You are here

Konkurs Centra za osnovnu policijsku obuku

BEOGRAD, 6. jun 2019 – Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis 600 polaznika Centra za osnovnu policijsku obuku (COPO) na koji se svi zainteresovani, koji ispunjavaju uslove, mogu prijaviti zaklјučno sa 8. julom. Konkurs je raspisan za potrebe dvadeset policijskih uprava među kojima je i Smederevo.

Pravo učešća na konkursu imaju državlјani Republike Srbije, koji imaju prijavlјeno prebivalište na teritoriji Srbije, najmanje jednu godinu neprekidno pre dana podnošenja prijave na konkurs i prijavlјeno prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju se raspisuje konkurs.

Kandidat mora da ima završenu srednju školu, u četvorogodišnjem trajanju, ili završene osnovne strukovne, odnosno osnovne akademske studije, Kriminalističko-policijskog univerziteta (KPU), da nema manje od 18, a više od 24 godine starosti do dana zaklјučenja konkursa, odnosno da nema više od 27 godina ukoliko je reč o kandidatima koji su svršeni studenti KPU.

Kandidat mora da poseduje i važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravlјanje motornim vozilom „B“ kategorije, zatim da ne postoje bezbednosne smetnje u skladu sa Zakonom o policiji i da ispunjava kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti za zasnivanje radnog odnosa u MUP-u na radnom mestu u statusu ovlašćenih službenih lica.

Prijava na konkurs sa dokumentacijom, podnosi se policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata. Tekst i bliže uslove konkursa možete naći na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova www.mup.gov.rs i Centra za osnovnu policijsku obuku www.copo.edu.rs .

Foto: Centar za osnovnu policijsku obuku (COPO), copo.edu.rs

Skorašnji članci