You are here

Zaštita zasada breskve i nektarina

GALENIKA/FITOFARMACIJA, 26. mart 2019 – Tokom fenofaze cvetanja breskva i nektarina su osetljive na infekcije cveta prouzrokovačem sušenje cvetova i grančica (gljiva Monilia laxa). Ova gljiva u kasnijim fazama razvoja prouzrokuje i trulež plodova.

Monilialaxa može izazvati velike štete ako je tokom cvetanja kišovito vreme i ako se zasad pravovremeno ne tretira fungicidima. Monilialaxa prezimljava u rak-ranama ili mladarima kao i u mumificiranim plodovima koji se nalaze u krošnji ili na površini zemlje. U periodu cvetanja, u uslovima veće vlažnosti, stvaraju se povoljni uslovi za razvoj bolesti.

Do infekcije dolazi u momentu otvaranja cveta preko žiga i stubića. Sušenje grančica i cvetova manifestuje se u fazi cvetanja i odmah posle cvetanja. Mladari procvetaju ali tada cvetovi naglo menjaju boju u smeđu, suše se i propadaju. Kao posledica sušenja cvetova izostaje formiranje ploda.

U periodu cvetanja i pred najavljene padavine, preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida:

  • Neon (ciprodinil) u koncentraciji 0,05%
  • Galofungin T (metil tiofanat) – konc. 0,1%
  • Akord (tebukonazol) – konc. 0,75%

Prilikom primene fungicida preduzeti sve mere u cilju zaštite pčela.

Važna napomena: Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Foto: Galenika-Fitofarmacija

Čitaj dalje...

Javni uvid u prostorni plan autputa E-75 Beograd-Niš na teritoriji Smedereva

SMEDEREVO, 26. mart 2019 – Grad Smederevo je danas pozvao sve zainteresovane na rani javni uvid povodom izrade Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta prvog B reda – autoput E-75 Beograd-Niš.

Rani javni uvid traje 15 dana, do 8. aprila, na zvaničnim internet stranicama ministarstva nadležnog za poslove prostornog planiranja i jedinica lokalnih samouprava u obuhvatu planskog dokumenta, odnosno u zgradama skupština gradova Smederevo i Požarevac i opština Veliko Gradište i Golubac. Na teritoriji Smedereva planom su obuhvaćene katastarske opštine  Vranovo, Mala Krsna i Skobalј.

Pravna i fizička lica mogu da dostave primedbe i sugestije na izloženi materijal u pisanoj formi Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture – Sektor za prostorno planiranje i urbanizam, Nemanjina 22-26, 11 000 Beograd, u toku trajanja ranog javnog uvida, zaklјučno sa 8. aprilom 2019. godine. Primedbe i sugestije pravnih i fizičkih lica koje evidentira nosilac izrade prostornog plana mogu uticati na planska rešenja.

Čitaj dalje...

Inspekcijske kontrole načina rešavanja reklamacija na usluge elektronskih komunikacija

BEOGRAD, 26. mart 2019 – Godišnjim planom inspekcijskog nadzora Sektora tržišne inspekcije za 2019. godinu obuhvaćena je kontrola načina rešavanja reklamacija kod pružalaca usluga u oblasti elektronskih komunikacija (elektronski operatori – kablovska TV, internet, mobilna i fiksna telefonija), objavljeno je danas. Odredbama Zakona o zaštiti potrošača, usluge elektronskih komunikacija svrstane su u usluge od opšteg ekonomskog interesa i propisane su dužnosti za pružaoce usluga, pa će tržišni inspektori, po sedištu pravnog lica odnosno preduzetnika, da kontrolišu način prijema i evidentiranja reklamacija potrošača, obaveštavanja o donetoj odluci o reklamaciji i postupanja po donetoj odluci.

Predviđen je i poseban način prijema reklamacija, odnosno uspostavljanje besplatne telefonske linije potrošačima da lako kontaktiraju trgovca, kao i formiranje komisije za rešavanje reklamacija potrošača u čijem sastavu moraju da budu i predstavnici evidentiranih udruženja potrošača i saveza.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija objavilo je spisak evidentiranih udruženja potrošača koji može da se vidi preko sledećeg linka zastitapotrosaca.gov.rs.

