You are here

Pristupačnost II deo

SMEDEREVO, 9. decembar 2017 – Podunavska inicijativa je jedan od prvih sadržaja u okviru projekta “Za život bez prepreka osoba sa invaliditetom” posvetila problemu pristupačnosti.

U drugom delu, pokušaćemo da ovaj problem sagledamo iz ugla osoba sa invaliditetom, sa vremenskom distancom od dva meseca. Šta je u međuvremenu urađeno po ovom pitanju, kakva su zapažanja u ovom trenutku i koji su problemi na čijem rešavanju treba zajednički raditi u bliskoj budućnosti? Ima i primera dobre prakse, koji su u mnogome promenili, na bolje, svakodnevni život određenih kategorija osoba sa invaliditetom.

Pristupačnost osoba u kolicima

Portal Podunavlje.info je, u okviru projekta “Za život bez prepreka osoba sa invaliditetom”, ukazao  na fizičke prepreke u centru grada koje otežavaju kretanje osoba sa invaliditetom, naročito onih u kolicima. Kako smo informisali početkom oktobra, predstavnici lokalne samouprave, nadležnih službi i Gradskog saveza socijalno humanitarnih organizacija, napravili su plan hitne sanacije postojećih saobraćajnica u centru grada, za nesmetano kretanje osoba sa invaliditetom, naročito lica u kolicima i to je urađeno tokom novembra.

Dobrila Našpalić, sekretar Međuopštinskog udruženja distrofičara Smederevo, koje postoji više od 40 godina, smatra da ima velikih pomaka, ali da pitanje pristupačnosti osoba sa invaliditetom još uvek nije na zavidnom nivou. Prema njenim rečima, novi član Gradskog veća za socijalna pitanja je marljivo radio i obilazio sve organizacije, po nekoliko puta, i u konstruktivnim razgovorima su obuhvaćeni svi segmenti društva i pojedini problemi se rešavaju.

“Primetno je da je dosta toga u centru grada urađeno i rekla bih da je sada ovaj segment na zavidnom nivou. Nije 100 posto, ali mogu slobodno reći da jeste 80 odsto pokriveno. To govorim za puteve, saobraćajnice, pešačke prelaze. Mada, odlazeći do Doma zdravlja, Bolnice, primetila sam da ima još velikih prepreka, od odeljenja do odeljenja se teško prilazi, jer su postojeće rampe strme i nekad su potrebna i po dva pratioca. One su funkcionalne ali nisu prilagođene našim potrebama. Mislim da je to jedan od ključnih problema koji se mora rešiti u skorijoj budućnosti. To spada u onih 20 posto pristupačnosti kod saobraćajne pristupačnosti ravnog karaktera.”

Mišljenja je da je kod pojedinih institucija, po pitanju rešavanja pristupačnosti, potrebno da se uključi i republička vlast, kao što je Fond PIO, ili Poštanska štedionica.

“U Smederevu su i voljni da nam pomognu, ali im je potrebno odobrenje iz centrale. To je što se tiče arhitektonskih barijera. Mada, zbog radova na izgradnji stambenog objekta, imamo veliki problem na deonici od Ulice Jovana Krajišnika prema Karađorđevom dudu, svakog dana mi pukne guma na kolicima, pa moram da se krećem kolovozom, što je veoma opasno. Takođe, na raskrsnici Knez Mihajlove i Karađorđeve je nesrećno urađen prelaz za kolica, nije u pravcu semafora, već nekoliko metara dalje, pa je rizično da se prolazi kada vozila skreću, jer je trosmerna trasa.”

Prema njenom mišljenju, uz malo ulaganja mogu da se isprave i rampe koje predstavljaju problem, poput onog kod Centra za kulturu. Predlaže i da kod svih apoteka postoji neka rampa, jer i osobe sa invaliditetom, kako navodi, kada nema lekova u državnim, moraju da uđu u neku od privatnih apoteka.

“Možda bi trebalo predložiti i privatnim ordinacijama, bilo koje specijalnosti, da urade nešto na pristupačnosti. To bi značilo i nama, osobama sa invaliditetom, a i oni bi privukli ovu populaciju. Letos sam obišla sve privatnike, ali zbog nepristupačnosti nisam mogla da obavim pregled, dopler vrata. Inače se čeka po sedam meseci na takve preglede. Htela sam da odem kod privatnika, ali nisam mogla. Ovo je zapravo predlog i apel da urade nešto po tom pitanju. To bi mogli da predlože i gradski oci, ali i drugim delatnostima. Verujte, nemam gde da odem kod frizera..”, kaže za Podunavlje.info Dobrila Našpalić.

Pristupačnost osoba sa amputiranim ekstremitetima

Predsednik Organizacije osoba sa amputiranim ekstremitetima, Jovan Jovanović, navodi kao jedan od akutnih u okviru čitavog korpusa pitanja fizičke pristupačnosti, problem putovanja.

“Nijedna autobuska stanica ili stajalište u gradu i selima nije prilagođena potrebama osoba sa invaliditetom. Nema prilagođenu visinu, pa evo ja sa štakama teško ulazim u autobus. Nema niskopodnih autobusa. Za nas je to problem koji je evidentan i trebalo bi ga na neki nači rešiti, jer mnoge osobe nisu u stanju da uđu u autobus. To lakše može da se reši u gradu, odgovarajućom odlukom nadležnog organa lokalne samouprave, dok je to problem u selima, recimo, gde je međuopštinski put u pitanju i slično.”

U vezi sa temom pristupačnosti, Jovanović ukazuje da su “posebna priča” stambene zgrade u kojima ima više invalidnih lica, navodeći primer “Cigančice”, kako kaže, gde živi osam osoba sa invaliditetom.

“Taj postupak je sada dogovoren sa predstavnicima lokalne samouprave, da se obezbeđuju dozvole. Nažalost, sami stanari bi trebalo prvi da pokrenu inicijativu, da daju saglasnost, ali to nije slučaj, pa smo sada u raskoraku. Kada Savet skupštine stanara donese odluku da se uradi rampa, odmah se predaje odgovarajućoj službi u Gradskoj upravi da se dobije projekat. Uraditi rampu je izuzetno precizan posao. Zna se tačno koliki nagib mora da bude, kakav rukohvat, širina i tako dalje. Vidite, zgrada ima lift, siđe lice sa kolicima liftom i ne može da izađe. Ili, ako dođe, ne može da uđe. Čini mi se da takav problem, u kojima živi veći broj osoba sa invaliditetom, ima pedesetak zgrada. Nadam se da će to posle najnovije inicijative, biti uspešno rešeno.”

