You are here

Obnova kolovoza na delu lokalnog puta Ralja-Kolari

SMEDEREVO, 19. septembar 2019 – Kabinet gradonačelnice Smedereva saopštio je da je juče potpisan ugovor za radove na rehabilitaciji kolovoza dela lokalnog puta Ralja-Kolari sa grupom ponuđača koju čine „Šumadijaput“ DOO Beograd i „Extra-auto transport“ DOO Vrbas.

Ukupna vrednost radova iz ovog ugovora iznosi 17.906.940 dinara, sa obračunatim porezom na dodatnu vrednost, a rok za njihovo izvođenje je 10 kalendarskih dana, od dana uvođenja u posao, navodi se u saopštenju.

Foto: podunavlje.info

Skorašnji članci