saobraćaj.

Daleko od rešenja

Rešenje problema prekomernog zagađenja zahteva multidisciplinarni pristup, za početak sa saobraćajem, ali po onome šta je potrebno promeniti, rešenje nije na vidiku.

– Treba se fokusirati na saobraćaj i vozila na dizel pogon, koja ispuštaju ugljen dioksid, ugljen monoksid, azot monoksid, azot dioksid, koji u reakciji sa vlažnim vazduhom daju kiseline i jedan su od uzroka takozvanih „kiselih kiša”. Posebna pažnja se mora obratiti na starost automobila i njihovu potrošnju i sagorevanje goriva. Ako bi zagađenje česticama PM-10 smanjili za 10 mikrograma po metru kubnom, broj smrtnih slučajeva bi se prepolovio – smatra dr Zoran Živković.

Što se tiče grejanja, državni sekretar Ministarstva za zaštitu životne sredine Dragan Jeremić kaže da bi rešenje za lokalne toplane, koje koriste ugalj ili mazut, bio prelazak na gas ili biomasu.

– Osim ekološkog, imali bi i ekonomski efekat, jer bi kotlovi na biomasu smanjili osnovnu cenu grejanja i daljinsko grejanje učinili pristupačnijim za građane. Tamo gde nije moguće priključe na daljinski sistem, treba razmisliti o subvencionisanju zamene individualnih ložišta na ugalj za manje štetne energente – poručuje Jeremić.

U Valjevu, gradu najviše pogođenom PM-10 česticama, inače, centralno grejanje koristi tek petina žitelja, a grad kome „na ruku“ ne ide ni njegov geografski položaj u kotlini, posebno ugrožava 30.000 individualnih ložišta koja koriste drvo i ugalj lošeg kvaliteta. Uz to, valjevskim ulicama šparta, kako se procenjuje, oko 30.000 automobila.

FOTO: PREDRAG VUJANAC / RAS SRBIJA

Tek pošto je građanska inicijativa „Da Valjevo prodiše“ i Lokalni front skupio peticiju sa više od 1.500 potpisa građana, vlast je prihvatila da o aeorazagađenju otvori raspravu 24. decembra. S druge strane, gradonačelnik Slobodan Gvozdenović ponavlja da „Valjevo što se tiče vazduha nije ni Hirošima ni Nagasaki“, kao i da ne postoje nikakve zvanične informacije o tome da je vazduh u Valjevu zagađen.

– Nikakve zvanične informacije od Zavoda za javno zdravlje, Batuta, Agencije za zaštitu životne sredine, nismo dobili. Neću da raspravljam o PM-10 česticama, o merenju Agencije za zaštitu životne sredine, ali hoću da vam naglasim da nikakav zvaničan dokument, ovde nije stigao – rekao je Gvozdenović za skupštinskom govornicom.

To što se građani ovog grada svakodnevno guše i što zvanična merenja na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine pokazuju da je Valjevo među najzageđnim gradovima u Srbiji, Gvozdenoviću očigledno nije dovoljno.

Naslovna fotografija: M. CVETKOVIĆ / RAS SRBIJA

https://www.blic.rs/vesti/drustvo/nevidljivi-ubica-famoznu-pm-10-cesticu-udisemo-svaki-dan-a-godisnje-odnese-6000/0xmjnr2?fbclid=IwAR1esARGmDoBHRH9FeuTPTmwzvcuVifSmHWFT6OUR-t0FfdrTAkRV_0mwJg#

Čitaj dalje...

Sastanak sa predstavnicima HBIS-a, skup u nedelju

SMEDEREVO, 7. decembar 2018 – Delegacija meštana Radinca, Vranova, Ralje i Poljoprivrednog udruženja „Smederevski domaćin“ i Pokreta Tvrđava, uz posredovanje gradonačelnice Smedereva, sastali su se danas sa predstavnicima kompanije HBIS. Složili su se da problem postoji, kao i oko nekoliko načina na koji bi mogao da se prevaziđe, a najveću pomoć u tome očekuju od Ministarstva za zaštitu životne sredine, u koje bi trebalo da odu zajedno tokom naredne nedelje.