Kada govorimo o pristupačnosti podsećamo da je ne manje značajno voditi računa i o slepim osobama, korisnicima belog štapa. Već smo govorili o reljefnim taktilnim stazama i o tome da ih na pojedinim mestima ima, ali nije pokriven čitav centar grada, pa se dešava da na nekim raskrsnicama imamo zvučne semafore ali nemamo taktilne staze. To praktično, slepim osobama ništa ne znači. Ne mogu ni da dođu do semafora ako nije urađena taktilna staza, ili da od semafora odu dalje, kao u slučaju raskrsnice kod Zelene pijace. Slepoj osobi sa pratiocem je potpuno svejedno da li je semafor zvučni ili nije. O ovom segmentu se intenzivno razmišlja na nivou donosilaca odluka i organizacija, napravljeni su i određeni planovi, a izvršenje će zavisiti od raspoloživih finansijskih sredstava, odnosno iznalaženja povoljnijeg rešenja. Upravo je naredni zadatak poboljšanje uslova za kretanje slepih i slabovidih lica – staze za njihovo samostalno kretanje i povezivanje semafora.

Barijere u komunikaciji (Pristupačnost informacija)

Iinicijativa koja bi rezultirala još jednim korisnim ishodom za slepe osobe – ukoliko bi svaka ustanova imala određene informacije ispisane na Brajevom pismu bila bi dobrodošla. Dobar primer i za druge bio bi postavljanje takvih informacija u Opštoj bolnici “Sveti Luka”, kao što je svojevremeno planirano.

Kada su nagluve osobe u pitanju, veliki problem predstavljaju barijere u komunikaciji i dobijanju informacija. Njima su nedostupne informacije u javnim ustanovama zbog čega je važno da svaka javna ustanova ima i indukcione petlje za amplifikaciju govora kako bi sadržaji njima bili dostupniji. Za gluve osobe značajno je i da što više ljudi poznaje znakovni jezik za osnovnu komunikaciju, posebno u javnim institucijama. Primer dobre prakse je postavljanje indukcionih petlji kao jedan od načina uklanjanja komunikacionih i informacionih barijera sa kojima se nagluve osobe koje koriste slušne aparate suočavaju. Pomoćnica ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Biljana Barošević, prilikom postavljanja jedne od ukupno pet indukcionih petlji za amplifikaciju govora u Smederevu, a sve u cilju kako bi nagluve osobe mogle brže i na efikasniji način rešiti svoje probleme i zapravo dobiju prave informacije, izjavila je da je to jedan od prvih projekata koji je organizovan sa Gradskom organizacijom gluvih i nagluvih u Smederevu i da će se taj trend nastaviti. Slušni aparati pojačavaju sve zvukove, tako da na javnim mestima na kojima je velika buka, nagluve osobe imaju poteškoća da razumeju šta im jedna osoba govori. Ove petlje pojačavaju zvuk samo onoga ko govori, neutrališu svu pozadinsku buku u aparatima i na taj način nagluva osoba koja koristi slušni aparat može da čuje sve što osoba kod koje se nalazi  petlja govori. Tom prilikom, osim u zgradi PIO fonda, indukcione petlje su postavljene u prostorijama Gradskog saveza socijalno humanitarnih organizacija Smederevo, Velikoj sali smederevskog Centra za kulturu i Opštoj bolnici „Sveti Luka“, na oba internistička šaltera.

Pored informacionih barijera koje postoje u institucijama i ustanovama, gluve osobe suočavaju se sa ovim barijerama i kada je reč o dostupnosti informacija plasiranih na lokalnim televizijama. Gluve osobe nemaju mogućnost da prate aktuelnosti koje se dešavaju u lokalnoj sredini jer se informativne emisije ne titluju i ne prevode na znakovni jezik.

U savremenim društvima, poslednjih godina nesumnjivo se više govori о pristupačnosti informacija na proizvodima i za osobe oštećenog vida, ali, nažalost, ne onoliko koliko ova tema zaslužuje, prvenstveno sa stanovišta bezbednosti, pa zatim sa stanovišta jednakih mogućnosti za sve. Značajno je to da Konvencija UN o pravima osoba sa invaliditetom propisuje i obavezu države potpisnika da sve informacije prilagode u odgovarajući format za osobe s invaliditetom, bez dodatnih troškova po pripadnike te populacije. Ipak, ova Konvencija se ne primenjuje u potpunosti gotovo u svim zemljama koje su je ratifikovale. U evropskim zemljama se aktima koji se tiču proizvodnje, distribucije i prodaje lekova, uređuje i obaveza obeležavanja njihovog naziva, a ponekad i ostalih informacija o proizvodu na Brajevom pismu. U Srbiji, osim lekova, gotovo da ne postoje proizvodi u širokoj upotrebi ispisani na Brajevom pismu.

Pristupačnost u novim tržnim centrima

U Smederevu je nedavno otvoren novi Shoppi retail park, savremeno opremljen i uređen, što će reći da se vodilo računa o izgradnji ovog lepog objekta po najvišim standardima. Primetno je da se razmišljalo o krupnim eksterijernim rešenjima ali i o detaljima, od ulaza, preko  parkinga, prostora za decu i odmor, do samih objekata gde su smešteni poznati brendovi.

Iz naše perspektive, postavlja se pitanje: Da li je i koliko Shoppi park pristupačan za osobe sa invaliditetom? Na prvi pogled, objekti su urađeni poštujući pozitivne propise na ovu temu. Vidljive su prilazne rampe za osobe u kolicima ili lica koja koriste ortopedska pomagala, kao i toaleti. Takođe, postoje reljefne taktilne staze koje slepim osobama, korisnicima belog štapa, pokazuju kojim putem treba da se kreću. Međutim, da li je ono što je urađeno i praktično za osobe sa invaliditetom. Ovde dolazimo do veoma važnog momenta. Da li investitori i izvođači radova, u većini slučajeva izgradnje novih objekata, vode računa o praktičnoj prilagođenosti, odnosno upotrebnoj vrednosti urađenog. Prema rečima osoba sa invaliditetom, to se dešava zato što se tokom izgradnje ne konsultuju, kao krajnji korisnici, upravo predstavnici osoba sa invaliditetom.

Tako u konkretnom slučaju ukazujemo na nekoliko nelogičnosti. Prvo, osobe sa invaliditetom u kolicima su ograničene na korišćenje tri prilazne rampe iz unutrašnjeg dela parking prostora. Možda je trebalo uraditi i jednu rampu kod skretanja sa glavnog puta, na strani gde se nalazi menjačnica i gde većina pešaka dolazi. Drugo, reljefna staza postoji i uglavnom je povezana sa ulazima u prodavnice, osim na dva mesta. Ne postoji veza sa menjačnicom i nije urađen reljefni ulaz u prodavnicu Lilly drogerije. Takođe, reljefno taktilna staza postoji do poslednje prodavnice u nizu – Waikiki, ali je izostala veza odatle prema DIS-u. Naime, prilazna rampa sa te strane omogućava slepim osobama samo kretanje udesno, zato što je reljefno taktilna staza urađena od rampe i vodi prema DIS-u, ali ne i prema Shoppi parku.

