You are here

Produžen rok za početak obaveznog „pečatiranja“ jaja

22. maj 2019 – Ministarstvo poljoprivrede saopštilo je da je produžen rok svima koja se bave proizvodnjom, klasiranjem i pakovanjem jaja do 1. januara 2020. godine, do kada treba  da usklade svoje poslovanje sa novim pravilnikom koji propisuje i da svako jaje na sebi mora da ima pečat-oznaku; 0 za organska, 1 za jaja iz slobodnog uzgoja, 2 za ona podnog uzgoja i 3 za kavezna jaja. Prvobitni rok bio je, mogli ste to da pročitate i na ovom portalu, do 1. jul ove godine.
Početkom godine doneta su nova pravila za proizvodnju i promet jaja, koja podrazumevaju obeležavanje i klasifikaciju, kao i nove uslove koji se tiču izgleda, dimenzija i njihovog pakovanja. Kada je reč o pravilima za klasifikaciju, umesto dosadašnjih sedma klasa, sada će biti samo dve – A i B, a u prometu će moći da se nađe samo A klasa. Jaja koja se prodaju na pijacama nosiće naziv „neupakovana jaja“, a i na pijacama će moći da se prodaju samo jaja A klase. Jaja klase B će se koristiti u industrijskoj proizvodnji ili za životinjsku ishranu. I u prodavnicama i na pijacama rok trajanja ne sme da bude duži od 28 dana od dana nošenja jaja.Predviđena je i klasifikacija na jaja „izuzetne svežine“, stara najviše 10 dana od nošenja, kao i „ekstra sveža“ jaja, stra do četiri dana nakon nošenja. Klasifikacija po veličini jajeta ostaje ista – od jaja S veličine ispod 53 grama, do jaja XL, težine veće od 73 grama.