You are here

Seminar za poljoprivredne proizvođače ovog petka u Smederevu

SMEDEREVSKA PALANKA, SMEDEREVO, 28. mart 2019 – Zamenik predsednika Skupštine opštine Smederevska Palanka Rodoljub Stanimirović i direktor  Poljoprivredne savetodavne i stručne službe (PSSS) Smederevo Goran Pavlović otvorili su danas u Smederevskoj Palanci seminar za poljoprivredne proizvođače, koji se jednom godišnje organizuje u sva tri grada Podunavskog okruga.

Osim o temama o kojima se govorilo u sredu u Velikoj Plani dan ranije, u Palanci je bilo reči o solarizaciji i upotrebi dodatnog osvetljenja u proizvodnji rasada, s čime su poljoprivrede upoznali stručnjaci Instituta za povrtarstvo Smederevska Palanka.

Pored predavanja o rezistentnosti korova na herbicide, o čemu je govorila predstavnica Instituta za zaštitu bilja Beograd, poljoprivredni inženjeri iz Smedereva i Palanke upoznali su poljoprivrednike sa predlogom sortimenta kukuruza, povećanjem kvaliteta maline, organskom proizvodnjom voća i tehnologijom proizvodnje trešnje, fertigacijom, a govorilo se i na temu Pravilniku o malim količinama primarnih proizvoda i troškovima na poljoprivrednom gazdinstvu.

Seminar za poljoprivredne proizvođače u Podunavskom okrugu pod nazivom Zimska škola 2019. u petak će biti nastavljen u Smederevu, a predavanja će održati renomirani stručnjaci u oblasti poljoprivrede.

O tehnologiji proizvodnje trešnje govoriće prof. dr Dragan Milatović sa Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu. Dr Mirko Injac predstaviće aktuelne probleme u zaštiti bilja. Zaštita jabuke – Tripsi, tema je koju će obraditi dipl. inž. Jovanka Petrović iz Agrosave. Dr Radivoje Jevtić iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo predstaviće zaštitu ratarskih kultura. O savremenoj tehnologiji zaštite voća govoriće dr Predrag Milovanović, predstavnik Galenike Fitofarmacije. Posle osvrta na osiguranje u poljoprivredi predstavnika Dunav osiguranja, o mehanizaciji u poljoprivredi će govoriti prof.doc. Mirko Sikimić sa Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. Stručnjaci iz Kolara, Boban Marković, Slavica Stojkić i Goran Pavlović govoriće o merama priprema za sadnju višegodišnjih zasada, fitoplazmi vinove loze, IPARD-u i podizanju standarda (Global gap).

Seminar u Centru za kulturu Smederevo počinje u 10 časova.

Čitaj dalje...

Nova (stara) mreža javnih osnovnih škola u Smederevu

SMEDEREVO, 28. mart 2019 – Skupština grada Smedereva je na poslednjoj sednici usvojila Odluku o mreži javnih osnovnih škola na teritoriji Smedereva, odnosno utvrđen je broj i prostorni raspored javnih osnovnih škola.

Novom odlukom se, praktično, konstatuje postojeće stanje, a jedina izmena, pored promene sedišta jedne osnovne škole, odnosi se na ukidanje izdvojenog odeljenja u Dobrom Dolu, pa sada, umesto dosadašnja dva izdvojena odeljenja, ostaje samo jedno u Gornjoj školi, što je, kako je obrazloženo, u skladu sa faktičkim stanjem (mali broj učenika).

Prethodno, krajem 2016. godine, usvojena je Odluka o mreži osnovnih škola na teritoriji grada Smedereva, kojom se nije ni povećao niti smanjio broj osnovnih škola, kao i ovaj put, ali je zbog optimizacije preporučena rotacija jedne osnovne i dve srednje škole.

U Elaboratu o mreži osnovnih i srednjih škola u Smederevu, koji je uradio Centar za obrazovne politike, koji je prethodio donošenju Odluke o mreži škola, nakon analize trenda promene broja učenika, broja nastavnog i vannastavnog osoblja, efikasnosti obrazovno-vaspitnog procesa, broja učenika po odeljenjima i prostornih kapaciteta škola, bilo je konstatovano da je mreža osnovnih škola uglavnom racionalna, ali je uočena nelogičnost da se praktična nastava Srednje škole Tekstilno-tehnološka i poljoprivredna škola „Despot Đurađ“ odvija na školskoj ekonomiji koja se nalazi pored Ekonomsko-trgovinske škole, što negativno utiče na kvalitet nastavnog procesa zbog gubitka vremena prilikom prevoza učenika na školsku ekonomiju i različitih pratećih troškova. Takođe je konstatovano da je izmeštanje O.Š. „Jovan Jovanović Zmaj“ iz centra grada izazvalo smanjenje broja učenika u ovoj školi, iz pretpostavke da su deca upisivana u druge škole.