Stiče se utisak da, iako je na prvi pogled sve urađeno kako bi se omogućio prilaz i kretanje  osoba sa invaliditetom, detalji poput ovih koje smo pomenuli, ne idu u prilog takvoj tvrdnji. Kao da fali nedostatak spoznaje realnih potreba osoba sa invaliditetom.

Ostalo, ne manje važno

Na kraju, sasvim kratko o, na prvi pogled bizarnom, ali evidentnom problemu sa kojim se susreću sve osobe sa invaliditetom, koje, ne zaboravimo, imaju potrebu, kao i svi ostali, za aktivnim učešćem u javnom, kulturnom ili sportskom životu. Možda banalno zvuči, ali jedan od stvarnih problema sa kojima se susreću na javnom mestu, jeste onaj fiziološke prirode. Trenutno u  javnim ustanovama i institucijama u Smederevu, osim dva javna toaleta u centru grada i na Dunavskom keju, toaleti koji su prilagođeni osobama sa invaliditetom postoje samo u prostorijama GSSHO u Dine Mančića i u zgradi Suda (ali do ovog toaleta korisnik kolica ne može doći zbog stepenica koje postoje na ulazu). U salama Gradske uprave, gde se održavaju brojni sastanci, predavanja, seminari, kojima prisustvuju i aktivno učestvuju i osobe sa invaliditetom, do sada su bile onemogućene da koriste postojeći toalet. Kako saznaje Podunavlje.info, postignuta je saglasnost da se u narednom periodu reši i ovaj problem, kako bi toalet u ovom delu zgrade bio prilagođen potrebama osoba sa invaliditetom.

Kontinuiranim ukazivanjem na njihove potrebe i isključivo rešavanjem određenih pitanja u koordinaciji sa osobama sa invaliditetom, uspećemo da stvari pomeramo na bolje.

 Projekat “Za život bez prepreka OSI” je sufinansiran iz budžeta Grada Smedereva, na osnovu Rešenja o raspodeli sredstava iz budžeta grada Smedereva za projekte kojima se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja za 2017. godinu, broj 400-7077/2017-07 od 16. septembra 2017. godine (Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva).

 

Čitaj dalje...

Razvijanje samopouzdanja kod osoba sa invaliditetom

SMEDEREVO, 7. decembar 2017 – U prostorijama Međuopštinskog udruženja distrofičara u Smederevu danas je održana tribina koja je za temu imala razvijanje samopouzdanja kod osoba sa invaliditetom. Vodila ju je Vesna Emeršić, socijalni radnik u smederevskom Domu zdravlja.

„Ovakve radionice su važne, jer je uvek veći efekat kada se radi u grupi. U grupi smo svi isti, nema razlika, pomažemo jedni drugima da se izađe iz problema. Zato je grupna terapija najbolja terapija, zato su ovakva druženja neophodna, da bi osobe sa invaliditetom tako mogle da jačaju svoje samopouzdanje“, kazala je Vesna Emeršić.

Pored toga, kako je objasnila, svaki invaliditet je specifičan, tako da nisu iste ni potrebe za ovom vrstom psihološke pomoći, različiti su i stepeni samopouzdanja, kod slepih i slabovidih, gluvih i nagluvih ili osoba koje su vezane za kretanje kolicima.

„Neverbalna komunikacija šalje daleko jače poruke od verbalne, a njihova pozicija je, po prirodi položaja u kome su, pozicija slabijeg. Naša uloga je da pomognemo da veruju u sebe, jer samopouzdanje to i jeste – vera u sebe“, kaže Vesna Emeršić.

Čitaj dalje...

Održana tribina o nasilju u porodici

SMEDEREVO, 6. decembar 2017 – Tribina pod nazivom “Porodično nasilje – vrste, karakteristike i način zaštite”, organizovana je danas u prostorijama Gradske organizacije saveza slepih Smederevo, u okviru obeležavanja 3. decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom i 25. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama.

O tome kako da žene prepoznaju nasilje i kako da se zaštite, govorila je Vesna Emeršić, socijalni radnik u Domu zdravlja Smederevo.

“Osobe sa invaliditetom su ranjiva grupa, žene su ranjiva grupa posebno, pa kada se udruže dve ranjivosti onda se dobija osoba koja je, kada je izložena nasilju, u mnogo težoj situaciji, teže izlazi iz nasilja i teže dolazi do institucija koje mogu da joj pomognu.”

Ona je ocenila da izmene u Zakonu (o nasilju u porodici), koje su ubrzale postupak protiv nasilnika, umnogome će pomoći i osobama sa invaliditetom.

“Nasilje postoji od kada postoje ljudi. Sad su se žene samo malo ohrabrile pa više pričaju o tome. Mislim da je postalo vidljivije.”

Glavna poruka sličnih predavanja Vesne Emeršić, po njenim rečima, jeste da nasilje ne treba trpeti.

“Postoje osobe od poverenja, iz okruženja kojoj to može da se iznese i postoji mogućnost da se napravi sigurni plan da se osoba obrati institucijama i da institucije, u okviru svojih mogućnosti, ovlašćenja i obaveza, odrade sve što je u njihovoj nadležnosti da spreče dalje nasilje i da zaštite osobu od daljeg nasilja u porodici.”

Takođe je bitno da osobe prepoznaju vrste nasilja koje trpe, istakla je predavač i ocenila da je nasilje “nešto što ima 1000 lica”.

“Mi prepoznajemo samo nešto što je nama nekako najprihvatljivije – verbalno nasilje, kad neko viče, kad psuje, kad vređa i fizičko nasilje, kad iza njega ostaju fizički tragovi. A, postoje mnogo perfidniji načini zlostavljanja, kao što je emocionalno, koje je i teško dokazivo, pa ekonomsko zlostavljanje, pa postoji taktika koja se zove iscrpljivanje…”

Vesna Emeršić je zaključila da, ako ne znamo šta je sve nasilje, da prepoznamo sve vidove nasilja, teško ćemo shvatiti da smo žrtve nasilja.

Današnja tribina privukla je veliki broj zainteresovanih osoba za ovu temu, a u okviru aktivnosti povodom obeležavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, smederevske organizacije organizovaće još dve tribine – „Podrška ženama sa invaliditetom“ i „Prepoznaj diskriminaciju“.

Čitaj dalje...

Prva psihoterapeutska radionica za roditelje OSI

SMEDEREVO, 5. decembar 2017 – Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu Smederevo, u sklopu aktivnosti povodom obeležavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, danas je organizovalo edukaciju za roditelje osoba sa invaliditetom.

Današnja psihoterapeutska radionica za roditelje je prva, eksperimentalna aktivnost takvog tipa koju je Društvo organizovalo i uvod u grupne terapije i patronažne, porodične terapije planirane za narednu godinu, rekla je za Podunavlje.info Ivana Gvozdenović, sekretar Društva.