Koliki je problem – tek treba da se ustanovi, jer merne stanice u Radincu i Ralji, koje su ih ranije izveštavale o nivou zagađenosti vazduha, odavno ne rade. I predstavnici HBIS-a su za to da one prorade, jer je ovako sve na nivou nagađanja. Oni, kako su napomenuli, izdvajaju sredstva za tu namenu i očekuju od države, u čijoj su nadležnosti i merne stanice Agencije i sama Agencija za zaštitu životne sredine, da to bude urađeno u najkraćem mogućem roku. Što se tiče konkretnih mera na smanjenju emisije gasova iz Železare – to je nešto duži proces, ali su na to spremni, u čemu takođe očekuju pomoć Ministarstva za zaštitu životne sredine. I meštani Železari susednih sela su mišljenja da bi država morala više da se angažuje, da pokaže da poštuje zakone koje je sama usvojila, a koji se tiču zaštite životne sredine. Koliko će u tome imati uspeha znaće se više nakon sastanka u Ministarstvu.

Što se tiče ranije zakazanog skupa za nedelju u podne, gde će se i u kojoj formi odigrati ostaje otvoreno pitanje. Predlog da bude u zatvorenom prostoru, umesto kod kapije Železare, kako je prvobitno planirano, podržala je većina predstavnika sela, ne svi, baš kao ni Pokret Tvrđava, koji se tim povodom obratio saopštenjem. U saopštenju ovaj pokret navodi da će okupljanje biti pred kapijom 3. „Odluka o protestnom skupu je doneta nedelju dana pre, na Zboru građana u selu Radinac, koje je inače najpogođenije zagađenjem iz Železare. Skup će trajati sat vremena i radi se o skupu upozorenja, a ukoliko zahtevi ne budu ispunjeni u zadatom roku, protesti će se radikalizovati“ navodi se u saopštenju Pokreta Tvrđava.

Tako je, za sada, jedino izvesno da će okupljanja u nedelju biti biti, ne i kakvog.

Čitaj dalje...

Aerozagađenje: Sastanak u Ministarstvu privrede

BEOGRAD/SMEDEREVO, 6. decembar 2018 – Predstavnici Vranova, Ralje, Radinca, Udruženja Smederevski domaćin, MZ Radinac i Pokreta Tvrđava, zajedno sa gradonačelnicom Smedereva, razgovarali su danas u Ministarstvu privrede u vezi sa rešavanjem problema aerozagađenja u Smederevu, potvrdili su članovi delegacije za Podunavlje.info.

Ovog petka trebalo bi da se sastanu sa predstavnicima HBIS-a, a naredne nedelje i da se ugovori sastanak sa ministrom zaštite životne sredine. Protest, koji je bio zakazan za nedelju u 12 sati ispred Železare, dogovoreno je da bude održan u prostorijama MZ Radinac, iako ima nedoumica u vezi sa ovom odlukom kod svih članova delegacije.

U Radincu je, podsetimo, prvi zbor građana održan 24. novembra zbog „otklanjanja posledica zagađenja i sprovođenja ekoloških normi za minimum zdravog života u ovoj sredini“.

Kako je tada rečeno, u pitanju je „nepolitički skup, protiv fabrike (železara) ne dejstvujemo, niti imamo želju da se ona zatvara, a i svi znamo da je to nemoguće“. Tom prilikom se čulo i da je zagađenjem vazduha „koje prelazi dvostruke mere“ direktno izloženo 20.000 ljudi i još toliko sa znatno manjom emisijom zagađenja, ali da i one prelaze granične vrednosti. Građani su tada artikulisali i zahteve koji su se odnosili na postavljanje odgovarajućih filtera i sprovođenje ekoloških mera koje će dovesti zagađenost u okvire dozvoljene zakonom i stavljanje mernih stanica u funkciju.