Zbog navedenog je predložena rotacija sedišta navedenih škola u cilju postizanja optimalnih efekata i tako je i učinjeno. O.Š. „Jovan Jovanović Zmaj“ se, početkom školske godine, preselila u prostorije u kojima je ranije imala sedište, u Ulici 17. oktobra broj 40, a dve pomenute srednje škole su rotirane, Tekstilno-tehnološka i poljoprivredna škola „Despot Đurađ“ se preselila u prostorije u kojima je imala sedište Ekonomsko trgovinska škola, u Ulici Crvene armije broj 156, a Ekonomsko trgovinska škola je od tada u prostorijama u kojima je bila O.Š. „Jovan Jovanović Zmaj“, u Ulici 16. Oktobra bb.

Prilikom izrade najnovije Odluke o mreži osnovnih škola, uzeti su u obzir modeli optimizacije predloženi u već pomenutom Elaboratu, “kao i razvojni prioriteti Grada Smedereva, sa ciljem postizanja efikasnosti i unapređenja kvaliteta obrazovanja i vaspitanja”, piše pored ostalog u obrazloženju. Takođe se navodi da bi primena modela IV optimizacije (ukidanje izdvojenih odeljenja) u praksi značila zatvaranje područnih seoskih škola, dalje navodeći da je “utvrđeno da je najopravdanija primena modela IV optimizacije (ukidanje izdvojenih odeljenja i prevoz učenika u objekat centralne škole) koji treba da bude postupan kako bi se istovremeno obezbedilo smanjenje materijalnih i troškova  održavanja izdvojenih odeljenja i sprečio negativan uticaj na dostupnost obrazovanja, a sve u cilju optimalnih efekata.”

Inače, razlog za donošenje nove odluke o mreži javnih osnovnih škola, pre svega,  je usaglašavanje sa Uredbom o kriterijumima za donošenje akta o mreži javnih predškolskih ustanova i akta o mreži javnih osnovnih škola, što su jedinice lokalnih samouprava obavezne da učine o roku od godinu dana od donošenja Uredbe (2018).

Novom mrežom, osnovno obrazovanje i vaspitanje na teritoriji  Smedereva ostvaruje se u 19 osnovnih matičnih škola, od kojih devet  ima izdvojena odeljenja, za obrazovanje učenika od prvog do četvrtog, odnosno osmog razreda u 15 sela, i u jednoj muzičkoj školi. Od ukupnog broja osnovnih škola, osam ima sedište u urbanoj sredini, a 12 u ruralnim naseljima.

Foto: pounavlje.info

Čitaj dalje...

Nagrađen projekat adaptacije Narodnog muzeja u Smederevskoj Palanci

BEOGRAD/SMEDEREVSKA PALANKA, 28. mart 2019 – Na 41. Salonu arhitekture u Muzeju primenjene umetnosti u Beogradu, arhitekta Aleksandar Gušić juče je dobio nagradu za najbolјi enterijer sa projektom adaptacije Narodnog muzeja u Smederevskoj Palanci, objavila je danas ova ustanova kulture. 

Salon arhitekture predstavlja najrepreznativniji i najsveobuhvatniji pregled arhitektonske delatnosti u Srbiji,. Žiri 41. Salona arhitekture činili su: Relja Ivanić, Natalija Miodragović, Jurij Sadar, Dejan Todorović i Zlata Vuksanović Macura. Od ukupno 230 kandidovanih radova u svim kategorijama u zvaničnu selekciju, selekcioni žiri je uvrstio 104, od kojih je u konkurenciji za nagrade bilo razvrstano 78 radova u šest kategorija.

Foto: Narodni muzej u Smederevskoj Palanci

Čitaj dalje...

Data saglasnost za gasovod koji će proći preko teritorije Kovina, Velike Plane i Smedereva

BEOGRAD/KOVIN/VELIKA PLANA/SMEDEREVO, 28. mart 2019 – „Gastrans“ d.o.o iz Novog Sada, kao nosilac projekta, dobio je saglasnost Ministarstva za zaštitu životne sredine na studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta magistralnog gasovoda – interkonektora na trasi od Žabara do Kovina i od Kovina do Gospođinaca, čija je ukupna dužina 160 kilometara, a koji prolazi kroz teritorije Pančeva, Kovačice, Opova, Beograda – Palilule, Zrenjanina, Titela i Novog Sada, dok je od Žabara do Kovina trasa budućeg gasovoda duga 48 kilometara i prolazi preko Žabara, Velike Plane i teritorije grada Smedereva.

U skladu sa članom 24. stav 1. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, Ministarstvo zaštite životne sredine, dalo je saglasnost na predmetnu studiju, objavljeno je danas na sajtu ovog Ministarstva. Dodaje se da je nosilac projekta je dužan da pri radu na ovom projektu u svemu ispoštuje mere zaštite životne sredine utvrđene u predmetnoj studiji, kao i uslove nadležnih organa i organizacija.