„Cilj radionice je da se uvežu roditelji, porodice koje imaju decu sa cerebralnom i dečijom paralizom i uopšte sa invaliditetom, kako bi mogli da podele svoje probleme, da se zajedno bore i da ukažu predstavnicima organizacija da se u budućnosti tome posveti više pažnje. U razgovoru sa roditeljima, zaključili smo da su veoma zainteresovani za ovakav tip radionice.“

Kako su grupe specifične, navodi sekretar Udruženja, deca sa CDP imaju višestruke smetnje, pa roditelji nisu u mogućnosti da prisustvuju grupnim terapijama, pojavila se ideja da se naredne godine radi na porodičnim, patronažnim terapijama, da psihoterapeut odlazi u kuće ovih porodica gde bi razgovarao sa njima.

„Roditelji imaju problem gde i kome da ostave dete na čuvanje da bi mogli da dođu na terapiju. Zaista im je neophodna takva vrsta pomoći i podrške kako bi mogli da prevladaju te teškoće. Zapazili smo da mnoge porodice koje imaju decu sa invaliditetom nisu cele. Dešava se često da kada se rodi dete sa invaliditetom, dođe do razvode, o čemu takođe treba razgovarati. Ili, do razvoda dođe kasnije, jer neko od roditelja prosto ne može da se suoči sa tom situacijom. Tako da u narednom periodu moramo da radimo na tome da ove porodice osnažimo, da te roditelje povežemo, da im pružimo neku vrstu podrške, da znaju da nisu sami i da uvek nekome mogu da se obrate za pomoć“, zaključila je Ivana Gvozdenović.

Porodični psihoterapeut i porodični savetnik Srbijanka Andrejić, rekla je da ono što jeste važno za porodice sa kojima radi su oblici roditeljstva, zapravo modeli ponašanja porodice gde postoji dete se dečijom ili cerebralnom paralizom.

„Predavanja su interaktivna, kako bismo dali podršku porodicama koje, ako može tako da se kaže, imaju otežano roditeljstvo baš zato što je dete u stanju dodatne ili posebne potrebe. Podrške za porodice nikada nije dovoljno, zato što je prilično teško odgajati takvo dete na pravi način i zato što roditelji imaju obavezu i prema drugoj deci, ali i prema sebi. Svaka nova informacija može biti samo od koristi.“

Čitaj dalje...

Takmičenje u šahu povodom Međunarodnog dana OSI

SMEDEREVO, 5. decembar 2017 – Međuopštinsko udruženje distrofičara Smederevo danas je organizovalo takmičenje u šahu, povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom.

Najuspešniji takmičar danas je bio Branislav Stojanović, predstavnik Organizacije slepih i slabovidih Smederevo, drugo mesto je osvojio Branislav Antić iz Međuopštinskog udruženja distrofičara Smederevo i treće mesto Rade Pošmuga, predstavnik DSRI.

Najbolji šahisti nagrađeni su peharima, a posle takmičenja za sve učesnike je organizovana zakuska.

Čitaj dalje...

Izloženi radovi dece, mladih i odraslih iz Ustanove „Sunce“

SMEDEREVO, 5. decembar 2017 – Tradicionalna likovno kreativna izložba radova dece, mladih i odraslih, koju organizuje Ustanova „Sunce“, povodom obeležavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, otvorena je danas u holu Gimnazije Smederevo.

Radovi, koje potpisuju defektolozi i vaspitač sa svojim korisnicima, pretežno su zajednički, grupni, što znači da je više osoba učestvovalo u izradi.

Podloga za rad je hamer koji se raznim tehnikama obogati. Tehnike koje su  korišćene su tempera, vodene boje, voštane boje, drvene bojice, kolaž, lepljenje krep papira i kombinovana tehnika bojenog crteža, kao i lakša varijanta origami tehnike. Prisutna je i reciklaža u vidu izrade papirne galanterije.

Deca vole  likovno kreativno izražavanje i to ih dodatno stimuliše. Raduju se izložbi, pa je tako bilo i danas u holu smederevske Gimnazije.

Pored radova koji su izrađeni u Ustanovi „Sunce“, izloženi su i radovi dece iz specijalnog odeljenja Osnovne škole „Branislav Nušić“  i defektologa koji radi sa njima, kao i radovi dece, mladih i odraslih, koji su realizovani tokom radionica u Udruženju za pomoć MNRO Smederevo.

Čitaj dalje...

Sportske aktivnosti povodom Međunarodnog dana OSI

SMEDEREVO, 3. decembar 2017 – Povodom 3. decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, tokom jučerašnjeg dana u Smederevu su upriličena sportska takmičenja za osobe sa invaliditetom iz čitave Srbije. Najpre je održano finale Lige osoba sa invaliditetom serijskom vazdušnom puškom pojedinačno pod nazivom „Top 12+6“.

U finalu je sa 228 krugova najprecizniji bio Dejan Jokić, „Pobednik“ Beograd, drugi je bio Milosav Kovačević, „Radnički“ Šabac i treći Zoran Poučki, „Olimp“ Zrenjanin.

U generalnom plasmanu za ovu godinu u klasi SK 1 kod seniora, prvi je Zoran Poučki, „Olimp“ Zrenjanin, drugo mesto Milosav Kovačević, „Radnički“ Šabac, treće mesto Sredo Radović, „Pobednik“ Beograd. U klasi SK 2 seniori, prvo mesto Zoran Banjac, „Pobednik“ Beograd, drugi je Dejan Jokić, „Pobednik“ Beograd, treći Željko Mitrović, „Sokolovi“ Loznica. Kod dama, prvo mesto Angelina Josić, Fruška gora Srem Stara Pazova, drugo mesto Gordana Pešić, Radnički Šabac, treće mesto Snežana Čegar, „Pobednik“ Beograd. Ekipno, u generalnom plasmanu, prvo mesto je osvojio Klub osoba sa invaliditetom „Pobednik“ iz Beograda, drugo mesto Streljački klub osoba sa invaliditetom „Olimp“ iz Zrenjanina i treće mesto Streljački klub „Orao“ iz Bijeljine.

Recimo i to da Jelena Pantović, član reprezentacije i jedna od najuspešnijih smederevskih takmičarki, zbog nedavne operacije nije učestvovala u nadmetanju dama. U izjavi za Podunavlje.info, Nenad Pajić, selektor Streljačke reprezentacije osoba sa invaliditetom Srbije, poželevši Jeleni brz oporavak, izrazio je nadu da će sledeće godine biti u sastavu nacionalnog tima na Evropskom prvenstvu, koje će se, najverovatnije, održati u decembru u Beogradu.

Juče je u Smederevu održan i Plej of šahovske lige SPIKS-a, u organizaciji Udruženja paraplagičara Smederevo. Prvo mesto osvojilo je Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara (UPiK) „ADA ČUKARICA“ Beograd, drugo mesto UPiK „ŠUMADIJA“ Kragujevac i treće mesto UPiK „KRAGUJ“ Kragujevac. Smederevci su bili odlični, četvrti.