Pokrenuta je i peticija u vezi sa ovim problemom, a do pomenutog zbora građana samo u Radincu i Vranovu je potpisalo oko 900 građana.

 

Čitaj dalje...

Bal pod maskama na Trgu

SMEDEREVO, 18. novembar 2018 – Na centralnom smederevskom Gradskom trgu, ovog popodneva okupila su grupa uglavnom mladih ljudi na protestu/performansu, koji je naslovljen „Bal pod maskama“. Povod je aerozagađenje, konkretno, enorman porast koncentracije štetnih čestica u smederevskom vazduhu proteklih nedelja, a došli su na poziv koji je na FB objavio Pokret Tvrđava.

– S tim problemom se ne suočavaju samo ljudi koji žive u atarima sela kod Železare, mada je kod njih najgore, nego čitavo Smederevo. Pre svega je u pitanju prašina, koja nastaje, po svemu sudeći, lošim upravljanjem i skladištenjem otpadnih materija u Železari. Slike koje smo izneli su dovoljno alarmantne. Najviše nas pogađa što nadležni ćute o tome, iako i oni sigurno vide da su vrednosti koje se očitavaju i po 5-6 puta veće od dozvoljenih. Mi ne želimo da se Železara zatvori, ona mora da radi, jer hrani 5.000 porodica, to je 20.000 žitelja Smedereva. Mi samo tražimo da stave adekvatne filtere, da uklone brda šljake, kakav je bio dogovor kada su Kinezi došli. Konačno, želimo da nadležni objave koliko je ljudi u skorije vreme obolelo do malignih bolesti, jer neka naša nezvanična saznanja su da je u Smederevu procenat mnogo veći nego u nekim drugim gradovima slične veličine – prenosi razloge okupljanja i zahteve skupa Kolja Krstić iz Pokreta Tvrđava.

Čitaj dalje...

Formirana Radna grupa za smanjenje aerozagađenja

BEOGRAD/SMEDEREVO, 24. oktobar 2018 – Vest koju je danas objavilo Ministarstvo za zaštitu životne sredine, da je formiralo Radnu grupu za smanjenje aerozagađenja, trebalo bi da obraduje i Smederevce. Jer, kako ste mogli da pročitate i na ovom portalu, vazduh u Smederevu je već izvesno vreme sve samo ne zdrav. Podaci sa merne stranice za automatski monitoring kvaliteta vazduha u Smederevu, one jedine koja radi, već poduže pokazuju koncentracije mikro čestica u vrednostima koje prevazilaze dozvoljene; i po tri puta su veće od onih koje se tretiraju kao opasne po zdravlje.

Kao neko ko je među prvima pokrenuo ovu temu, kada je pre petnaestak dana u Smederevu zabeleženo alarmantno povećanje prisustva pomenutih opasnih čestica, ovo doživljavamo kao znak da se „tamo negde“ ipak prati šta se objavljuje. Nismo samozaljubljeni, da mislimo da je sve od nas krenulo, jer su se istom temom, zagađenja vazduha u Smederevu, bavili i prestonički mediji, nekoliko dana posle nas. Ono, neki savesno i odgovorno, po svim uzusima profesije, drugi tako da je moglo da se zaključi da su Smederevci načisto poludeli kada na 25 stepeni Celzijusa lože kotlarnice, pošto su one apostrofirane kao najveći zagađivači u momentu dok smo još uvek uživali blagodeti miholjskog leta. Ali, šta da se radi…

Inače, resorni ministar Goran Trivan je, kada ga je novinar ovog portala pitao, rekao da će se njegovo Ministarstvo „uskoro pozabaviti Smederevom“. Bilo je to u maju, do duše ove godine, „uskoro“ još uvek traje.

Ostaje nada da neće biti po onoj novonarodnoj; „Ako hoćeš da se nešto nikada ne reši – samo formiraj radnu grupu“.

Čitaj dalje...