Uvid u doneto Rešenje može se izvršiti u prostorijama Ministarstva zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd, kancelarija 428, svakog radnog dana od 11 do 14 časova, kao i na službenom sajtu Ministarstva u roku od 20 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Na odluku o saglasnosti na predmetnu studiju nije dozvoljena žalba, a nosilac projekta i zainteresovana javnost mogu pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom Upravnom sudu u roku od 30 dana od dana prijema ovog obaveštenja, odnosno od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.

Foto/ilustracija: pixabay.com

Čitaj dalje...

Informatički smer u smederevskoj Gimnaziji i u novoj školskoj godini

SMEDEREVO, 28. mart 2019 – Kao i prethodne školske godine i u školskoj 2019/2020. godini, Gimnazija u Smederevu upisuje jedno odeljenje učenika sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku, saopšteno je danas portalu Podunavlje.info.

Za upis u informatičko odeljenje polaže se i poseban prijemni ispit iz matematike.  Prijemni ispit se sastoji iz zadataka koji se pojavljuju i na završnom ispitu jedino što na njemu nema zadataka sa osnovnog nivoa.

U Gimnaziji se i ove godine organizuje besplatna pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita za upis u ovo odeljenje.  Pripremna nastava se organizuje subotom u 10 časova u Tehničkoj školi u Smederevu. Zainteresovani učenici nastavnika čekaju ispred biblioteke koja se nalazi u prizemlju.

Sve informacije u vezi sa ovim atraktivnim smerom potražite na sajtu škole: http://www.gimnazijasd.edu.rs/

Čitaj dalje...

Izložba „General Dušan Dodić, junak Velikog rata“ i promocija njegovih ratnih dnevnika

STARO SELO, 28. mart 2019 – U Galeriji Doma kulture „Vlada Marjanović“ u Starom Selu ovog četvrtka će, sa početkom od 19 časova, biti otvorena izložba „General Dušan Dodić, junak Velikog rata“ i održana promocija njegovog ratnog dnevnika iz perioda 1918-1919. godine.
To je projekat Zavičajnog muzeja u Jagodini i Muzeja pri Univerzitetu u Trsteniku na kome su radili istoričari Duško Grbović, muzejski savetnik i Jelena Vukčević, kustos. Pored njih dvoje, na promociji će govoriti i Ninoslav Stanojlović, profesor istorije, recenzent.

Konjički brigadni general Dušan Dodić je rođen  1884. godine u selu Milutinovcu u Trsteničkom srezu u porodici narodnog poslanika Miloša Dodića. Vojnu akademiju završio je 1903. godine kao konjički potporučnik. U Cerskoj bici izvršio je, sa svojom eskadronom, napad na austrougarske snage i u toj borbi bio je i ranjen. Posle dva meseca se oporavio i vratio u borbu. Sa srpskom vojskom je prešao Albaniju, oporavljao se na Krfu, da bi potom učestvovao u proboju Solunskog fronta.  Kao komandant specijalne jedinice Konjičke divizije, u činu majora, 25. oktobra 1918. godine oslobađa Jagodinu, a u mnogim gradovima u koje je ulazio na čelu srpske vojske postojale su, do Drugog svetskog rata, ulice nazvane po njemu. Posle rata službovao je, pored ostalog, u Čakovcu i Ljubljani, a dragocene podatke o Velikom ratu ostavio je u svom dnevniku. Odlikovan je sa dvadesetak domaćih i stranih odlikovanja. U čin brigadnog generala 1929, a penzionisan je 1939. godine, da bi 1941. bio mobilisan. Biva zarobljen i do oslobođenja je bio u nemačkom zaroblјeništvu. U logoru je preživeo savezničko bombardovanje 1944. u kome je poginulo 116 jugoslovenskih oficira. Vezan zakletvom kralјu i otadžbini ostao je u Nemačkoj. Preminuo je u dvorcu Farlar kod Osnabrika 1955. godine, tu je i sahranjen je u kripti crkve Sv. Đorđa.

Čitaj dalje...

Kovinci večeras na „Gulinim danima“ u Petrovcu na Mlavi

PETROVAC NA MLAVI, 28. mart 2019 – Amatersko pozorište iz Kovina, sa predstavom “Hamlet u selu Mrduša Donja” po tekstu Ive Brešana, a u režiji Jovana Grujića, nastupa večeras, četvrtog dana desetog Festivala smotre glumačkih ostvarenja  „Gulini dani“, koji se održava u Petrovcu na Mlavi.

U organizaciji Kulturno prosvetnog centra i pozorišta „Bata Bulić“ iz Petrovca, a pod pokroviteljstvom lokalne samouprave, na ovogodišnjem festivalu od 25. do 31. marta biće izvedeno sedam predstava.

Smotra glumačkih ostvarenja „Gulini dani“ustanovljena je 2010. godine kao sećanje na Dragoljuba Milosavljevića Gulu, glumca i jednog od najpoznatijih Petrovčana. Održava se svake godine u drugoj polovini marta i okuplja, kako kažu organizatori najbolje predstave amaterskih pozorišta iz zemlje i inostranstva.

Čitaj dalje...