Proslava za osobe sa invaliditetom, povodom obeležavanja 3. decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, održana je danas u restoranu Carigradski drum, a domaćin je Gradska organizacija invalida rada Smederevo.

Čitaj dalje...

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom u Smederevu

SMEDEREVO, 2. decembar 2017 – Dan posvećen osobama sa invaliditetom, 3. decembar, ustanovljen je 1992. godine, kada je Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila rezoluciju kojom su sve zemlje pozvane da obeležavaju taj dan s ciljem da se unapredi i omogući osobama sa invaliditetom jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učešće u društvu.

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom i desetogodišnjice rada Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom, Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom u saradnji sa Ministarstvom za rad zapošljavanje boračka i socijalna pitanja, a pod pokroviteljstvom Predsednika Republike Aleksandra Vučića, u ponedeljak, u svečanoj sali Palate Srbije organizuje svečanu akademiju. Na svečanosti će pored predsednika države govoriti i Milan Stošić, predsednik Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom. Osim svečanog programa, sastavni deo manifestacije su još dva događaja: partija šaha koju će igrati predsednik države i ministri s jedne, i slepi šahisti s druge strane. Drugi je Smotra stvaralaštva osoba sa invaliditetom iz Srbije, koji će u holu izložiti svoje radove. Biće to dobra prilika da se javnosti i najvišim državnicima pokaže kreativnost i mogućnosti stvaralaštva osoba sa invaliditetom.

Ovom važnom skupu, na kojem se očekuje prisustvo i učešće oko 1000 osoba sa invaliditetom, svoj doprinos će dati i članovi organizacija osoba sa invaliditetom iz Smedereva.

– Kod nas, u Smederevu, po tradiciji, taj dan se obeležava radno, sve organizacije imaju svoje aktivnosti, a pošto ima više organizacija onda se to, iz praktičnih razloga, protegne i na nekoliko dana, ovoga puta biće i do polovine decembra. Organizuju se i sportsko-rekreativna takmičenja, i druženja, ali bude uvek tu i edukacije, radionica, tribina – kaže Predrag Nikolić, predsednik Gradskog saveza socijalno-humanitarnih organizacija.

– Veliko je interesovanje za tribine, koje nisu kakve su bile ranije, o pravima, o zakonima, uveli smo novine i drugačije radionice, koje su više usmerene na socijalizaciju i osnaživanje osoba sa invaliditetom. U decembru ćemo imati čak tri psihološke radionice, za osobe sa invaliditetom, ali i za roditelje dece sa invaliditetom. U tom duhu ćemo nastaviti i naredne godine, jer se pokazalo da su psihološke radionice privukle veliki broj ljudi, sve više ima zainteresovanih, posebno za individualne razgovore – najavljuje Ivana Gvozdenović, sekretar GSSHO.

Događanja u povodu Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom u Smederevu su započela u petak, kada je Udruženje paraplegičara Smederevo organizovalo druženje svojih članova sa učenicima četvrtog razreda Osnovne škole “Dimitrije Davidović”. To je bila prilika da predsednik Udruženja, Predrag Nikolić, predstavi ovu organizaciju, objasni kako deluju, čime se bave, ali i savetovao kako da se deca ophode prema osobama sa invaliditetom i odgovarao na njihova pitanja. Sa decom je razgovarao i Dragan Stanić, član Gradskog veća, resorno zadužen za socijalnu zaštitu. Prenosimo samo neke od dečijih utisaka. Tara: “Ja sam danas saznala da ti ljudi koji imaju problem, da sve normalno rade, bave se sportom, imaju mnogo osvojenih pehara i medalja”. Nina: “U ovom Udruženju sam razumela da svakom čoveku kome je potrebna pomoć, treba pomoći. Udruženje ima 64 člana kojima treba neka pomoć, ali i pored problema koje imaju, oni se bave sportom, što je super”. Jana: “Primetila sam da ljudi u ovom Udruženju vode potpuno normalan život, kao i ostali ljudi. Kada vidite osobu sa invaliditetom, uvek pristojno priđite, pitajte da li joj treba pomoć. Ako treba, pitajte kako da joj pomognete. Kako da joj bude bolje, da se lepše oseća, a i vi ćete se nakon toga lepše osećati.”

Takođe u petak, održan je šahovski turnir u organizaciji Udruženja distrofičara grada Smedereva „Bolji život”, Društva za sport i rekreaciju invalida grada Smedereva i Gradske organizacije civilnih invalida ratova. Prvo mesto osvojio je Ratko Perović (DSRI), drugo mesto Dragan Milošević (Udruženje gluvih i nagluvih osoba) i treće mesto Rade Pošmuga (DSRI), u konkurenciji 16 takmičara, što je po rečima organizatora, odličan odziv. Trojici prvoplasiranih takmičara uručeni su pehari.

To je bilo, a evo i događaja koji predstoje:

Datum

Vreme Naziv Mesto

Organizatori

2.12.2017 10:00 Streljaštvo – finale državnog prvenstva pojedinačno 12 + 6 Streljana Smederevo Udruženje paraplegičara SD

SKI OSI R -50

2.12.2017 12:00 Šah – finale republičke lige za osobe sa invaliditetom Motel M Na raskršću Udruženje paraplegičara SD – DSRI
3.12.2017 17:00 Proslava 3. decembar Restoran Carigradski drum GO invalida rada SD
5.12.2017 10:00 Šahovski turnir Prostorije Međuopštinskog udruženja distrofičara Međuopštinsko udruženje distrofičara
5.12.2017 12:00 Otvaranje izložbe Hol Gimnazije Smederevo Ustanova za dnevni boravak Sunce
5.12.2017 10:30 Edukacija za roditelje Streljana Smederevo Društvo za CDP Smederevo
6.12.2017 11:00 Tribina – Nasilje u porodici Prostorije Gradske organizacije saveza slepih Srbije – Smederevo GO Saveza slepih Srbije – Smederevo
7.12.2017 Tribina – Podrška ženama sa invaliditetom Međuopštinsko udruženje distrofičara
10.12.2017 17:00 Turniri u pikadu i dominama Prostorije Gradskog saveza socijalno humanitarnih organizacija  Gradska organizacija gluvih i nagluvih Smederevo
13.12.2017 12:00 Tribina – Prepoznaj diskriminaciju Skupštinska sala GU Smederevo CSŽ Smederevo

GSSHO Smederevo

14.12.2017 19:00 Dodela nagrade za društveno najodgovorniju organizaciju Narodna biblioteka Smederevo Udruženje paraplegičara Smederevo
Veče humora i satire

Ovaj datum, obeležavanje Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, bio je dobra prilika da priupitamo Grad Smederevo – kako i koliko čini za svoje građane, osobe sa invaliditetom. U obimnom odgovoru koji smo dobili iz Gradske uprave najpre se napominje da je Grad Smederevo doneo Odluku o pravima socijalne zaštite u gradu Smederevu, kojom se uređuju prava i usluge u oblasti socijalne zaštite, za čije obezbeđivanje je nadležan. To je bilo neophodno da bi, na osnovu Ugovora o namenskim transferima, koji su zaključeni 2016. i 2017. godine između grada Smedereva i Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja i grada Smedereva, Grad obezbedio učešće u finansiranju usluga socijalne zaštite u iznosu od 30 odsto.

