You are here

Privredna komora Srbije: Plati koliko zagađuješ, a ne koliko zarađuješ

BEOGRAD, 23. april 2019 – Na inicijativu Privredne komore Srbije i kompanija sektora industrije, Vlada Srbije usvojila je Uredbu o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema količini zagađenja, kojom se prvi put u Srbiji promoviše model „plati koliko zagađuješ“ što podrazumeva da se obračun naknade vrši prema stvarnoj količini emitovanog zagađenja, a ne kao procenat od ostvarenih prihoda.

U Privrednoj komori procenjuje da će uštede za privredu, po ovom osnovu,  na godišnjem nivou biti oko dve milijarde dinara. Jer, kako kažu, visoke naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine, koje su lokalne samouprave propisivale u svojim gradovima i opštinama, prema Zakonu o naknadama za korišćenje javnih dobara, bile su jedan od ključnih problema sa kojim su se  susretali privredni subjekti.  Naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine obračunavala se u visini do 0,4 odsto od ostvarenih prihoda na godišnjem nivou, što je predstavljalo veliki trošak u poslovanju kompanija, tvrde u PKS.

Kako bi se rešio ovaj problem, Komori su se obratile članice iz sektora industrije, sa ciljem da se pronađe novi model izračunavanja adekvatnog iznosa naknade. Interni tim formiran na inicijativu PKS predložio je da se obračun naknade zasniva isključivo na stvarnoj količini emitovanog zagađenja, u skladu sa načelom „zagađivač plaća“, radi umanjenja štetnih uticaja na životnu sredinu i inicijativu uputio Ministarstvu zaštite životne sredine.

Foto/ilustracija: pixabay.com

Skorašnji članci