You are here

Najduža slika Dunava na svetu

BEOGRAD, 7. avgust 2018 – Naša slikarka Ana Tudor autor je jedinstvenog dela; na kilometar dugo platno prenela je jedinstveni dunavski krajolik i njegovu ugroženu floru i faunu. Najduža slika Dunava na svetu ovog leta putuje od izvora u Švarcvaldu do Crnog mora. Na svom putu nizvodno, izložba #artofdanube se zaustavlja u 13 gradova u različitim zemljama, a stanica putujuće izložbe 11. avgusta je Kulturni centar Grad.

Izložba takođe ima za cilj da posluži kao platforma za informativne i kreativne događaje. Na nekim stanicama turneje, ona je zato povezana sa kreativnim okvirnim programom koji se na umetnički način bavi transnacionalnim životom na reci i u njoj (Kalemagdan).

Slika se u slučaju lepo vremena može pogledati od 12 sati, kada je predviđena izložba na Kalemegdanu sa slikarkom Anom Tudor, do sumraka.

Manifestacija je besplatna. Tačan program, ali i više informacija o projektu, datume putujućih izložbi i informacije o ugroženim vrstama, možete pronaći na veb stranici www.artofdanube.org.

Na slici ovekovečeni Dunav je druga najduža reka u Evropi. Prostire se na 2.857 km, teče kroz 4 glavna grada i prolazi kroz 10 zemalja. Snabdeva vodom za piće 20 miliona ljudi i dom je velikog broja ugroženih vrsta. Gradnja i zagađenje ugrožavaju osetljiv prostor za život ljudi i životinja.

Projekat posebno preko aktivnog korišćenja hashtaga #artofdanube želi da podstakne na učestvovanje. Javnost je pozvana da njegovim širenjem u društvenim medijima ukaže na zaštitu životne sredine i socijalni angažman. Projekat #artofdanube finansira fondacija Baden-Virtemberg kao deo programa Perspektiva Dunava: Obrazovanje, kultura i civilno društvo.

Udruženje AWP (Association for Wildlife Protection – Verein zum Schutz wilder Tiere e.V) je osnovano u Frajburgu u Brajsgau 2011. godine kao neprofitno udruženje. Svrha udruženja je podsticanje zaštite životinja, vrsta, prirode i zaštite životne sredine, razvojne saradnje, nauke i istraživanja te lokalnog stanovništva kroz projekte i akcije. Kroz obrazovanje i obrazovni rad, javnost bi trebalo da postane svesna tih pitanja/zaštite. Udruženje je poslednjih godina pomagalo i realizovalo nekoliko međunarodnih projekata zaštite vrsta.

Related posts