Organizovana je personalna asistencija za osobe sa invaliditetom, a tokom 2016. godine i 2017. godine pružao ju je Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Smedereva.  Obavljena je obuka za 12 personalnih asistenata, koji su dobili setrifikate. U 2016. je bilo obuhvaćeno 9, a u 2017. godini  10 korisnika personalne asistencije.

Pomoć u kući za osobe sa invaliditetom prošle godine je pružao Dom za smeštaj starih lica Smederevo, obuku je prošlo 15 domaćica-negovateljica, koje su dobile setrifikate.  U 2017. godini pomoć organizuje i pruža Društvo za cerebralnui i dečiju paralizu za 12 korisnika .

Prevodilački servis za znakovni jezik za osobe sa invaliditetom pruža Gradska organizacija gluvih i nagluvih Smederevo, a posao obavljaju jedan prevodilac i jedan tumač za znakovni jezik, sa sertifikatom. Oni su radili u prostorijama Gradske organizacije gluvih i nagluvih Smederevo, a zbog realizacije programskih aktivnosti, prevodioci su putem Telecentra bili dostupni 24 sata dnevno svih 7 dana u nedelji preko mobilnih telefona i aplikacija koje imaju mogućnost video poziva. Najveći broj usluga pružen je u oblasti kontakata sa predstavnicima institucija i ostvarivanja prava u njima, kao i prilikom popunjavanja i prevođenja dokumenata.

Grad Smederevo je u martu 2017. godine započeo po prvi put sa realizacijom usluge lični pratilac deteta. Cilj je da se deci i učenicima predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola sa smetnjama u razvoju, omogući pomoć u školi, kod kuće i u široj društvenoj zajednici, u skladu sa individualnim potrebama korisnika. Obuka za 12 ličnih pratilaca deteta održana je u martu 2017. godine, a zbog povećnog broja dece kojima su potrebni pratioci, nova obuka je bila 3. i 5. novembra, za novih 29 ličnih pratilaca. Od 10. marta do 1. novembra 2017. godine, ovu uslugu je koristilo osmoro dece, a za školsku 2017/2018. godinu planirano je da se broj poveća na 15.

Odluku o osnivanju Ustanove za dnevni boravak dece, mladih i odraslih osoba sa smetnjama u razvoju „Sunce“ Grad Smederevo doneo je 2013. godine. Pored ostalog, uloga ove ustanove su savetodavno-terapijske, socijalno-edukativne funkcije, tu se obezbeđuje boravak, sportsko-rekreativni sadržaji i ishrana korisnika, kojih je trenutno ima 20. Poslednje dve godine „Sunce“ sprovodi nešto novo – “Servis podrške i usluga u oblasti socijalne zaštite za marginalizovane grupe građana sa teritorije grada Smedereva“. Angažovana su tri stručna radnika, a obuhvaćeno je svih 20 korisnika.

Grad Smederevo obezbeđuje i finansijsku pomoć studentima i učenicima sa invaliditetom. U 2016. godini, na osnovu Odluke o podsticanju obrazovanja učenika i studenata na teritoriji grada Smedereva iz budžeta grada isplaćena su sredstva, kao pomoć studentima sa invaliditetom na prvom i drugom stepenu studija na teritoriji grada za dva studenta, u neto iznosu od 80 hiljada dinara po studentu. Konačno je ovih dana odlučeno i za ovogodišnju finansijsku pomoć, odnosno za školsku 2016/1017, godinu. Jedan student sa invaliditetom će dobiti finansijsku pomoć i jedan srednjoškolac. Iznos jednokratne pomoći studentima je 65.000, dok će srednjoškolci dobiti 45.000 dinara.

Pored svega ovoga, budžet grada Smedereva u 2016. i 2017. godini učestvovao je u sufinansiranju programa u oblasti socijalne zaštite za 17 udruženja osoba sa invaliditetom na teritoriji Grada u iznosu od po 9 miliona dinara, stoji u odgovoru koji smo dobili iz Gradske uprave.

Projekat “Za život bez prepreka OSI” je sufinansiran iz budžeta Grada Smedereva, na osnovu Rešenja o raspodeli sredstava iz budžeta grada Smedereva za projekte kojima se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja za 2017. godinu, broj 400-7077/2017-07 od 16. septembra 2017. godine (Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva).

 

 

Čitaj dalje...

Povodom Međunarodnog dana OSI: Prve aktivnosti u petak

SMEDEREVO, 30. novembar 2017 – Gradski savez socijalno humanitarnih organizacija Smederevo najavio je mnoštvo različitih programa povodom obeležavanja 3. decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, koji će biti organizovani u prvoj polovini meseca.

Prve aktivnosti počinju već u petak, od 10 časova kada startuje šahovski turnir u organizaciji Udruženja distrofičara grada Smedereva „Bolji život”, Društva za sport i rekreaciju invalida grada Smedereva i Gradske organizacije civilnih invalida ratova. Samo 15 minuta kasnije, počinje druženje članova Udruženja paraplegičara Smederevo sa učenicima Osnovne škole “Dimitrije Davidović”.

Podunavska inicijativa će ovonedeljni medijski sadržaj na portalu Podunavlje.info (www.podunavlje.info), u okviru projekta “Za život bez prepreka osoba sa invaliditetom”, posvetiti upravo Međunarodnom danu i aktivnostima smederevskih organizacija osoba sa invaliditetom koje organizuju tim povodom.

Čitaj dalje...

Osobe sa invaliditetom i zdravstvena zaštita

SMEDEREVO, 25. novembar 2017 – U ovonedeljnom segmentu projekta “Za život bez prepreka osoba sa invaliditetom”, Podunavska inicijativa će pokušati da predstavi jednu od najbolnijih tema za osobe sa invaliditetom – zdravstvenu zaštitu. Prepoznavanjem problema želimo da doprinesemo podizanju svesti, pre svega donosilaca odluka u ovoj oblasti, kako bi se stvari kvalitativno promenile.