Foto/ilustracija: pixbay.com

Čitaj dalje...

Vranovci ponovo blokirali Železarinu kapiju 6 zbog šljake

VRANOVO, 26. mart 2019 – Od jutros nijedan kamion sa šljakom nije mogao da uđe u smederevsku Železaru na kapiji 6, koju u blokadi drže meštani Vranova. Razlog je, kako objašnjavaju, konstantno zagađenje koje trpe više od dve godine a da niko ne odgovara na njihove molbe da se transport šljake izmesti ili da barem kamioni budu pokriveni i da se pere put za njima.

Dok su ostala vozila normalno prolazila prašnjavim asfaltom, saobraćajci su ih samo upozoravali da uspore, Vranovci su odlučno zaustavili kamione sa šljakom, kojih je najmanje tridesetak u koloni čekalo da izruče svoj teret nedaleko kuća u ovom selu.

– Evo, vidite kako put sada izgleda, kad kamion ne idu, možete da mislite kako je kada prolaze tuda, bez cerada, a ono ispada na sve strane. Jednom smo izbrojali, bilo je 2.000 tura tog dana, prašina je letela na sve strane, parčići staklene vune… I mi tu treba da živimo – rezigniran je Saša Rakić, meštanin Vranova.

Kaže da su se obraćali svima, lokalnoj samoupravi, Komunalnoj i Saobraćajnoj inspekciji, Železari, transporterima… Sa onim prošlim prevoznikom su uspeli da se dogovore, da teret bude pokriven i da se pere put nakon prolaska kamiona. Ali je to kratko trajalo, potom je došao novi koji ne haje za raniji dogovor.

Sa puta se vide ogromne količine šljake koje se deponuju na tom mestu, iza kapije 6, bukvalno na nekoliko desetina metara od kuća Vranovaca. Kada dune vetar, kažu, tu ne može da se živi. Pored dvorišta, terasa i verandi, oni moraju da budu po vasceli dan zatvoreni u kući, iza dobro zabravljenih prozora i vrata.

– Postavili prošle godine tu, kod mene dvorištu, kao neku mernu stanicu, da se vidi koliko se čestica taloži. To je samo balon sa levkom, ali i to je prvog meseca pokazalo dvostruko prekoračenje zagađenja, taloženje tih čestica, od dozvoljenog. Kamera je snimala sve vreme. Onda su tu, kao, mernu stanicu držali još dva meseca, šta su s njom radili ja ne znam, tek tada, kao, nije bilo toliko.  I onda su je skinuli, tako da više i ne znamo, samo vidimo da nije dobro. Pogledajte tu prašinu, to mi udišemo, s tim živimo, da ne govorimo o tome da ništa više ne možemo da gajimo, i da se ne osuši, kome da prodamo, koga da otrujemo – pita se Vranovka Dragica Vasić.

– Blokirali smo kapiju i čekamo, ne mrdamo se odavde dok se nešto ne reši – najavljuje Rakić da ovoga puta nisu spremni, kao u nekim ranijim prilikama, da odustanu.

Novinari su otišli, a oni su ostali, da čekaju nekog da im se obrati, da pokušaju da se dogovore. S tim što su, kažu, sada odlučni da ne pristanu na obećanja – samo napismeno.

Foto: podunavlje.info

Čitaj dalje...

Prezentacija programa i mera zapošlјavanja za 2019. godinu u Kovinu

KOVIN, 26. mart 2019 – Pančevačka filijala Nacionalne službe za zapošlјavanje organizuje danas prezentaciju programa i mera zapošlјavanja za 2019. godinu u Kovinu.

Prezentacija počinje u 11 sati, u sali za sednice u prizemlјu zgrade kovinske Opštine, a organizatori očekuju da će učestvovati oko 70 poslodavca. 

Cilј prezentacije je da poslodavci dobiju odgovore na sva pitanja i nedoumice  u vezi sa zapošlјavanjem i upoznaju se sa merama i subvencijama koje su predviđene za tu namenu u ovoj godini.

Čitaj dalje...