U razgovoru sa predstavnicima organizacija osoba sa invaliditetom u Smederevu, naglašeno je, pored ostalog, da bi bilo dobro urediti prioritetne prijeme za osobe sa invaliditetom, što važi za obe zdravstvene ustanove u Smederevu, i za Dom zdravlja i za Opštu bolnicu “Sveti Luka”, Nažalost, čak i ovde postoji problem (ne)pristupačnosti. Kada je reč o Domu zdravlja, pristupačno je samo prizemlje, lifta nema. Ovo je posebno problematično za žene sa invaliditetom jer se ginekologija nalazi na spratu, zbog čega one ne mogu da odlaze, ili to rade vrlo otežano, na ginekološke preglede. Kako saznaje Podunavlje.info, Lokalnim akcionim planom za 2018/2019. godinu, pored ostalog je predviđeno da se ginekološki pregledi u Domu zdravlja obavljaju u prizemlju, kako bi ordinacija bila pristupačnija većem broju pacijentkinja, naročito osobama sa invaliditetom. Radna grupa za izradu ovog važnog dokumenta je navela u LAP-u da treba da bude obezbeđena hidraulična ginekološka stolica koja bi bila postavljena u prizemlju gde je savetovalište za trudnice. Jer, trudnice u invalidskim kolicima su članovi porodice podizali na ginekološke stolice da bi im se obavio pregled, a one koje nisu trudnice a koriste invalidska kolica, izbegavaju da idu na preglede zato što se takvi pregledi obavljaju na spratu, rekli su nam predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom. Kao pozitivne primere navode to što je na ulazu u Dom zdravlja urađena dobra rampa i što je Komisija, o kojoj smo ranije u projektu govorili, sada u prizemlju.
Svetlana Mihić Jovanović, vršilac dužnosti direktora Doma zdravlja kaže da se radilo na tome da sve isturene ambulante imaju pristupne rampe, kako bi bila poboljšana pristupačnost osobama sa invaliditetom.

“Lugavčina, Osipaonica, Radinac, Kolari, Ralja, Drugovac – tu je urađen prilaz Domu zdravlja, zatim prilaz Zubnoj ambulanti u gradu. Na taj način želimo da olakšamo pristup i ulazak u naše ambulante osobama sa invaliditetom. Poznato vam je da smo nabavili stomatološku stolicu, a pacijenti na broj 0628882977 mogu da se jave i da stomatološku uslugu dobiju kod kuće. Nije izvodljivo da se svaka stomatološka usluga dobije u kućnim uslovima, ali pacijent može da se obezboli, da mu se pruži prva pomoć. U kućnim uslovima je moguće čak i neki protetski rad da dobije”, rekla je direktorka.

Ona je dodala da su se vakcine davale na spratu, ali i u prizemlju Doma zdravlja, tako da bude pristupačnija i ova vrsta zdravstvene usluge.

“Preko Patronažne službe, preko kućnog lečenja, vakcina je bila dostupna i osobama sa invaliditetom koje nisu u mogućnosti da dođu u Dom zdravlja. Takođe, obezbeđen je sanitetski prevoz i transport pacijenata sa invaliditetom kada je potrebno da dođu na neki pregled. Invalidska komisija je bila na spratu, a mi smo je zbog iskazanih potreba, preselili u prizemlje zgrade”, podsetila je direktorka.

Prema njenim rečima, u planu za iduću godinu je nabavka ginekološke stolice za pregled pacijentkinja sa invaliditetom, što bi trebalo da bude dodatni kvalitet u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

“Mi se maksimalno trudimo da izađemo u susret svim našim pacijentima, posebno onima koji nisu u mogućnosti da lako primaju naše usluge. Na primer, sa Udruženjem distrofičara grada Smedereva ’Bolji život’, periodično, na šest meseci, radimo preventivne zdravstvene preglede. Šaljemo naš preventivni centar koji vrši preglede kiseonika u krvi, dijabetesa, meri se pritisak, razgovara sa njima, tako da je tu ostvarena puna saradnja. Za svaki predlog na koji način da to poboljšamo, a naše organizacione mogućnosti to dozvoljavaju, apsolutno ćemo da izađemo u susret. Pacijenti sada mogu i mejlom da šalju zahteve, zapažanja, želje, poziv za pomoć, kao što se desilo nedavno. Jedan pacijent je pozvao našu mobilnu ekipu za komšinicu, rekavši da je u lošem stanju i da, ako možemo, dođemo da je obiđemo. Služba kućnog lečenja odmah je reagovala, jednostavno, uvek smo na raspolaganju svojim pacijentima”, naglasila je direktorka.

Svetlana Mihić Jovanović, vršilac dužnosti direktora Doma zdravlja u Smederevu, na kraju razgovora za Podunavlje.info, izrazila je nadu da će se u skorijem vremenu pojaviti mogućnost rešavanja pomenutog velikog problema, a to je izgradnja lifta u zgradi, kako bi bio omogućen bolji pristup osobama sa invaliditetom.

Kada je reč o Opštoj bolnici “Sveti Luka” u Smederevu, predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom su za Podunavlje.info rekli da i tu postoje problemi sa pristupačnošću, od ulaska do kretanja unutar bolnice, kako navode, zato što su sve rampe strme. Problem je i sa nepristupačnim krevetima na odeljenjima, nepristupačnim toaletima i dijagnostičkim aparatima, što je nerešeno, kažu, u čitavoj Srbiji. Oni smatraju i da bi saradnja sa organizacijama trebalo da bude na višem nivou. Kao primer navode da se Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom obratio direktoru Opšte bolnice u vezi sa održavanjem dve tribine – jedna se odnosila na prevenciju raka dojke, a druga je trebalo da bude o zdravoj ishrani. Kako tvrde, nikakav odgovor nisu dobili više od mesec dana.

Direktor Opšte bolnice “Sveti Luka” u Smederevu Nenad Đorđević naglasio je u razgovoru za Podunavlje.info da su nedavno u ovoj zdravstvenoj ustanovi postavljena dva amplifikatora zvuka na dva najprometnija šaltera, u dogovoru sa Organizacijom gluvih i nagluvih osoba.

“Sa predstavnicima slepih osoba dogovarali smo da se naprave table za slepe i slabovide na Brajevom pismu, ali se negde sa tim stalo. Ne znam zašto ta ideja nije sprovedena (zbog nedostatka sredstava, prim. Podunavlje.info). Mi imamo na svim ulazima rampe, tako da su praktično svi delovi Bolnice dostupni, što liftovima po zgradi, što rampama duž celog hodnika. Na svakom ulazu iz Knez Mihajlove ulice imamo rampe, a ovi ulazi sa donje strane su praktično u nivou, pa nisu problematični za ulaz. Svi (osobe sa invaliditetom) koji imaju legitimacije, imaju prednost prilikom zakazivanja pregleda, praktično, završavaju u najbržem roku”, rekao je Đorđević.

Na predlog osoba sa invaliditetom da na svakom odeljenju imaju bar jedan ortopedski krevet sa trapezom i antidekubitnim dušekom, direktor je rekao da imaju krevete sa trapezom na svakom odeljenju a da antidekubitne (antidekubitalne) dušeke, nažalost, nemaju.

“Nemamo neku potrebu za tim dušecima. Imamo nekih 7-8 komada koje rotiramo po odeljenjima, po potrebi, ali ne bi bilo loše da ih bude više. Na primer, ima “šok soba” takve dušeke i oni su potrebni uglavnom onim pacijentima koji dugo leže. Inače, mnoge osobe sa invaliditetom imaju pravo na te dušeke, prema dijagnozi, preko Zavoda za zdravstveno osiguranje. Neki od njih donesu svoj dušek po dolasku na odeljenje. Kod nas oni relativno kratko leže, 7-8 dana, a prevencija, osim samog dušeka, podrazumeva i okretanje pacijenta, tako da za poslednjih godinu dana nismo imali novi dekubit kod pacijenata”, kazao je direktor.

Postavili smo pitanje narodnom poslaniku Draganu Šormazu, u vezi sa eventualnim njegovim angažovanjem oko pomoći u cilju unapređenja zdravstvene zaštite osobama sa invaliditetom. Konkretno, zamolili smo ga da se lično angažuje u nabavci antidekubitnih dušeka, koji bi omogućili pristojnije uslove ležećih pacijenata iz populacije osoba sa invaliditetom.

“Moj otac je osoba sa invaliditetom i sada je u bolnici, na dijagnostičkim pregledima. Ne može sam, mora uvek neko da bude pored njega. Ono što sam video, uslovi su loši. Neka mi se obrate udruženja osoba sa invaliditetom, u pisanoj formi, da vidimo šta možemo da uradimo u Ministarstvu zdravlja ili preko donatora, u cilju poboljšanje uslova pružanja zdravstvene usluge za osobe sa invaliditetom”, rekao je za Podunavlje.info narodni poslanik Dragan Šormaz.

Da bismo imali pravu sliku sa kakvim se problemima susreću osobe sa invaliditetom u oblasti zdravstvene zaštite, razgovarali smo sa Jelenom S. iz Udovica. Ona je majka dvema devojčicama, od dve godine i šest meseci. Kaže da ne zna kako bi pregurala trudnoću bez pomoći supruga.

“Suprug je meni pomagao devet meseci tokom trudnoće, pošto sam u kolicima i ne mogu sama da se popnem na sprat, na rukama me je nosio da bih otišla na ginekološki pregled i na ginekološku stolicu”, u suzama objašnjava ova majka i naglašava da pod hitno mora da se uradi ono što je predviđeno i LAP-om – da se ginekološki pregledi u Domu zdravlja obavljaju u prizemlju i da se što pre nabavi hidraulična ginekološka stolica.

“Ima devojaka koje bi sigurno rađale, zbog njih to moraju da promene. Ja sigurno više neću da rađam, ali ima drugih koje su i u težim problemima, a volele bi da dožive taj trenutak. Porodila sam se u Beogradu (GAK) i sve je prošlo dobro, a uslovi bolnički ovde su nula, za nas invalide. U Smederevu nisu dozvoljavali da muž bude pored mene, dok su u Beogradu dozvolili. Ovde nemamo kupatilo, lift. Mnogo bi značilo da imamo tu ginekološku stolicu (hidraulična, koja se spusti na nivo kolica i osoba može sama da se prebaci), da mogu da odem na ginekološki pregled sa asistentom, a ne stalno da “vučem” njega (suprug). Sada moraju skroz da me podignu, jer su ginekološke stolice suviše visoke. Da su uslovi bili bolji i da su mi dozvolili da suprug bude sa mnom, porodila bih se ovde. Neću da hvalim mnogo GAK, ali su zaista uslovi za porodilje mnogo bolji. Maltene, sve u sobu donesu i ažurniji su po pitanju osoba sa invaliditetom. Mi ne tražimo mnogo. Ta stolica bi mogla bar malo da nam olakša, a mnogo toga nedostaje ovde u bolnici da bi mi mogli da funkcionišemo bez trećeg lica. Prebacila sam zdravstveni karton iz Udovica u Smederevo, kad ono, i ovde moram da se popnem isto kao tamo u ambulanti. Svuda neke barijere”, kaže ova mlada majka.

Ovde nije reč samo o trudnicama. Ukoliko se uzme u obzir da je jedan od glavnih uzroka smrtnosti kod žena rak grlića materice, uz činjenicu da je Ginekologija na trećem spratu, onda dolazimo do pitanja kako omogućiti preventivni pregled osobama sa invaliditetom u kolicima. Predlog koji je ušao u LAP, predviđa da hidraulična ginekološka stolica bude u prizemlju zgrade, kako bi bila dostupna i trudnicama, ali i drugim ženama za potrebe preventivnih pregleda.

“Koliko je problem ta stolica za trudnice sa invaliditetom, tako su i stepenice. Kreveti u bolnici su visoki, nema dovoljno medicinskih sestara na odeljenjima, a ne dozvoljavaju da on (suprug) ostane da mi pomaže. Po mnogim pitanjima u zdravstvenoj zaštiti mi smo na niskoj lestvici. Pričam onako kako je realno. Mnogo smo para dali za privatne lekare. Smatram da se nama, ženama sa invaliditetom, treba pomoći da nam se bar malo olakša život. Uvek postoji neko rešenje, za sve postoji rešenje, samo treba da se prihvati.”

Naši sagovornici, osobe sa invaliditetom, saglasni su da je neophodno da zdravstveni radnici shvate da je osobama sa invaliditetom, ležećim pacijentima, koji se nalaze na bolničkom lečenju, neophodna stalna pažnja i pomoć, a jedan od glavnih problema su visoki kreveti, koji su takvim pacijentima neadekvatni zbog razlike u visini sa kolicima, pa im je dodatno potrebna pomoć prilikom svakog pomeranja. U svetu je to rešeno univerzalnim dizajnom. Većini je visina kreveta nevažna, ali je osobama u kolicima veoma bitna.

Podunavlje.info će, osim skretanja pažnje javnosti, preduzeti  i određene konkretne korake u cilju rešavanja nekih od problema sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom i u oblasti zdravstvene zaštite. Bilo bi dobro da bude više takvih inicijativa iz civilnog sektora, kako bi se izvršio snažniji pritisak na institucije da intenzivnije rešavaju probleme, počev od onih najmanjih, koji ne zahtevaju mnogo da bi se prevazišli.

Kada je zdravstvena zaštita  u pitanju, ona predstavlja problem svim građanima, ne samo osobama sa invaliditetom, svesni smo svi toga. Međutim, nekada nedostaje, odnosno dovoljna je samo topla ljudska reč. Koliko smo spremni da budemo tolerantni, ljubazni, predusretljivi kada su osobe sa invaliditetom u pitanju, u svim oblastima, a posebno u tako važnoj sferi poput zdravstvene zaštite, možda je jedno od ključnih pitanja.

 

Projekat “Za život bez prepreka OSI” je sufinansiran iz budžeta Grada Smedereva, na osnovu Rešenja o raspodeli sredstava iz budžeta grada Smedereva za projekte kojima se ostvaruje javni interes u oblasti javnog informisanja za 2017. godinu, broj 400-7077/2017-07 od 16. septembra 2017. godine (Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva).

Čitaj dalje...